На головну

Вступ

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Виробництво машин та приладів включає в себе вимірювання і контроль геометричних і інших параметрів деталей. Без цього неможливо забезпечити високу якість їх виготовлення.

Вимірювання повинно бути виконано правильно обраними засобами з допустимою похибкою, вірними прийомами, досить швидко і впевнено, достовірно і економічно.

Точні виміри в машинобудуванні охоплюють, головним чином, геометричні параметри - лінійні і кутові розміри. Вимірювання фізичних величин, наприклад, твердості, механічної міцності, ваги та інших також має важливе значення, але в справжніх роботах не розглядається.

У професійну підготовку студентів всіх напрямків механіко-технологічного факультету входить не тільки теоретичне вивчення засобів і методів технічних вимірювань і контролю, а й забезпечення готовності фахівця до їх практичного виконання у виробничій обстановці. Перше необхідно при конструюванні і технологічному проектуванні машин і приладів, а саме для обґрунтованого формоутворення з доступними для контролю елементами, з розмірами, точність яких практично і економічно забезпечена засобами і методами вимірювань і контролю, а також для їх грамотного вибору і призначення при складанні технологічної та іншої документації. Друге випливає з широкого кола робіт, що включаються до посадових інструкцій фахівців, зайнятих у сфері виробництва нової техніки, що працюють в експериментальних цехах, в технологічних і інших лабораторіях заводу.

Мета пропонованих лабораторних робіт з дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація» - освоєння навичок вимірювань і контролю геометричних параметрів деталей машин і приладів.

У число поставлених тут завдань входять ознайомлення з пристроєм, експлуатаційними та метрологічними характеристиками найбільш поширених у виробничій практиці засобів вимірювання, набуття навичок користування ними, вивчення і практичне освоєння методів і прийомів вимірювання, закріплення основних положень системи допусків і посадок.

У процесі виконання робіт студенти САМОСТІЙНО проводять вимірювання з елементами технічного контролю деталей машин і приладів, отримують основну підготовку в галузі стандартизації та метрології. Постановка цих робіт передбачає використання засобів і методів, широко застосовуваних на машинобудівних заводах. Прийоми вимірювань у всіх роботах в основному базуються на практиці заводських вимірювальних лабораторій відповідно до інструкцій агентства «Ростехрегулірованія».

Методичні вказівки є деяким узагальненням досвіду проведення лабораторних робіт з технічних вимірів в НГТУ і ряді інших вузів. Вони написані відповідно до програми дисципліни «Метрологія, стандартизація та сертифікація» і містять основні відомості, необхідні для проведення лабораторних робіт на кафедрі «Технологія машинобудування» НГТУ і складання звіту по ним.

Підготовка до виконання та захисту лабораторної роботи включає як знання теоретичних положень, викладених в лекціях, підручниках та навчальних посібниках, так і ознайомлення з їх описами, представленими в цьому виданні, і містить деякі тільки найнеобхідніші теоретичні положення і відомості про засоби вимірювання, а також вказівки про методику і порядок виконання роботи.

Форми звітів по кожній роботі є стандартними і разом з контрольними питаннями представлені на стендах лабораторії.

До чергового заняття студент готує форми звітів майбутніх за календарним графіком робіт (див. Лабораторний журнал).

У роботі зустрічаються такі скорочення: ІГ - вимірювальна головка, КД - контрольована деталь; БКМ - блок кінцевих мір довжини; СІ - засіб вимірювання.


Вимоги до оформлення звіту по виконаним
 лабораторних робіт

1. Найменування роботи та її порядковий номер.

2. Мета і завдання роботи.

3. Ескіз контрольованої деталі із зазначенням вимог до точності вимірюваного параметра.

4. Засоби вимірювання. Найменування, призначення, числові метрологічні характеристики (можна в табличній формі).

5. Схема вимірювання.

6. Зведена таблиця результатів вимірювання.

7. Супутні розрахунки (значення граничних розмірів відповідно до технічних вимог креслення, наведений середній діаметр різьби і т.д.).

8. Загальний висновок по роботі (висновки).

 
 

 Лабораторна робота № 1Методичні вказівки | Засоби виміру

штангенциркулі | мікрометричні прилади | Вимірювання мікрометричними приладами | Вибір засобів вимірювань | Лабораторна робота № 2 | Методика настройки і вимірювання | Порядок виконання роботи | Лабораторна робота № 3 | Методика вимірювання | Порядок виконання роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати