На головну

Порядок виконання роботи

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  6. I. Мета роботи
  7. II. Виконання роботи

1. Ознайомитися з принципом роботи приладу КК-1401.

2. Виміряти розміри, визначити вагу прозвучіваемих бетонних зразків і обчислити їх об'ємна вага.

3. Багаторазово виміряти, а потім визначити середній час і швидкість проходження ультразвуку через зразок. Обробку результатів виробляти в табличній формі (таблиця 5.2).

Таблиця 5.2 - Визначення міцності та деформаційних характеристик бетону

 № зразка  Кількість изме-ренійn  Изме-ренное часt, мкс  Середній час, з  Изме-ренная швидкість, м / с  Середня швидкість, м / с Rb, МПа EД, МПа Е, МПа
   46,841,441,539,546,241,7  4,3 • 10-5  28,5  29,6 • 103  21,6 • 103

4. За значенням швидкості поширення ультразвуку (v) Визначити міцність бетону на стиск по тарировочной кривої (рисунок 5.2).

5. За формулою (5.1) визначити динамічний модуль пружності бетону.

 МПа

де  кг / м3;

6. Обчислити статичний модуль пружності Е за формулами (5.6, 5.7).

Е = ЕД - 8 000 = 29 600 - 8 000 = 21 600 МПа.

7. Початковий модуль пружності за формулою Гвоздьова А. А. (5.8)

 МПа.

8. По класу бетону визначити за таблицями СНиП статичний модуль пружності і порівняти з отриманими результатами дослідження бетонного зразка.

R = 28,5 МПа - Кубікова міцність,

Rb = 28,5 • 0,72 = 20,52 МПа - призматична міцність.

Визначаємо клас бетону - бетон В25 Rb = 18,5 МПа (СНиП 2.03.01-84 * «Бетонні і залізобетонні конструкції» (табл. 12) (за другою групою граничних станів)).

Для бетону В25, підданого автоклавної обробці, початковий модуль пружності E = 22,5 • 103 МПа (СНиП 2.03.01-84 * «Бетонні і залізобетонні конструкції» (табл. 18)).

Модуль пружності, отриманий експериментально (21,6 • 103 МПа) меншої ніж визначено по Сніпу (22,5 • 103 МПа) на 4%.

9. Поставити необхідні параметри в приладі КК-1401, і визначити глибини тріщин в бетоні. Виміряні глибини тріщин в бетоні записати в таблицю 5.3.

10. Виконати порівняння результатів визначення глибини тріщин в бетоні, виміряних приладом КК-1401 і за допомогою металевої лінійки.

Таблиця 5.3 - Визначення глибини тріщин в бетонних конструкціях

 номер вимірювання  Виміряна лінійкою величина глибини тріщини, мм  Виміряна пріборомУК-1401 величина глибини тріщини, мм  відхилення
n  середня n  середня
 9,1%


Визначення глибини тріщин в бетоні | Мета і завдання роботи

Пристрій і принцип роботи | Вибір режиму роботи | Порядок введення установок | Призначення і область застосування | Підготовка вироби і анкерного пристрою для проведення випробувань | Підготовка приладу для проведення випробувань | виконання випробувань | Загальні відомості | Таріровочние криві | Визначення динамічного і статичного модуля пружності бетону |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати