На головну

Фактори, що впливають на точність міцності бетону

  1. Адміністративні, технологічні та екологічні фактори, що обмежують конкуренцію на російських товарних ринках
  2. Аналіз прибутку і рентабельності, фактори, що впливають на їх величину.
  3. Аналітичний спосіб проектування ділянок та його точність
  4. Беззбитковість в грошовому обчисленні може бути також розрахована шляхом ділення постійних витрат на частку продажної ціни, яка представляє собою валовий прибуток.
  5. РЕЧОВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА афферентному іннервації
  6. Речовини, що впливають на еферентної іннервацію

При визначенні міцності бетону молотком Кашкарова в разі використання тарировочной кривої (рис. 4.2), яка отримана на кубічних бетонних зразках, рівноцінних за складом, умові виготовлення і зберігання з бетоном досліджуваної конструкції, досвід дає задовільні по точності результати. При недотриманні вищевказаних умов в отримані результати необхідно вводити поправочні коефіцієнти, що враховують:

Малюнок 4.2 - тарувального крива для молотка Кашкарова К. П.

O фактичну вологість бетону (Квл), Табл. 4.1:

Таблиця 4.1

 Вологість бетону,%  2-6  мокра поверхню
Квл,  0.96  1,1  1,2  1,4

O вид мастила опалубних елементів (Кс), Табл. 4.2:

Таблиця 4.2

 вид мастила  емульсійна  автол  Відомому ковая  петролатум  Асф. лак
 колір  світлий  Світло синій  світлий  Темно-сірий  чорний
Кс  1,2  1,1  1,2  1,4  2,2

O тривалість твердіння бетону в природних умовах (Kt), Табл.4.3:

Таблиця 4.3

 Вік бетону в добу.
К1  1,4  1,2  1,06  1,00

O кількість відбитків, необхідне для отримання помилки не більше 10-15%, слід визначати за такою емпіричною формулою:

 , (4.1)

де Rmax 1, Rcp, Rmjn - Найбільше, середнє і найменше значення міцності бетону;

К - коефіцієнт, що залежить від кількості зроблених відбитків (табл.4.4):

Таблиця 4.4

 кількість відбитків
К  0,3  0,95  0,70  0,50  0,37  0,25  0,92

O межа міцності стали, з якої виготовлений еталонний стержень, використовуваний в молотку Кашкарова К. П.

 Пристрій і принцип роботи | Обробка результатів вимірювань

Звіт про роботу | Розрахунок за першою групою граничних станів | Розрахунок за другою групою граничних станів | Короткі теоретичні відомості | Розрахунок на міцність центрально розтягнутих і стиснутих елементів | Опис випробувального стенду ферми | Порядок виконання роботи та обробка результатів | Звіт про роботу | Загальні відомості | Класифікація механічних методів визначення міцності бетону |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати