На головну

Вихідні дані для лабораторної роботи № 7

  1. E. роботи на наконечниках з таким же маркуванням.
  2. Алгоритм виконання роботи
  3. Алгоритм виконання роботи
  4. Алгоритм виконання роботи
  5. Алгоритм виконання роботи
  6. Алгоритм виконання роботи
  7. Алгоритм виконання роботи
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4
Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2
10,53 19,4   11,1 19,4   11,1 19,5   17,6 10,53 19,4
11,8 20,1   11,64 20,1   11,64 20,2   19,1 11,8 20,1
11,45 20,9   11,17 20,9   11,17 20,8   19,5 11,45 20,9
11,1 21,1   11,97 21,1   11,97 20,7   19,2 11,1 21,1
12,31 21,5   12,17 21,5   12,17 21,5   20,6 12,31 21,5
12,86 22,6   12,89 22,6   12,89 22,2   21,9 12,86 22,6
13,96 23,4   13,44 23,4   13,44 23,5   22,5 13,96 23,4
12,31 24,1   12,98 24,1   12,98 24,4   23,8 12,31 24,1
13,93 25,3   13,45 25,3   13,45 24,9   13,93 25,3
12,69 25,9   12,61 25,9   12,61 25,9   28,1 12,69 25,9
13,23 27,2   13,38 27,2   13,38 27,6   13,23 27,2
13,26 28,4   13,96 28,4   13,96 28,3   13,26 28,4
14,77 30,8   14,65 30,8   14,65 30,8   32,7 14,77 30,8
15,35 30,4   30,4   30,9   41,4 15,35 30,4
16,2 31,1   16,39 31,1   16,39 30,9   42,2 16,2 31,1
Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8
Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2
11,26 19,5   10,53 19,6   17,6 11,1 19,4   10,53 19,5
11,83 20,2   11,8 20,9   19,1 11,64 20,1   11,8 20,2
11,8 20,8   11,45 21,1   19,5 11,17 20,9   11,45 20,8
11,27 20,7   11,1 21,3   19,2 11,97 21,1   11,1 20,7
12,94 21,5   12,31   20,6 12,17 21,5   12,31 21,5
12,35 22,2   12,86 22,2   21,9 12,89 22,6   12,86 22,2
13,05 23,5   13,96 23,6   22,5 13,44 23,4   13,96 23,5
12,86 24,4   12,31 24,5   23,8 12,98 24,1   12,31 24,3
13,27 24,9   13,93 25,4   13,45 25,3   13,93 24,9
12,97 25,9   12,69 26,4   28,1 12,61 25,9   12,69 25,9
13,08 27,6   13,23   13,38 27,2   13,23 27,6
13,93 28,3   13,26 28,5   13,96 28,4   13,26 28,3
14,42 30,8   14,77 30,9   32,7 14,65 30,8   14,77 30,8
15,18 30,9   15,35 31,3   41,4 30,4   15,35 30,9
16,44 30,9   16,2 30,8   42,2 16,39 31,1   16,2 30,9

Продовження додатку 6

Варіант 9 Варіант 10 Варіант 11 Варіант 12
Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2
10,53 19,6   11,1 19,5   10,53 19,4   17,6 11,26 19,5
11,8 20,9   11,64 20,2   11,8 20,1   19,1 11,83 20,2
11,45 21,1   11,17 20,8   11,45 20,9   19,5 11,8 20,8
11,1 21,3   11,97 20,7   11,1 21,1   19,2 11,27 20,7
12,31   12,17 21,5   12,31 21,5   20,6 12,94 21,5
12,86 22,2   12,89 22,2   12,86 22,6   21,9 12,35 22,2
13,96 23,6   13,44 23,5   13,96 23,4   22,5 13,05 23,5
12,31 24,5   12,98 24,3   12,31 24,1   23,8 12,86 24,4
13,93 25,4   13,45 24,9   13,93 25,3   13,27 24,9
12,69 26,4   12,61 25,9   12,69 25,9   28,1 12,97 25,9
13,23   13,38 27,6   13,23 27,2   13,08 27,6
13,26 28,5   13,96 28,3   13,26 28,4   13,93 28,3
14,77 30,9   14,65 30,8   14,77 30,8   32,7 14,42 30,8
15,35 31,3   30,9   15,35 30,4   41,4 15,18 30,9
16,2 30,8   16,39 30,9   16,2 31,1   42,2 16,44 30,9
Варіант 13 Варіант 14 Варіант 15 Варіант 16
Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2
10,53 19,6   11,1 19,4   17,6 11,26 19,5   10,84 19,6
11,8 20,9   11,64 20,1   19,1 11,83 20,2   11,74 20,9
11,45 21,1   11,17 20,9   19,5 11,8 20,8   11,78 21,1
11,1 21,3   11,97 21,1   19,2 11,27 20,7   11,54 21,3
12,31   12,17 21,5   20,6 12,94 21,5   12,6
12,86 22,2   12,89 22,6   21,9 12,35 22,2   12,92 22,2
13,96 23,6   13,44 23,4   22,5 13,05 23,5   13,67 23,6
12,31 24,5   12,98 24,1   23,8 12,86 24,3   12,7 24,5
13,93 25,4   13,45 25,3   13,27 24,9   13,69 25,4
12,69 26,4   12,61 25,9   28,1 12,97 25,9   12,93 26,4
13,23   13,38 27,2   13,08 27,6   13,04
13,26 28,5   13,96 28,4   13,93 28,3   13,09 28,5
14,77 30,9   14,65 30,8   32,7 14,42 30,8   14,61 30,9
15,35 31,3   30,4   41,4 15,18 30,9   15,62 31,3
16,2 30,8   16,39 31,1   42,2 16,44 30,9   16,05 30,8

Закінчення додатку 6

Варіант 17 Варіант 18 Варіант 19 Варіант 20
Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2
10,53 19,6   11,1 19,5   10,53 19,4   17,6 11,26 19,5
11,8 20,9   11,64 20,2   11,8 20,1   19,1 11,83 20,2
11,45 21,1   11,17 20,8   11,45 20,9   19,5 11,8 20,8
11,1 21,3   11,97 20,7   11,1 21,1   19,2 11,27 20,7
12,31   12,17 21,5   12,31 21,5   20,6 12,94 21,5
12,86 22,2   12,89 22,2   12,86 22,6   21,9 12,35 22,2
13,96 23,6   13,44 23,5   13,96 23,4   22,5 13,05 23,5
12,31 24,5   12,98 24,3   12,31 24,1   23,8 12,86 24,4
13,93 25,4   13,45 24,9   13,93 25,3   13,27 24,9
12,69 26,4   12,61 25,9   12,69 25,9   28,1 12,97 25,9
13,23   13,38 27,6   13,23 27,2   13,08 27,6
13,26 28,5   13,96 28,3   13,26 28,4   13,93 28,3
14,77 30,9   14,65 30,8   14,77 30,8   32,7 14,42 30,8
15,35 31,3   30,9   15,35 30,4   41,4 15,18 30,9
16,2 30,8   16,39 30,9   16,2 31,1   42,2 16,44 30,9

 Приклад виконання завдання | Дослідити наведені чинники на наявність мультиколінеарності.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати