На головну

Вихідні дані для лабораторної роботи № 6

  1. E. роботи на наконечниках з таким же маркуванням.
  2. Алгоритм виконання роботи
  3. Алгоритм виконання роботи
  4. Алгоритм виконання роботи
  5. Алгоритм виконання роботи
  6. Алгоритм виконання роботи
  7. Алгоритм виконання роботи
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4
Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2
50,6 10,5 7,5   50,8 10,5 8,3   50,6 11,3 7,5   50,8 10,8 8,3
51,7 11,8 6,6   51,9 11,8 7,4   51,7 11,8 6,6   51,9 11,7 7,4
53,5 11,5 6,6   53,1 11,5 7,4   53,5 11,8 6,6   53,1 11,8 7,4
54,6 11,1 6,6   55,0 11,1 7,4   54,6 11,3 6,6   55,0 11,5 7,4
55,6 12,3 6,5   56,0 12,3 7,3   55,6 12,9 6,5   56,0 12,6 7,3
56,6 12,9 6,5   56,4 12,9 7,2   56,6 12,4 6,5   56,4 12,9 7,2
58,6 14,0 6,5   58,9 14,0 7,1   58,6 13,1 6,5   58,9 13,7 7,1
60,7 12,3 6,5   60,7 12,3 7,0   60,7 12,9 6,5   60,7 12,7 7,0
61,5 13,9 6,4   61,5 13,9 6,8   61,5 13,3 6,4   61,5 13,7 6,8
62,6 12,7 6,4   62,9 12,7 6,8   62,6 13,0 6,4   62,9 12,9 6,8
63,6 13,2 6,4   63,9 13,2 6,8   63,6 13,1 6,4   63,9 13,0 6,8
65,6 13,3 6,4   65,6 13,3 6,7   65,6 13,9 6,4   65,6 13,1 6,7
68,7 14,8 6,3   68,2 14,8 6,6   68,7 14,4 6,3   68,2 14,6 6,6
70,0 15,3 6,3   70,6 15,3 6,5   70,0 15,2 6,3   70,6 15,6 6,5
71,3 16,2 6,3   72,2 16,2 6,4   71,3 16,4 6,3   72,2 16,1 6,4
Варіант 5 Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8
Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2
50,8 11,3 6,3   50,8 11,1 7,5   50,9 11,1 7,5   50,8 10,5 7,5
51,9 11,8 5,4   51,9 11,6 6,6   52,1 11,6 6,6   51,9 11,8 6,6
53,1 11,8 5,4   53,1 11,2 6,6   53,3 11,2 6,6   53,1 11,5 6,6
55,0 11,3 5,4   55,0 12,0 6,6   55,1 12,0 6,6   55,0 11,1 6,6
56,0 12,9 5,3   56,0 12,2 6,5   56,1 12,2 6,5   56,0 12,3 6,5
56,4 12,4 5,3   56,4 12,9 6,5   56,5 12,9 6,5   56,4 12,9 6,5
58,9 13,1 5,3   58,9 13,4 6,5   59,0 13,4 6,5   58,9 14,0 6,5
60,7 12,9 5,3   60,7 13,0 6,5   60,9 13,0 6,5   60,7 12,3 6,5
61,5 13,3 5,2   61,5 13,5 6,4   61,6 13,5 6,4   61,5 13,9 6,4
62,9 13,0 5,2   62,9 12,6 6,4   63,0 12,6 6,4   62,9 12,7 6,4
                64,0 13,4 6,4   63,9 13,2 6,4
                65,7 14,0 6,4   65,6 13,3 6,4
                        68,2 14,8 6,3
                        70,6 15,3 6,3
                        72,2 16,2 6,3

Продовження додатку 5

Варіант 9 Варіант 10 Варіант 11 Варіант 12
Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2
50,9 10,5 8,3   50,9 11,1 6,3   50,7 11,3 7,1   50,8 10,5 8,3
52,1 11,8 7,4   52,1 11,6 5,4   51,7 11,8 6,3   51,9 11,8 7,4
53,3 11,5 7,4   53,3 11,2 5,4   52,6 11,8 6,3   53,1 11,5 7,4
55,1 11,1 7,4   55,1 12,0 5,4   54,7 11,3 6,2   55,0 11,1 7,4
56,1 12,3 7,3   56,1 12,2 5,3   55,5 12,9 6,0   56,0 12,3 7,3
56,5 12,9 7,2   56,5 12,9 5,3   56,3 12,4 6,0   56,4 12,9 7,2
59,0 14,0 7,1   59,0 13,4 5,3   58,2 13,1 6,0   58,9 14,0 7,1
60,9 12,3 7,0   60,9 13,0 5,3   60,0 12,9 5,9   60,7 12,3 7,0
61,6 13,9 6,8   61,6 13,5 5,2   60,8 13,3 5,9   61,5 13,9 6,8
63,0 12,7 6,8   63,0 12,6 5,2   62,6 13,0 5,8   62,9 12,7 6,8
64,0 13,2 6,8   64,0 13,4 5,2           63,9 13,2 6,8
65,7 13,3 6,7   65,7 14,0 5,1                
68,3 14,8 6,6                        
70,8 15,3 6,5                        
72,3 16,2 6,4                        
Варіант 13 Варіант 14 Варіант 15 Варіант 16
Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2
50,9 11,1 7,1   54,7 11,5 6,6   50,7 11,1 7,5   50,7 10,5 7,5
52,1 11,6 6,3   55,5 12,6 6,5   51,7 11,6 6,6   51,7 11,8 6,6
53,3 11,2 6,3   56,3 12,9 6,5   52,6 11,2 6,6   52,6 11,5 6,6
55,1 12,0 6,2   58,2 13,7 6,5   54,7 12,0 6,6   54,7 11,1 6,6
56,1 12,2 6,0   60,0 12,7 6,5   55,5 12,2 6,5   55,5 12,3 6,5
56,5 12,9 6,0   60,8 13,7 6,4   56,3 12,9 6,5   56,3 12,9 6,5
59,0 13,4 6,0   62,6 12,9 6,4   58,2 13,4 6,5   58,2 14,0 6,5
60,9 13,0 5,9   63,2 13,0 6,4   60,0 13,0 6,5   60,0 12,3 6,5
61,6 13,5 5,9   65,6 13,1 6,4   60,8 13,5 6,4   60,8 13,9 6,4
63,0 12,6 5,8   67,6 14,6 6,3   62,6 12,6 6,4   62,6 12,7 6,4
        70,1 15,6 6,3           63,2 13,2 6,4
        72,0 16,1 6,3           65,6 13,3 6,4
                        67,6 14,8 6,3
                        70,1 15,3 6,3

Закінчення додатку 5

Варіант 17 Варіант 18 Варіант 19 Варіант 20
Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2 Y x1 x2
50,8 11,1 7,1   50,9 10,5 8,3   50,9 11,1 6,3   50,6 10,8 8,3
51,9 11,6 6,3   52,1 11,8 7,4   52,1 11,6 5,4   51,7 11,7 7,4
53,1 11,2 6,3   53,3 11,5 7,4   53,3 11,2 5,4   53,5 11,8 7,4
55,0 12,0 6,2   55,1 11,1 7,4   55,1 12,0 5,4   54,6 11,5 7,4
56,0 12,2 6,0   56,1 12,3 7,3   56,1 12,2 5,3   55,6 12,6 7,3
56,4 12,9 6,0   56,5 12,9 7,2   56,5 12,9 5,3   56,6 12,9 7,2
58,9 13,4 6,0   59,0 14,0 7,1   59,0 13,4 5,3   58,6 13,7 7,1
60,7 13,0 5,9   60,9 12,3 7,0   60,9 13,0 5,3   60,7 12,7 7,0
61,5 13,5 5,9   61,6 13,9 6,8   61,6 13,5 5,2   61,5 13,7 6,8
62,9 12,6 5,8   63,0 12,7 6,8   63,0 12,6 5,2   62,6 12,9 6,8
63,9 13,4 5,8   64,0 13,2 6,8   64,0 13,4 5,2   63,6 13,0 6,8
        65,7 13,3 6,7   65,7 14,0 5,1        
                68,3 14,6 5,1        
                70,8 15,0 5,1        
                72,3 16,4 5,1        

 Висновки. | Приклад виконання завдання

Приклад виконання завдання | Матриця похибок | Перевірка значимості коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі множинної регресії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати