Головна

Приклад 2. Перевірка наявності тенденції.

  1. C. Наявності слино відсмоктувача
  2. Виды психолого-педагогического исследования. Специфика прикладного и фундаментального видов исследования.
  3. Использование прикладной библиотеки КОМПАС.
  4. Как прикладная научная отрасль
  5. Какие прикладные темы не могут быть решены без научного подхода?
  6. Курс 1 Направление «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика (в образовании)» магистратура

Дослідити часовий ряд на наявність тренду (тенденції). Умовні дані про об'єм реалізації, тис грн. (y).

Вхідні дані та обчислення оформимо у таблиці (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

t (декада) Об'єм реалізації, тис грн.    
x y yt-yсереднє
3,52 -6,23  
9,7 -0,05  
8,9 -0,85  
9,8 0,05  
10,1 0,35  
13,9 4,15  
19,9 10,15  
14,3 4,55  
11,5 1,75  
9,7 -0,05  
8,9 -0,85  
3,52 -6,23  
-6,75
    Продовження таблиці 4.2
3,52 -6,79  
9,7 -0,61  
8,9 -1,41  
9,8 -0,51  
10,1 -0,21  
13,9 3,59  
19,9 9,59  
14,3 3,99  
11,5 1,19  
9,7 -0,61  
8,9 -1,41  
3,52 -6,79
Разом: 250,48    

Обчислення:

Крок 1. Вхідний часовий ряд у1 , у2, у3, ..., ул розбиваємо на дві приблизно рівні частини обсягом п1 ≈ п2 : п1 = 13, п2 = 12,
(п1 + п2 = п);

Крок 2. Для кожної з частин обчислюють середні значення та дисперсії:

Крок 3. Висуваємо основну гіпотезу про рівність середніх значень:

проти альтернативної

Нульову гіпотезу відхиляємо: .

Та допоміжну гіпотезу про рівність дисперсій

проти альтернативної

Допоміжну нульову гіпотезу про рівність дисперсій відхиляємо:

Крок 4. Перевіряємо допоміжну гіпотезу за допомогою F-критерію Фішера. Для цього порівняємо розрахункове (експериментальне) значення критерію з табличним (критичним) значенням розподілу Фішера: , тому

Fтабл = F(а, k1,k2) = 2,82,

При a=0,05 - заданий рівень значущості,

k1= п1 -1=13-1=12,

k2= п2 -1=12-1=11.

За критерієм Фішера Fексп < Fтабл .

Переходимо до наступного пункту.

Крок 5. Основну гіпотезу про відсутність тренда перевіряють за допомогою t-критерію Стьюдента. Обчислимо вибіркову статистику - розрахункове значення критерію Стьюдента:

де s - середньоквадратичне відхилення різниці середніх.

tтабл = 2,069,

де tтабл =t(а, (п-2)).

Експериментальне значення t-критерію Стьюдента менше ніж табличне: tексп < tтабл . Основна гіпотеза Н0приймається. Ряд не має тренду.

Висновок. Нульова гіпотеза (H0) приймається, ряд не має тенденції до змінювання (тренду немає).


Додаток 4Приклад 1. Перевірка наявності тенденції. | Вихідні дані для лабораторних робіт № 4 та 5
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати