На головну

Програма лабораторної роботи

  1. G9.1 Програма навчання фахівців оперативного реагування (First Responders)
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  6. I. Мета роботи
  7. II. Виконання роботи

1. Отримати у викладача підсилювач для дослідження.

2. Зняти АЧХ підсилювача. Для цього подати на вхід підсилювача змінна напруга з певною частотою і досить малою амплітудою (синусоидальность вихідного сигналу слід контролювати за допомогою осцилографа), виміряти діючі значення вхідного Uвх і вихідного Uвих сигналу, і обчислити значення АЧХ на даній частоті як відношення Uвих/ Uвх.

За отриманими результатами побудувати графік в подвійному логарифмічному масштабі.

3. Визначити смугу пропускання підсилювача як діапазон частот, в якому АЧХ має постійне (± 3 дБ) значення.

4. Виміряти вхідний опір підсилювача. Для цього подати на вхід підсилювача змінна напруга з частотою в межах смуги пропускання підсилювача і досить малою амплітудою (синусоидальность вихідного сигналу слід контролювати за допомогою осцилографа), виміряти діючі значення вхідної напруги Uвх і вхідного струму Iвх і обчислити вхідний опір як відношення Uвх/Iвх.

Вимірювання вхідного опору провести на кількох (не менше 3) значеннях частоти вхідного сигналу в межах смуги пропускання підсилювача.

5. Зняти передатну характеристику підсилювача. Для цього подати на вхід підсилювача напруга з частотою посередині смуги пропускання підсилювача. Амплітуду вхідної змінної напруги слід вибирати такий, щоб вихідна напруга мало неспотвореного синусоїдальну форму (візуально, за осцилограф) з амплітудою, істотно меншою напруги джерела живлення підсилювача. Потім, змінюючи амплітуду вхідної напруги, виміряти за допомогою вольтметра змінної напруги амплітуду вихідного сигналу. Вимірювання слід проводити без підключення навантаження до виходу підсилювача.

За отриманими результатами побудувати графік передавальної характеристики підсилювача.

За побудованої характеристиці визначити максимальне значення вхідної напруги, при якому передавальна характеристика залишається лінійною.

6. Виміряти вихідний опір підсилювача. Для цього подати на вхід підсилювача змінна напруга з частотою в межах смуги пропускання підсилювача і амплітудою трохи більше максимального вхідного напруги і, підключивши до виходу підсилювача по черзі дві різні навантаження з опорами R1 и R2 виміряти діючі значення вихідної напруги Uвих1, Uвих2 і вихідного струму Iвих1, Iвих2. Обчислити вихідний опір підсилювача по формулі .

Вимірювання вихідного опору провести на кількох (не менше 3) значеннях частоти вхідного сигналу в межах смуги пропускання підсилювача.

зміст звіту

Звіт повинен містити:

1. Таблицю вимірювань АЧХ підсилювача.

2. Графік АЧХ підсилювача і певну по ньому смугу пропускання підсилювача.

3. Таблицю вимірювань вхідного опору підсилювача.

4. Таблицю вимірювань передавальної характеристики.

5. Графік передавальної характеристики.

6. Максимальне значення вхідної напруги.

7. Таблицю вимірювань вихідного опору підсилювача

Контрольні питання

1. Чи може підсилювач володіти негативним коефіцієнтом посилення?

2. Чи може підсилювач володіти коефіцієнтом посилення, меншим одиниці?

3. Чому рівні коефіцієнти посилення по потужності пристроїв, зображених на рис. 1.2а і рис. 1.2б?

4. Який елемент схемотехніки підключений до входу підсилювача на рис.1.3.?

5. Як повинна виглядати еквівалентна схема підсилювача струму?

6. Які мають навантажувальні характеристики ідеального підсилювача напруги і ідеального підсилювача струму?

7. Чи може коефіцієнт нелінійних спотворень підсилювача мати від'ємне значення?

 ТЕМА 1. ПІДСИЛЮВАЧІ АНАЛОГОВИХ СИГНАЛОВ | Лабораторна робота № 10
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати