На головну

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  1. F3.3.1 Взаємодія з місцевими органами управління в НС
  2. G1 Система реагування ПСО
  3. G5 Система організацій, першими реагують на ЧС
  4. I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  5. I.2.3) Система римського права.
  6. II. Структура управління служби технічного контролю якості.
  7. II.5.1) Поняття і система магістратур.

Організаційна структура суспільства з обмеженою відповідальністю «Ростінг» складається з директора, двох заступників, адміністративний управлінський персонал і відділів продажів по різних регіонах Республіки Білорусь (дод. А). Розглянемо більш детально кожен з елементів організаційної структури:

1. Директор є головною ланкою організації і керує роботою нижчестоящих підрозділів. Також є відповідальною особою за адміністративно-господарську і фінансово-економічну діяльність туристичної організації та несе повну відповідальність за всі напрямки її діяльності.

2. Заступник директора на рівні з заступником директора з регіонального розвитку туризму безпосередньо підпорядковується виключно директору підприємства. У своїй діяльності заступник директора керується:
 - Нормативними документами з питань виконуваної роботи;

- Статутом підприємства;

- Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- Наказами та розпорядженнями директора;

- Цією посадовою інструкцією.

3. Адміністративний управлінський персонал включає в себе: бухгалтерію, відділ ІТ, віз. відділ, від. по р.с. агенст. Кожен відділ є самостійним ланкою управлінської структури підприємства. При виникненні проблем в будь-якому з даних відділів стабільна робота і повне функціонування підприємства ставиться під загрозу.

4. На підприємство ведуть свою діяльність 18 відділів продажів. Дані відділи ведуть свою діяльність як в місті Мінську, так само і за його межами. Основними функціями відділу продажів є:

1) підвищення вартості і доцільності (перспективності) укладених договорів;

2) збільшення кількості масштабних замовлень і контрактів;

3) ефективна робота з клієнтами:

· ведення бази даних;

· Робота з постійними клієнтами;

· залучення нових клієнтів;

· Встановлення довірчих відносин з клієнтами;

· Збереження постійних клієнтів.

4) робота над іміджем компанії, піар в міру своїх повноважень;

5) зберігати високий рівень підготовки документації;

6) підвищення кваліфікації працівників і розширення поля їх професійних можливостей і здібностей;

Лінійно-функціональна організаційна система управління компанії ТОВ «Ростінг», забезпечує достатні можливості реструктуризації лінійних підрозділів по мірі зростання організації, зміни технології, відділення споріднених виробництв. З розвитком підприємства змінюється і «набір» функціональних відділів, а також зміст виконуваних ними завдань.

Гідність цієї структури управління - забезпечувати швидку реакцію працівників на команди управління.

Недолік полягає в тому, що керівник повинен володіти всім обсягом знань, необхідних для здійснення процесу управління.

Управлінські рішення в ТОВ «Ростінг» приймаються на основі обговорення проблеми, врахування думок та ініціатив співробітників виходячи з цього, можна зробити висновок, що в організації використовується демократичний стиль управління персоналом. Демократичний стиль є найбільш ефективним, так як він забезпечує високу ймовірність правильних, зважених рішень, високі виробничі результати праці, ініціативу, активність співробітників, задоволеність людей своєю роботою і членством в колективі, сприятливий психологічний клімат і згуртованість колективу.

В якості пропозицій, щодо поліпшення системи управління, можна запропонувати внести коригування в функціональний склад. Необхідно найняти заступника директора по маркетингу, в обов'язки якого входитимуть:

1. Розробка і керівництво реалізацією довгострокової, середньострокової, короткострокової стратегії поведінки на ринку, управління тактичними заходами і забезпечують їх процедурами.

2. Виконання вимог споживачів до наданих організацією послуг, організація маркетингових досліджень, моніторингу та діагностики ринкової ситуації.

3. Організація розробок інноваційних послуг, керівництво їх впровадженням у виробництво і необхідними закупівлями.

4. Забезпечення виконання планів поставки послуг відповідно до укладених договорів.

5. Організація і менеджмент товаропровідної системи організації, керівництво створенням дилерської (агентської) мережі або входженням в існуючі на ринку дистриб'юторські мережі.

6. Організація і менеджмент товаросупровідних системи організації, керівництво організацією сервісних центрів з гарантійного та післягарантійного обслуговування техніки, що випускається.

7. Планування та здійснення рекламно-інформаційного просування на ринок послуг.

8. Організація програм стимулювання покупок (на рівні кінцевих споживачів) і продажів (на рівні збутового і торгового персоналу).

9. Реалізація цінової політики організації.

10. Організація та контроль своєчасної підготовки і укладення договорів на поставку товарів (надання послуг).

Отже, на закінчення даного питання можна дійти висновку, що в ТОВ «Ростінг» система управління знаходиться в стані поліпшення і подальшого розвитку. Взаємодія між елементами організаційної структури призводить до більш ефективної діяльності підприємства.

 ВСТУП | ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СЛУЖБИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗМІНУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ

Законодавство регламентує ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА | АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ І підсумкові фінансові показники багато | МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА | Реалізація кадрової політики підприємства та її значення для ефективного функціонування організації. | Пропозиції щодо вдосконалення кадрової політики | ВИСНОВОК | Анкета оцінки персоналу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати