На головну

Банківська система та її значення для підприємництва.

  1. A) Призначення товщини стінки
  2. G1 Система реагування ПСО
  3. G5 Система організацій, першими реагують на ЧС
  4. I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  5. I. Призначення книги
  6. I.2.3) Система римського права.
  7. II Виміряти середньоквадратичне значення змінної складової, середньоквадратичне діюче і амплітудне напруги після випрямляча для різних навантажень.

Банки - це підприємства, притаманні будь-якій нормально функціонуючої економічної формації, займаю-ються кредитуванням і фінансуванням промисловості і торгівлі за рахунок грошових капіталів, залучених у вигляді внесків і шляхом випуску власних акцій і облігацій.

Разом з тим терміни «система» і «банківська система» визначають не тільки склад банків. За змістом поняття «банківська система» ширше, воно включає:

сукупність елементів,

достатність елементів, що утворюють певну цілісність,

взаємодія елементів.

Банківська система характеризується такими властивостями:

1. Банківська система, перш за все не є випадковим різноманіттям, випадкової сукупністю елементів. У неї не можна механічно включати суб'єкти, також діють на ринку, але підпорядковані іншим цілям.

2. Банківська система специфічна, вона виражає властивості, характерні для неї самої, на відміну від інших систем, що функціонують у народному господарстві. Специфіка банківської системи визначається її складовими елементами і відносинами, що складаються між ними.

Коли розглядається банківська система, то, перш за все, мається на увазі, що вона як складового елементу включає банки, які як грошово-кредитні інститути дають «забарвлення» банківській системі.

Разом з тим це не слід розуміти так, що сутність банківської системи є складання сутностей її елементів. Сутність банківської системи - це не арифметична дія, а проникнення в нову більш широку сутність, що охоплює сутність не тільки окремих елементів, але і їх взаємозв'язок. Сутність банківської системи звернена не тільки до сутності приватних, складових елементів, але і до їх взаємодії.

З цього випливає, що сутність банківської системи впливає на склад і сутність її окремих елементів.

Практика знає кілька типів банківської системи:

розподільна централізована банківська система;

ринкова банківська система;

система перехідного періоду.

 Зовнішнє фінансування, його види та особливості. | Операції банків.

Особливі види товариств (товариство, страхові товариства, об'єднання). | Кооперація і концентрація капіталу, їх види, переваги та недоліки. | Класифікація організаційно-правових форм підприємств законодавством Республіки Білорусь. | Внутрішнє та зовнішнє середовище в підприємництві і класифікація етапів підприємницької діяльності за функціями і ступеня досконалості. | Класифікація етапів підприємницької діяльності в залежності від навколишнього середовища. | Встановлення цілей підприємницької діяльності. | Організація підприємницької діяльності і виробничого процесу. | Контроль і ревізія, звітність, представницький і аналітичний етапи. | Фінансування підприємницької діяльності (завдання і можливості). | Внутрішнє фінансування, його види та особливості. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати