На головну

Підприємницька діяльність без утворення юридичної особи.

  1. A Теоретичні основи формоутворення.
  2. I. Теоретичні основи ціни і ціноутворення
  3. I.4.5) Діяльність юристів.
  4. II. Інтерактивна діяльність (рішення кейса).
  5. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  6. II.6.3) Особливості категорії юридичної особи.
  7. III. Асортиментні стратегії ціноутворення.

Підприємництво без створення юридичної особи - найпростіша, створювана майже без витрат форма підприємництва.

Тут практично відсутні формальності, пов'язані зі створенням підприємства. Безперечними перевагами є простий порядок реєстрації, абсолютно незначна сума державного мита за реєстрацію, відсутність бухгалтера, спрощений порядок ведення бухгалтерського обліку, нескладна схема обчислення і сплати податків до бюджету. Підприємець сплачує тільки прибутковий податок, схема розрахунку якого абсолютно проста.

Така форма дозволяє найбільш безболісно, ??з найменшими втратами часу і коштів увійти в світ бізнесу, навіть не залишаючи на першому етапі основної роботи, яка ще довго може бути постійним джерелом доходів.

Права підприємця істотно ширше прав, наданих свого часу індивідуали.

Кожен суб'єкт підприємницької діяльності має право:

самостійно формувати виробничу програму, вибирати постачальників і споживачів своєї продукції, встановлювати на неї ціни в межах, визначених законодавством РБ і договорами;

оскаржувати в суді в установленому законом порядку дії громадян, юридичних осіб, органів державного управління.

Поряд з правами підприємець не обділений законодавством обов'язками і відповідальністю.

До обов'язків підприємця відноситься виконання всіх зобов'язань, передбачених законодавством укладеними ним договорами (контрактами), укладення договорів і контрактів з громадянами, які приймаються на роботу за наймом, оплата праці своїх працівників в розмірах не нижче встановленого мінімального рівня, внесення до фонду соціального страхування відрахування по страхуванню своїх працівників у встановлених розмірах, своєчасна сплата податків та інших встановлених платежів до бюджету.

Слід звернути особливу увагу на те, що підприємець без утворення юридичної особи несе відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім майном, що належить йому на праві власності, крім того, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення. Перелік такого майна встановлено Цивільним процесуальним кодексом Республіки Білорусь.

Підприємцю без утворення юридичної особи, якщо у нього відсутня змінювали місце основної роботи, а також особам, найнятим підприємцем на роботу за трудовим договором (контрактом), виконком місцевої Ради виробляє відповідний запис до трудової книжки.

Втручання в діяльність підприємця державних чи інших органів або їх посадових осіб без встановлених законодавством підстав не допускається. Підприємець має право оскаржити до суду або до господарського суду дії посадових осіб або неправомірні акти державних органів, які ущемляють права підприємця. У разі якщо такі дії чи акти заподіяли збитки підприємцю, збитки підлягають відшкодуванню цими органами.

 Підприємець і держава. | Підприємницька діяльність юридичних осіб. Поняття підприємства, види, класифікація та організаційно-правові форми підприємства.

Сутність і роль підприємництва в суспільстві. Стратегія і тактика бізнесу. | Поняття бізнесу та його родові ознаки. | Етапи розвитку підприємництва в світовій практиці | Вибір сфери і масштабів діяльності. | Правова підтримка підприємницької діяльності. | Реєстрація підприємств. | Хто може бути підприємцем. Види підприємницької діяльності. | Відносини підприємця з партнерами і стиль роботи. | Реорганізація, банкрутство і ліквідація підприємств. | Статут підприємства, майно і статутний капітал. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати