На головну

Аналіз трудового потенціалу підприємства

  1. Bci підприємства в Укpaїни діють на основі статуту.
  2. II. Анализ по факторам трудового характера.
  3. Аналіз беззбитковості
  4. Аналіз беззбитковості.
  5. АНАЛІЗ ДОДАТКОВО ПРОВЕДЕНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  6. Аналіз еквівалента певності.
  7. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами та ефективності їх використання

Приватне підприємство «Рівнебудземпроектсервіс» проводить свою економічну діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг з технічної консультації.

У сфері інжирінгових послуг підприємство проводить технічні дослідження і послуги, пов'язані з підготовкою виробничого процесу: проведення передпроектних робіт, наукових досліджень і розробок, складання технічних завдань і техніко-економічних обґрунтувань будівництва промислових і інших об'єктів, проведення інженерно-дослідницьких робіт для будівництва об'єктів, розробка технічної документації, проектування і конструкторське пророблення об'єктів техніки і технології, післяпроектні послуги при монтажі і пуско-налагоджувальних роботах, а також спеціальні послуги, пов'язані із особливостями створення кожного конкретного об'єкта (аналіз екологічних проблем та інше).

Загальне технічне сприяння, що забезпечує оптимальний процес виробництва на об'єкті, включаючи консультації й авторський нагляд за устаткуванням, консультації економічного і фінансового характеру, кон'юнктурні і маркетингові дослідження, консультації по впровадженню систем інформаційного забезпечення тощо.

В загальному ПП «Рівнебудземпроектсервіс» здійснює геодезичні, землевпорядні, топографічні роботи: високоточний винос в натуру (на місцевість) меж земельних ділянок, виготовлення технічної документації, проектів щодо відведення у власність, оренду, виготовлення цифрових топографічних планів для проекту детальної забудови, дизайну, прокладання інженерних комунікацій, розбивка осей будівель, розрахунок, облік і контроль об'ємів виконаних земляних робіт.

В штаті працюють висококваліфіковані інженери-геодезисти, топографи і геологи. Їх компетентність і професіоналізм підтверджені відповідними сертифікатами. Досвід роботи працівників з вітчизняними і закордонними замовниками дозволяє вирішити завдання будь-якої технічної складності у встановлені терміни і з фіксованим бюджетом.

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди: їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації.

В останні роки загальною стала думка про те, що ефективність економічного розвитку сучасних держав у великому ступені залежить від ресурсів, вкладених в "людський фактор", без якого неможливо забезпечити поступальний розвиток суспільства.

Трудовий потенціал, що є здатним до розвитку, перетворює людину у найважливіший ресурс виробництва: продуктивність праці, мотивація та інноваційний потенціал людини визначають успіх стратегії, спрямованої на інтенсифікацію виробництва, конкурентноздатність тощо.

 Моделі ділової кар'єри | Аналіз механічного руху персоналу

РОЗДІЛ 1 | Аналіз якісного складу та розвитку персоналу | РОЗДІЛ 3 | Вибір та обґрунтування джерел набору працівників. | Вибір методів відбору. | Аналіз існуючої системи мотивації. | Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати