Головна

Алгоритм для вирішення завдання

  1. I-й алгоритм покаяння
  2. I. Програмування лінійних алгоритмів.
  3. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  6. I. Мета і завдання курсових робіт
  7. II. завдання

Цикл по глибинах в файлі з тимчасовими рядами

Після знайдених сум по часових рядах, необхідно вирішити систему з двох нелінійних рівнянь з заданими початковими значеннями і інтервалом варіювання для  і для

Код програми:

1. ttt = Import [ "C: \ Users \ Нафиса \ Documents \ MATLAB \ near_count.las", "Table"];

2. i = 1;

3. counts = Dimensions [ttt];

4. n = counts [[1]];

5. m = counts [[2]];

6. sum4 = Sum [Exp [-a ttt [[i]]], {i, n}];

7. sum3 = Sum [ttt [[i]] Exp [-a ttt [[i]]], {i, n}];

8. sum34 = sum3 / sum4;

9. j = 1;

10. Do [

11. flogf = ttt [[i]];

12. sum1 = Sum [ttt [[i, j]] flogf [[j]] / (1 + f Exp [a ttt [[i]]]), {j, m}];

13. sum2 = Sum [flogf [[j]] / (1 + f Exp [a ttt [[i, j]]]), {j, m}];

14. sum5 = Sum [flogf [[j]] Exp [a ttt [[i, j]]] / (1 + f Exp [a ttt [[i, j]]]), {j, m}]

15., {i, 1, n, 1}];

16. Extract [FindRoot [{{sum1 / sum2 == sum34}, {sum4 / n == sum2 / sum5}}, ??{{a, 0.1, 0.001, 1}, {f, 0.01, 0.000001, 1}}, MaxIterations -> 100]];

17. print [a];

18. print [f];


висновок

Серед математичних дисциплін теорія ймовірностей і математична статистика займають особливе місце. З одного боку, завдяки досягненням ряду математиків, в тому числі Бореля, Лебега, Бернштейна і Колмогорова, теорія ймовірностей відноситься до так званої чистої математики. З іншого боку, завдяки інтенсивному використанню теорії ймовірностей і математичної статистики в додатках ці дисципліни належать до галузі прикладної математики. Широке застосування теорії ймовірностей і особливо математичної статистики призводить до питання про те, виявляється чи ефективним використання імовірнісних підходів при вирішенні проблем, що виникають в практиці наукових досліджень, або воно є лише свідченням моди на математизацію.

Крім медицини і біології найменш обґрунтованою областю застосування математичної статистики є область стандартизації. Багато ГОСТи в техніці, розроблені з використанням статистичних методів, містять грубі помилки. Незважаючи на гостру і справедливу критику, ці ГОСТи залишаються без змін.


Список літератури

1. Гмурман В. Е. Теорія ймовірностей і математична статистика. - 2003.

2. Гнеденко Б. В. Курс теорії ймовірностей: Підручник. 7-е изд., Исправл. - М .: Едіторіал УРСС, 2001..

3. Івченко Г. І., Медведєв Ю. І. Математична статистика: Учеб. Посібник для вузів. - М .: Вища. шк., 1999..

4. Кендалл М. Дж., Стюарт А. Статистичні висновки і зв'язку. - М .: Наука, 1990.

5. Крамер Г. Математичні методи статистики. - М .: Світ, 1975.

6. Орлов А. І. Прикладна статистика. - М .: Іспит, 2004.

7. Рао С. Р. Лінійні статистичні методи і їх застосування. - М .: Наука, 1997..

8. Волковець А. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: конспект лекцій. - 2003.

9. Пучков Н. П., Ткач Л. І. Математика випадкового. Методичні рекомендації. - Тамбов: Видавництво ТДТУ, 2005.
| ВЛУЧЕННЯ стабілізується парашутом У НОГИ АБО ПІД РУКУ.

Вступ | Метод максимальної правдоподібності (ОМП) | наївний підхід | Метод максимальної правдоподібності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати