Головна

Види і якість виконання робіт

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  7. I. Цілі і завдання курсової роботи.

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ПО ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИЦІ

 Медведєв Михайло Андрійович

(Ф. І. О ..)

Навчається 41 групи на 4 курсі за спеціальністю СПО

+151031 Монтаж і технічна експлуатація промислового обладнання в хімічній промисловості

успішно пройшов переддипломну практику на ВАТ «ПРОМСИНТЕЗ»

в обсязі ___ / ___ годин з «20_» __апреля__2015 р по «_17_» __мая ___ 2015р.

Види і якість виконання робіт

 Види і обсяг робіт, виконаних учням під час практики  Якість виконання робіт відповідно до технології і (або) вимогами організації, в якій проходила практика
 Керувати роботами із застосуванням ГПМ при монтажі та ремонті  
 Проводити контроль роботи по монтажу і ремонту з використанням КВП  
 Вибирати методи регулювання і налагодження промислового обладнання в залежності від зовнішніх факторів  
 Брати участь в роботах по усуненню недоліків, виявлених в процесі експлуатації промислового обладнання  
 Складати документацію для проведення робіт з експлуатації промислового обладнання  

Характеристика навчальної та професійної діяльності того, хто навчається під час переддипломної практики (додатково використовуються довільні критерії щодо вибору ОУ).

Брав участь в поточному і капітальному ремонті, працював на вантажопідіймальних механізмах, виконував роз'єднання нерухомих і рухомих частин, виробляв очистку та промивку розібраних деталей, брав участь у прийманні устаткування після ремонту, заповнював документацію у відділі головного технолога.

Дата «___» ___201__ р

М. П.

Керівник практики від підприємства Бахарєв А. М

Викладач ЧХТТ ___ Є. В. Акімова
Облік у постачальника і покупця в залежності від умов договору | Навчальний рік

Розвиток хімічної промисловості в Росії | Історія розвитку хімічної промисловості місті Чапаєвськ | Вивчити тип виробництва і технологічного процесу | Екстракція нитробензола з відпрацьованої кислоти. | Коротка характеристика основної сировини і готової продукції | Фізико-хімічні основи технологічного процесу. | виробнича програма | Методи контролю за дотриманням параметрів процесу | Вивчити правила безпеки при експлуатації та ремонті обладнання | Структурна схема служби головного механіка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати