Головна

Товарні втрати внаслідок бою, псування, лому

  1. II) Виробниче підприємництво. Втрати у виробничому підприємництві
  2. В кінці року 100 у.о. і компенсує свої втрати з урахуванням часів
  3. Питання 45. Трансформатор з лінійними характеристиками. Пристрій, принцип дії, баланс потужностей. Втрати на вихрові струми і способи їх зменшення.
  4. Демографічні втрати від репресій
  5. Витрати і втрати, руб.
  6. Лекція 2.8.5. Втрати товарів і технологічні відходи
  7. Лекція 3.11.1. Втрати при підготовці товарів до продажу

Втрати від псування, бою, лому товарів є наслідком безгосподарності. У міру їх виявлення керівником організації створюється комісія, яка складає акт про псування, бою, лому, де вказуються причини і винуватці втрат, а також розглядається можливість подальшого використання товарів.

Товари, що прийшли в повну непридатність, вилучаються з обігу і знищуються. Щоб уникнути повторного їх подання для актування це відбувається в присутності комісії, котра склала акт.

Втрати від псування, бою, лому підлягають стягненню з винних осіб. Порядок їх списання аналогічний порядку списання понаднормативних втрат товарів, що виникли при зберіганні:

Д 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» К 41 «Товари» - відображені втрати від псування, бою, лому товарів (на суму без ПДВ);

Д 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» К 68, субрахунок «Розрахунки з ПДВ» - відбито ПДВ, що відноситься до товарних втрат;

Д 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», 76-2 «Розрахунки за претензіями» К 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» - списані товарні втрати за рахунок винних осіб (на суму з ПДВ).

Відображено різницю між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб, і купівельною вартістю втрачених товарів:

Д 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», 76-2 «Розрахунки за претензіями» К 98-4 «Різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей» - при обліку товарів за купівельними цінами (фактичної собівартості придбання);

Д 42 «Торгова націнка» До 98-4 «Різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей» - при обліку товарів за продажними цінами; Д 50 «Каса», 51 «Розрахункові рахунки» До 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», 76-2 «Розрахунки за претензіями» - погашена винними особами заборгованість за матеріальним збитком; Д 98-4 «Різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб, і балансовою вартістю щодо недостач цінностей» К 91-1 «Інші доходи» - одночасно різниця між заборгованістю винних осіб і купівельною вартістю втрачених товарів визнається іншим доходом поточного звітного періоду;

Д 50 «Каса», 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» К 90-1 "Дохід" - відображено продаж (передача) зіпсованих товарів; Д 90-2 «Собівартість продажів» До 41 «Товари» - списані товари, що вибули.

При часткової втрати товарами споживчих властивостей іноді вирішується питання про можливість їх подальшого використання (продаж за зниженими цінами, здача в переробку та ін.). У цьому випадку інформація про втрати в бухгалтерському обліку не формується. Організація може зазнати збитків лише в момент продали (передачі) зазначених товарів.Лекція 3.11.3. Формування резерву на природне зменшення товарів | Лекція 3.12. переоцінка товарів

Лекція 3.6. дрібнороздрібна торгівля | Лекція 3.7.1. правові основи | Лекція 3.7.2. порядок оформлення | Лекція 3.8. Продажі з використанням дисконтних карт | Лекція 3.9. Продаж товарів за зразками | Лекція 3.10.2. Бухгалтерський облік | Лекція 3.10.3. Касові операції | Облік товарних втрат | Лекція 3.11.1. Втрати при підготовці товарів до продажу | Норми природного убутку товарів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати