Головна

II.4. Вертикальний зовнішній ефект і ефективний обсяг торгівлі (модель подвійної маржіналізаціі)

  1. I.2.2. 1. Синергетичний ефект
  2. I.2.2.2. ефект масштабу
  3. II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.
  4. II.1. Асиметричність інформації та обсяг взаємодій в умовах двосторонньої монополії
  5. II.2. Вплив ситуації двосторонньої монополії на обсяг особливих інвестицій

У попередніх моделях ми досліджували залежність здійснення або нездійснення взаємодій підприємців, обсягів інвестування в удосконалення виробництва і просування товару в умовах асиметричності інформації. У даній моделі порівнюється встановлюється обсяг торгівлі з оптимальною його величиною.

Монопольний виробник проміжного товару (підприємець 1) призначає ціну р, Що перевищує граничні витрати (р> з). Це дозволяє йому отримати позитивну чистий прибуток. У цьому випадку підприємець 2 стикається з граничними витратами, рівними ціні р, і, під-


виваясь на цьому, приймає рішення щодо ціни для кінцевих споживачів, стимулювання збуту і технології.

 1 підприємець


с - витрати


р - ціна поставки, р> з

 2 підприємець


vm - ціна продажу

 Кінцеві споживачі продукції


Вертикальний зовнішній ефект полягає в тому, що збільшення обсягів продажів підприємцем 2 продукції кінцевим споживачам на одиницю, дає підприємцю 1 додатковий прибуток р - з. Однак підприємець 2 максимізує власний прибуток і не враховує додатковий прибуток підприємця 1. Рішення, що приймаються підприємцем 2 рішення ведуть до недоспоживання проміжного товару.

Модель.

Попит на товар кінцевих споживачів: qm = D (v)

Підприємець 2 максимізує прибуток в залежності від своїх витрат, які для нього рівні р: Max [(v - p) D (v)]. Він не розглядає прибуток підприємця 1.

Так як р> з, То підприємець 2 встановить більший рівень цін для кінцевого споживача: vm(P)> vm(C). Відповідно обсяг продажів буде нижче і предпрініматель1 продає менше продукції. Сукупний прибуток (виграш від торгівлі) в такому випадку нижче, ніж вертикально інтегрована прибуток.

Таким чином, при двосторонньої монополії обсяг взаємодій в періоді ex post, Якщо вони встановлюються, нижче оптимальної, ефективної його величини. Це завдає істотної шкоди фірмам, економіці і кінцевим споживачам, так як супроводжується перерозподілом прибутків, завищенням цін на кінцеву продукції і зниженням обсягу споживання.

Рішення проблеми полягає в пошуку механізму, що дозволяє домогтися отримання максимуму сукупного прибутку (виграшу від тор-


говли) і перерозподілу її на користь підприємця 1. Це збільшить обсяг прибутку, одержуваної підприємцем 1. Для цього необхідно створювати вертикальні структури і накладати вертикальні обмеження з боку предпрінімателя1 Елімінуються цей зовнішній ефект.II.2. Вплив ситуації двосторонньої монополії на обсяг особливих інвестицій | II.5. Вертикальний зовнішній ефект і обсяг послуг з просування товару

I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання | I.2.2. 1. Синергетичний ефект | I.2.2.2. ефект масштабу | I. 3. Галузь як суб'єкт ринкових взаємодій | I. 4.1. Види і структура ринків | I.4.2. Фундаментальна трансформація структури ринку | I.4.3. ринкова інформація | Глава II. Взаємодії в умовах двосторонньої монополії | II.1. Асиметричність інформації та обсяг взаємодій в умовах двосторонньої монополії | Модель. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати