Головна

На 2014-2017годи.

Угода з охорони праці - правова форма планування і проведення заходів з охорони праці із зазначенням термінів виконання, джерел фінансування та відповідальних за їх виконання.

Планування заходів з охорони праці направлено на запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням, поліпшення та охорони праці, санітарно-побутового забезпечення працівників. Заходи з охорони праці оформляються розділом у колективному договорі і угоді з охорони праці з урахуванням пропозицій Рострудинспекции та інших федеральних органів нагляду, роботодавців, працівників, які перебувають з роботодавцями у трудових відносинах, та інших уповноважених працівниками представницьких органів на основі аналізу причин виробничого травматизму і професійних захворювань , за результатами експертизи технічного стану виробничого обладнання, а також з урахуванням робіт з обов'язкової сертифікації постійних робочих місць на відповідність вимогам охорони праці.

Угода є необхідним додатком до колективного договору і вступає в силу з моменту його підписання роботодавцем або уповноваженою ним особою (або з дня, встановленого угодою).

Внесення змін і доповнень до угоди проводиться за погодженням з профкомом.

Контроль за виконанням угоди здійснюється безпосередньо керівником освітнього закладу і профспілковим комітетом. При здійсненні контролю адміністрація зобов'язана надати профкому всю необхідну для цього наявну інформацію.

 І ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ | організаційні заходи

I. Загальні положення | ДІЙ СТОРІН УГОДИ | III. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ | УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ | V. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА НОРМИ ПРАЦІ | VI. Робочий час І ЧАС ВІДПОЧИНКУ | VII. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ | ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ | IX. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ | Заходи щодо забезпечення засобами індивідуального захисту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати