На головну

VII. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ

  1. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  2. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин
  3. II.1. Асиметричність інформації та обсяг взаємодій в умовах двосторонньої монополії
  4. III.5. Горизонтальна диференціація в умовах конкуренції (модель кругового міста)
  5. IV. Вимоги до учасників та умови їх допуску
  6. IV. Умови і порядок обробки персональних даних, необхідних у зв'язку з наданням державних послуг і виконанням державних функцій
  7. IX. Підвищення ефективності державного управління в умовах адміністративної реформи

7.1. управління:

7.1.1. Передбачає щорічне виділення коштів на виконання галузевої програми поліпшення умов і охорони праці в Білгородській області на 2011-2015 роки.

7.1.2. Розробляє і затверджує порядок навчання та перевірки знань з охорони праці різних категорій працівників галузі.

7.1.3. Розробляє і затверджує терміни проведення атестації робочих місць за умовами праці з наступною сертифікацією робіт з охорони праці в організації.

7.1.4. Здійснює облік і щорічний аналіз причин виробничого травматизму працівників галузі та нещасних випадків з учнями, узагальнює державну звітність за формами 7-Т (травматизм), 1-Т (умови праці, а також звіт про нещасні випадки з учнями за формами Н1, Н2.

Результати аналізу, звіти, виконання програм з охорони праці щорічно розглядає на спільному засіданні колегії управління освіти і президії райкому профспілки з метою вжиття заходів щодо поліпшення умов праці, зниження травматизму та профзахворюваності працівників галузі.

7.2. Управління сприяє діяльності представників роботодавців освітніх установ, які відповідно до вимог законодавства:

7.2.1. Готують пропозиції при формуванні відповідних бюджетів на фінансування заходів з охорони праці, пожежної безпеки, атестації робочих місць, навчання правилам безпечних умов праці працівників галузі та ін.

7.2.2. Виділяють кошти на охорону праці, в тому числі на навчання працівників безпечним прийомом робіт, атестацію робочих місць, з усіх джерел фінансування в розмірі не менше 2% від фонду оплати праці і не менше 0,7% від експлуатаційних витрат на утримання установи, які передбачаються в колективному договорі і уточнюються в угоді про охорону праці, що є додатком до колективного договору.

В кошторисах витрат по освітній установі кошти, виділені на охорону праці, прописуються окремим рядком.

7.2.3. Здійснюють за рахунок бюджетних коштів навчання і атестацію працівників з питань знання норм, правил з охорони праці та безпеки (відповідно до статті 18 АФЗ «Про охорону праці в Російській Федерації і статтею ФЗ« Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання »).

7.2.4. Забезпечують за рахунок бюджетних коштів обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні медичні огляди (обстеження) працівників, а також позачергові медичні огляди (обстеження) працівників відповідно до медичних рекомендацій із збереженням за ними місця роботи (посади) і середнього заробітку на час проходження медичних оглядів.

7.2.5. Забезпечують обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків і профзахворювань.

7.2.6. Забезпечують участь представників профспілки у розслідуванні аварій, нещасних випадків і професійних захворювань. Про аварії, групових, важких і нещасних випадки зі смертельним результатом протягом доби інформують районну організацію профспілки, забезпечують участь їх представників у складі комісій з розслідування аварій і нещасних випадків. Надають інформацію в профспілкові органи про виконання заходів щодо усунення причин аварій, нещасних випадків у встановлені терміни.

Розробляють і затверджують інструкції з охорони праці з урахуванням думки профспілок.

7.2.7. Забезпечують безперешкодний допуск посадових осіб органів державного управління охороною праці, органів державного нагляду і контролю за дотриманням вимог охорони праці, органів Фонду соціального страхування РФ, а також представників органів профспілкового контролю з метою проведення перевірок умов і охорони праці в організації і розслідування нещасних випадків і професійних захворювань.

7.2.8. Забезпечують контроль за дотриманням будівельних норм і правил, санітарних норм, вимог охорони праці і техніки безпеки при здачі в експлуатацію нових будівель, споруд освітніх установ і облаштуванні прилеглих до них територій.

7.2.9. Організовують прийом освітніх установ, підготовлених до нового навчального року.

7.2.10. Здійснюють повсякденний контроль за діяльністю підвідомчих освітніх установ щодо дотримання нормативних актів про працю, реалізації угод між адміністрацією і профспілковою організацією, надання встановлених пільг особам, які працюють у шкідливих і важких умовах праці, організації та обліку всіх видів інструктажу працюючих і т.п.

7.3. Райком профспілки зобов'язується:

7.3.1. Надавати практичну допомогу профспілковим комітетам у здійсненні громадського контролю за охороною праці, аналізі стану виробничого травматизму, профзахворюваності.

7.3.2. Організувати проведення перевірок стану охорони праці в установах, виконання заходів з охорони праці, передбачених колективними договорами, угодами.

7.3.3. Брати участь в комісіях з атестації робочих місць за умовами праці, з приймання освітніх установ до нового навчального року, доводити до відома працівників інформацію про наявність шкідливих і небезпечних факторів, важкості та напруженості трудового процесу.

7.3.4. Надавати практичну допомогу членам Профспілки у реалізації їх права на безпечні та здорові умови праці, соціальні пільги та компенсації за роботу в особливих умовах праці, представляти їх інтереси в органах державної влади, в суді.

7.3.6. Забезпечувати реалізацію права працівника на збереження за ним місця роботи (посади) і середнього заробітку на час призупинення робіт в установі або безпосередньо на робочому місці внаслідок порушення законодавства про охорону праці, нормативних вимог з охорони праці не з вини працівника.

7.4. Профспілкові органи на місцях спільно з представниками роботодавця:

- Забезпечують формування та організацію діяльності спільних комітетів (комісій) з охорони праці в установах;

- Організовують роботу уповноважених (довірених) осіб з охорони праці профспілкових комітетів;

- Організовують їх навчання за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування РФ;

- Організовують і забезпечують проведення громадського контролю за станом охорони праці, пожежної і екологічної безпеки.

 VI. Робочий час І ЧАС ВІДПОЧИНКУ | ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ

I. Загальні положення | ДІЙ СТОРІН УГОДИ | III. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ | УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ | V. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА НОРМИ ПРАЦІ | IX. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ | І ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ | На 2014-2017годи. | організаційні заходи | Заходи щодо забезпечення засобами індивідуального захисту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати