Головна

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

  1. F3.3.1 Взаємодія з місцевими органами управління в НС
  2. II. Структура управління служби технічного контролю якості.
  3. III. Сучасні програмні інструменти підтримки процесного управління
  4. IV. Ситуація з інклюзивною освітою за кордоном.
  5. IX. Підвищення ефективності державного управління в умовах адміністративної реформи
  6. V. Ситуація з інклюзивною освітою в Росії.
  7. Адаптивні структури управління.

4.1. Керуючись основними принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток установ, необхідність поліпшення становища працівників, управління освіти і райком профспілки домагаються підвищення якості освіти, результативності діяльності установ, конкурентоспроможності працівників на ринку праці при реалізації комплексного проекту модернізації освіти області, пріоритетного національного проекту « Освіта », реалізації принципу державно-громадського управління освітою на муніципальному рівні.

4.2. Сторони домовилися в установленому порядку вживати заходів для:

4.2.1. Своєчасного і в повному обсязі виділення передбачених в обласному і муніципальних бюджетах коштів на оплату праці на основі подушного фінансування, переведення на нову систему оплати праці всіх категорій працівників, соціальних виплат працівникам галузі, щорічне підвищення (індексацію) їх розмірів, виплату щомісячної грошової компенсації на придбання книговидавничої продукції, забезпечення комунальних пільг педагогічним працівникам на селі, на охорону праці та інших статей витрат на освіту.

4.2.2. Своєчасного і в повному обсязі постачання паливно-енергетичними та водними ресурсами освітніх установ різних типів і видів.

4.2.3. Сприяння визволенню установ від штрафних санкцій і стягнення пені за всіма видами платежів у разі затримки перерахувань їм коштів з відповідних бюджетів (за весь період затримки).

4.2.4. Сприяння виплаті компенсації працівникам в зв'язку з затримкою виплати заробітної плати, відповідно до трудового законодавства РФ.

4.2.5. Забезпечення гарантій отримання громадянами освіти, в тому числі загальнодоступного і безкоштовного, в державних і комунальних навчальних закладах в межах державних освітніх стандартів відповідно до законодавства Російської Федерації в галузі освіти.

4.3. Сторони домовились:

4.3.1. Сприяти ефективному регулюванню відносин між установами та їх засновниками, в тому числі на договірній основі.

4.3.2. Обмінюватися оперативною інформацією про заборгованість освітнім установам, працівникам з бюджетів різних рівнів та вживати заходів щодо її ліквідації.

4.3.3. Щорічно спільно підбивати підсумки соціально-економічного розвитку освіти в освітніх установах районах з урахуванням показників, що характеризують рівень соціального стану працівників.

4.4. Сторони спільно домагаються:

4.4.1. Доведення до установ річних обсягів фінансування по кварталах і місяцях за всіма статтями витрат економічної бюджетної класифікації та відкриття фінансування, не пізніше 5 числа поточного місяця для забезпечення виплати працівникам заробітної плати, не рідше 2 разів на місяць.

4.4.2. Спільно з освітніми установами району та первинними організаціями Профспілки цільового використання органами влади всіх рівнів асигнувань, що виділяються на освіту, своєчасного і повного поточного бюджетного фінансування установ відповідно до затверджених бюджетами, звертаючись при необхідності в районне відділення Федерального казначейства, фінансові, судові органи, органи прокуратури , органи з праці, до повноважному представнику Президента Російської Федерації в Центральному Федеральному окрузі.

4.4.3. Відповідальності керівників органів влади всіх рівнів, представників роботодавців (матеріальної, адміністративної, дисциплінарної, кримінальної) за забезпечення повного і своєчасного фінансування установ, дотримання трудового законодавства, забезпечення соціальних гарантій та пільг працівникам.

4.4.4. Фінансування з районного бюджету витрат на організацію освітнього процесу, в тому числі на заробітну плату в муніципальних освітніх установах дошкільного та додаткової освіти дітей, включення в районний бюджет затверджених в законодавчому порядку субвенцій, що спрямовуються муніципальним бюджетам для фінансування витрат на організацію освітнього процесу в освітніх установах.

4.5. Сторони рекомендують представникам роботодавців установ:

4.5.1. При прийнятті рішення про зміну підпорядкованості об'єктів соціально-культурної сфери, при передачі в оренду будівель, приміщень, споруд, обладнання, що знаходяться в оперативному управлінні установ:

- Враховувати думку колективу працівників або, за його дорученням, виборного профспілкового органу з метою запобігання погіршення умов праці та побуту працівників;

- Передбачити в колективному договорі (в окремому додатку до нього) розміри і порядок використання отриманих і залишаються в розпорядженні установ коштів, в тому числі позабюджетних;

- Виділяти позабюджетні кошти на забезпечення соціального захисту працівників, визначати напрямки використання цих коштів за участю профспілкових організацій установ.

4.5.2. Оплачувати за основним місцем роботи на відрядження педагогічним працівникам в період підвищення кваліфікації та перепідготовки при збереженні середнього заробітку відповідно до постанови Уряду РФ від 26 червня 1995 № 610 «Про затвердження Типового положення про освітній установі професійної додаткової освіти (підвищення кваліфікації) фахівців» .

 III. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ | V. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА НОРМИ ПРАЦІ

I. Загальні положення | ДІЙ СТОРІН УГОДИ | VI. Робочий час І ЧАС ВІДПОЧИНКУ | VII. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ | ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ | IX. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ, ПІЛЬГИ, КОМПЕНСАЦІЇ | І ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ | На 2014-2017годи. | організаційні заходи | Заходи щодо забезпечення засобами індивідуального захисту. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати