На головну

Основні несправності, що діагностується

  1. D2 - ступеня точності 2, 3; основні відхилення n, p, r
  2. I. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИФИЛИСОМ
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. II. Основні критерії інвалідності
  5. II. Основні терміни і поняття

Упроцесі експлуатації виникають несправності і відмови в роботі складових частин машин. Важливо навчитися визначати їх як за зовнішніми якісними ознаками, так і за допомогою діагностичних засобів.

Працездатний стан - стан виробу, при якому значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції, відповідає вимогам нормативно-технічної документації. Невідповідність хоча б одного такого параметра зазначеним вимогам переводить об'єкт в неробочий стан.

Справний стан - стан виробу, при якому воно відповідає всім вимогам технічних умов, що визначає його якість. Якщо виріб (машина) не відповідає хоча б одній з таких вимог, воно знаходиться в несправному стані. Характеристики виробу, що характеризують можливість нормально виконувати покладені на нього функції в певних умовах експлуатації, називаються основними.

З наведених визначень видно, що до працездатного стану вироби пред'являються тільки основні вимоги, що характеризують нормальну його роботу в даних умовах, а для справного стану - як основні, так і інші вимоги до виробу і умов його експлуатації. Якщо виріб справно, то воно буде працездатним. Наприклад двигун може бути справний але не пускається через брак палива, попадання в систему повітря, заїдає рейка і т.д.


Таблиця 2.1 Основні несправності, ознаки та способи усунення.

Несправності КШМ і ЦПГ

 несправності  причини  способи усунення
 Двигун работаетперебоямі нерозвинений кість максімальноймощності  Попадання води в циліндр з сістемиохлажденія.  Усунути потрапляння води в циліндри, підтягнути гайки кріплення головки циліндрів, замінити прокладку
 Зношені поршневі кільця  Замінити кільця.
 Засмічена випускна труба  Очистити трубу
 Двигун не запускається  Слабка компресія в циліндрах  Замінити зношені деталі
 Білий дим  Двигун не прогрітий, потрапляння води в циліндри  Прогріти двигун, усунути попадання води в циліндри
 блакитний дим  Закоксовиваніє поршневих кілець, знос поршневої групи  Вийняти поршень і очистити кільця, замінити зношені деталі

 ВСТУП | Основні параметри, що діагностується.

Устаткування для виконання діагностування | економічна частина | Техніка безпеки при виконанні ТО і діагностичних операцій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати