На головну

ВСТУП

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

зміст

ВСТУП

1. РОЗРАХУНКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

1.1 Розрахунок кількості ТО і поточних ремонтів для парку машин.

1.2 Визначення та розрахунок трудомісткості при проведенні ТО і поточного ремонту.

1.3 Складання графіка ТО для парку машин.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Основні несправності, що діагностується

2.2 Основні параметри об'єкта, що діагностується

2.3 Обладнання для виконання діагностування

2.4 Операції ТО і діагностування за діагностуються об'єктом.

2.5 Техніка безпеки при виконанні діагностичних операцій.

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Розрахунок коштів на матеріальні витрати при технічному
 обслуговуванні.

3.2 Розрахунок коштів на оплату обслуговуючого персоналу.

3.3 Розрахунок коштів на обслуговування

ВСТУП

Поліпшення використання тракторів пов'язано з широким впровадженням технічного діагностування і прогнозування стану машин. Діагностування дозволяє підвищити змінне вироблення тракторів на 15-20%, скоротити в 2-2,5 рази простої машин по тіхніческімпрічінам і досягти коефіцієнта технічної готовності 95-97%, а також на 30% знизити кількість капітальних ремонтів тракторів, на 10-15% скоротити експлуатаційні витрати на їх утримання, усунути необгрунтовані разборочно-складальні роботи, знизити трудомісткість ремонту і технічного обслуговування і більш повно використовувати моторесурси машин.

У міру підвищення надійності тракторів, різноманіття і складності їх конструкції удосконалюються і методи діагностування. Поряд з випуском простих засобів діагностування збільшується виробництво електронних приладів, розробляються перспективні автоматизовані системи та пристрої. У зв'язку з цим значення технічного діагностування тракторів зростає і підвищуються вимоги до фахівців, які проводять діагностування машин. Тому колгоспи, радгоспи, РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА і ремонтні заводи повинні мати пересувні діагностичні установки і стаціонарні комплекти і розташовувати кваліфікованими кадрами майстрів з діагностування машин.

1. РОЗРАХУНКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

1.1 Розрахунок кількості ТО і поточних ремонтів для парку машин.

Мета розрахунку полягає у виявленні обсягу робіт з технічного обслуговування і ремонту тракторів в господарстві.

Вихідними матеріалами для розрахунку є очікувана наявність тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин; річна напрацювання тракторів і автомобілів; періодичність ремонтів і технічних обслуговувань тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин.

Організація виробничого процесу пункту технічного обслуговування тракторів, як правило, починається з планування кількості ремонтів і технічних обслуговувань тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин та їх виконання.

Річна кількість ремонтів і їх технічних обслуговувань може бути розраховане по планованої річної навантаженні на машини, за встановленими для них міжремонтним термінів роботи та періодичності технічних обслуговувань.

1. Визначення кількість капітальних ремонтів для тракторів по формулу

 (1)

де: Qr-наработка на планований період, кг. палива;

h-кількість тракторів даної марки, шт;

ПКР-середня нормативна напрацювання між КР, кг. палива (додаток 1) ./ 2 /

 шт

2. Визначення кількість поточних ремонтів для тракторів за формулою:

 (2)

де Птр-середня нормативна напрацювання між КР, кг. палива (додаток 1) ./ 2 /

 шт

3. визначаємо плановану кількість технічного обслуговування №3 за тракторами.

 (3)

де: Пто_3- Середня нормативна напрацювання між ТО - 3, кг. палива (додаток 1) ./ 2 /

 шт

4. Визначаємо плановану кількість технічного обслуговування № 2 за паркам тракторів

 (4)

де: Пто-2- середня нормативна напрацювання між ТО - 2, кг. палива (додаток 1) ./ 2 /

 шт

5. Визначаємо плановану кількість технічного обслуговування №1 за паркам тракторів.

 (5)

де: Пто_1- Середня нормативна напрацювання між ТО - 1, кг. палива (додаток 1) ./ 2 /

 шт

6. Розраховуємо кількість сезонних обслуговуванні для тракторів за формулою:

 (6)

 шт

Таблиця 1.1-Кількість ремонтів і ТО за тракторів на планований

рік.

 Марка трактора  кількість тракторів  Сумарна кількість ремонтів і ТО тракторів
   КР  ТР  ТО-1  ТО-2  ТО-3  СТО
 Беларус- 892
 Беларус- 1221
 Беларус- +1522
 Беларус- 2522
 всього

7. Визначаємо кількість капітальних ремонтів за автомобілями за формулою:

 (7)

де: п-кількість тракторів однієї марки, шт;

- річний пробіг автомобіля даної марки, км пробігу;

- пробіг автомобіля до капітального ремонту, тис. км (додаток 2) ./ 2 /

 шт

8. Визначаємо кількість ТО-2 за автомобілями за формулою:

 (8)

де:

- пробіг автомобіля до ТО-2, тис. км (додаток 2).

 шт

9. Визначаємо кількість ТО-1 за автомобілями за формулою:

 (9)

де:

- пробіг автомобіля до ТО-1, тис. км (додаток 2) ./ 2 /

 шт


10. Розраховуємо кількість сезонних обслуговуванні для автомобілів за формулою:

 (10)

 шт

Таблиця 1.2-Кількість ремонтів і ТО за автомобілями на планований рік.

 Марка автомобіля  кількість автомобілів  Сумарна кількість ремонтів і ТО автомобілів
     КР  ТО-1  ТО-2  СТО
 Газ-3307
 Газ-Саз-3507
 Маз-857100
 всього

11. Розраховуємо число ремонтів простий сільськогосподарської техніки.

 (11)

де: Кор.- Коефіцієнт охоплення ремонту (додатку 3).

 -кількість сільськогосподарських машин, шт.


 шт

Таблиця 1.3.-Кількість ремонтів і ТО за сільськогосподарськими машинами на планований рік.

 Марка сільськогосподарської машини.  Коефіцієнт охоплення ремонту  Кількість ремонтів.
 ПЛН-5-35  0,80
 Л-207  0,78
 СПУ-6  0,78
 всього  2,36

 

12. визначаємо кількість капітальних ремонтів для зернозбирального комбайнів:

 (12)

де:

 - Середньорічний наробіток зернозбирального комбайна на планований рік, га;

- напрацювання до чергового капітального ремонту зернозбирального комбайна, тис. км (додаток 4). / 2 /

 -кількість зернозбиральних комбайнів, шт.

 шт

13. визначаємо кількість поточних ремонтів для зернозбирального комбайнів:

 (13)

де: Stp- напрацювання до чергового поточного ремонту зернозбирального комбайна, га (додаток 4) ./ 2 /

 шт

14. визначаємо кількість ТО-2 для зернозбирального комбайнів:

де:

- напрацювання до чергового ТО-2 зернозбирального комбайна, га (додаток 4) ./ 2 /

 шт

15. Визначаємо кількість ТО-1 для зернозбирального комбайнів:

 (15)

де Sto-i- напрацювання до чергового ТО-1 зернозбирального комбайна, тис. км (додаток 4) ./ 2 /

 шт

Таблиця 1.4.-Кількість ремонтів і ТО за зернозбиральні комбайни ми на планований рік.

 Марка зернозбирального комбайна  Кількість зернозбиральних комбайнів  Сумарна кількість ремонтів і ТО зернозбиральних комбайнів
     КР  ТР  ТО-1  ТО-2
 КРЗ-10
 Ліда -1300
 КЗС-7

1.2. Визначення і розрахунок трудомісткості при проведенні ТО і поточного ремонту.

Річну трудомісткість ремонтів і технічних обслуговувань визначають для машин кожного найменування і марки окремо.

Сумарна трудомісткість визначається з використанням нормативів по кожному виду технічних обслуговувань і ремонтів тракторів або нормативів питомої сумарної трудомісткості технічних обслуговувань і поточних ремонтів, віднесених в 1000 у. е. га (мото-год, кг. палива).

1. Під час активного число ремонтів і ТО по кожній групі машин однієї марки, розраховуємо їх річну трудомісткість по формулі:

 (16)

де Тто - Сумарна трудомісткість ТО і усунення несправностей, чол-год. Ттр- трудомісткість ТР машин однієї марки, чол-год.

Тд- трудомісткість діагностування тракторів однієї марки, чол-год.

 люд. / год

2. Ведемо розрахунок трудомісткості ТО

 (17)

де - сумарна трудомісткість ТО-1, ТО-2, ТО-3;

 + 15,62 + 31,69 + 28 = 123,07чел-ч

Звідки:
 (18)

 (19)

 (20)

де - кількість відповідно ТО-1, ТО-2, ТО-3, шт, - Нормативна трудомісткість одного ТО-1, ТО-2, ТО-3, чел-ч (додаток 5); / 2 /

 люд. / год

 люд. / год

 люд. / год

- трудомісткість по усуненню технічних несправностей, чіл.-ч.

 (21)

-орієнтовно плануємо 50% від обсягу робіт по проведенню

періодичних ТО;

 люд. / год

Тсез. - трудомісткість сезонного ТО, чіл.-ч.

 (22)

де Nce3-кількість СТО, шт (див. таблиця 1);

 - Нормативна трудомісткість сезонного обслуговування (додаток 5).

 люд. / год

 (23)

де  - Нормативна трудомісткість ТР, люд.-год (додаток 6) ./ 2 /

 -наработка на планований період на трактора даної марки, кг палива;

 люд. / год

 (24)

де - відповідно трудомісткість одного діагностування тракторів при ТО-2, ТО-3, при передремонтної діагностуванні, люд.-год (додаток 6) ./ 2 /

- кількість капітальних ремонтів, шт (див. таблиця 1);

 люд. / год

Таблиця 1.5.-Сумарна трудомісткість проведення ТО і ТР за тракторами.

 Марка трактора Тто, Чол-год. чол. година чол. година чол. година.
       
 Беларус-892  32,16  15,6  15,62  31,69  266,95  43,8  433,82
 Беларус-1221  4,8  2,4  8,2  52,29  67,69
 Беларус-тисяча п'ятсот двадцять два  2.6  1,3  10,6  66,22  80,72
 Беларус-2 522  3,87  1,935  20,2  80,379  106,379
 всього  43,43  27,2  72,22  37.325  465,839  43,8  688,6

2. Визначенні трудомісткості робіт по ремонту та поточного обслуговування автомобілів.

Встановивши число ремонтів і ТО по кожній групі машин однієї марки, розраховуємо їх річну трудомісткість по формулі:

 (25)

де Тто - Сумарна трудомісткість ТО і усунення несправностей, чіл.-ч.

 трудомісткість ТР машин однієї марки, чіл.-ч.

Тд- трудомісткість діагностування, чіл.-ч. Розраховуємо трудомісткість ТО

 люд. / год

 (26)

де - сумарна трудомісткість ТО-1, ТО-2; Звідки:
 люд. / год

 (27)

 (28)

де:Nto-i, Nto-2- кількість відповідно ТО-1, ТО-2, шт, (див. таблиця 2);

ттн - трудомісткість по усуненню технічних несправностей, чол

 -орієнтовно плануємо 50% від обсягу робіт з проведення періодичних ТО; (29)

H1, Н2 Нормативна трудомісткість одного технічного обслуговування ТО-1, ТО-2, люд.-год (додаток 7);

 люд. / год

 (30)

де: Nce3-кількість сезонних технічних обслуговувань, шт (див. таблиця 2). tce3_ - Нормативна трудомісткість сезонного обслуговування (додаток 7).

 (31)

де Нтр - Нормативна трудомісткість ТР, люд.-год (додаток 8) ./ 2 /

 -наработка на планований період на автомобіль даної марки, км. пробігу;


 люд. / год

 (32)

де: - відповідно трудомісткість одного діагностування автомобілів при ТО-2, при передремонтної діагностуванні, чіл.-ч.

- кількість капітальних ремонтів, шт (див. таблиця 2)

Таблиця 1.6.-Сумарна трудомісткість проведення ТО і ТР за автомобілями.

 Марка трактора Тто, Чол. година.  Ттрчел. година.  Тдчел. година.  ПВМ. авт.) чол. година.
 Тто-1 Тто-2  ттн1тн  Тсез      
 газ  5,8  11,8  8,8  4,8  34,39  24,1  89,69
 Газ-Саз  3,4  1,7  5,4  23,79  34,29
 маз  4,4  2,2  7,2  31,14  44,94
 всього  13,6  11,8  12,7  17,4  89,32  24,1  168,92

3. визначенні трудомісткості робіт по ремонту та поточного обслуговування зернозбиральних комбайнів.

 (33)

де Тто - сумарна трудомісткість ТО і усунення несправностей, чіл.-ч. Ттр- трудомісткість ТР машин однієї марки, чіл.-ч. Тд- трудомісткість діагностування, чіл.-ч. Розраховуємо трудомісткість ТО

 люд. / год

 (34)

де Тто-1, Тто-2- сумарна трудомісткість ТО-1, ТО-2;

Звідки:
 (35)

 (36)

де Nto-i, Nto-2-кількість відповідно ТО-1, ТО-2, ТО-3, шт, (див. таблиця 2).

- Нормативна трудомісткість одного ТО-1, ТО-2, люд.-год (додаток 9) / 2 /.

 люд. / год

 люд. / год

ттн - трудомісткість по усуненню технічних несправностей, чіл.-ч.

 (37)

-орієнтовно плануємо 50% від обсягу робіт з проведення періодичних ТО;

 (38)
,
 де  нормативна трудомісткість ТР, чел-ч (додаток 9);

 -наработка на планований період на зернозбиральний комбайн


 люд. / год

 (39)

де - відповідно трудомісткість одного діагностування зернозбиральних комбайнів при ТО-2, при передремонтної діагностуванні, чіл.-ч.

 кількість капітальних ремонтів, шт (див. таблиця 3)

 люд. / год

Таблиця 1.7.-Сумарна трудомісткість проведення ТО і ТР за зернозбиральними комбайнами.

 Марка трактора Тто, Чол. година.  Ттрчел. година.  Тдчел. година.  ПВМ. з. к.чел. година.
   Тто-1  Тто-2 ттн      
 КЗР-10  23,8  6,94  15,37  4,89  34,9  85,9
 Ліда -1300  6,8  11,4  4,83  32,6  71,63
 КЗС-7  22,4  6,8  14,6  4,83  32,6  81,23
 всього  62,2  20,54  41,37  14,49  100,1  238,76

5. Визначенні трудомісткості робіт по ремонту та поточного обслуговування сільськогосподарських машин.

 (40)

де Ттр- трудомісткість ТР машин однієї марки, чіл.-ч.

 чол-годину


 (41)

де Нтр- Нормативна трудомісткість ТР, люд.-год (додаток 10). / 2 /

nСХМ-кількість машин даної марки, шт;

люд. / год

Таблиця 1.8.-Сумарна трудомісткість проведення ТО і ТР за сільськогосподарськими машинами.

 МаркіСХТ  ПВМ. СХМ чол. година
 ПЛН-5-35
 Л-207
 СПУ-6
 РазомМаркетингова стратегія Stella Artois | Основні несправності, що діагностується

Основні параметри, що діагностується. | Устаткування для виконання діагностування | економічна частина | Техніка безпеки при виконанні ТО і діагностичних операцій. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати