Головна

Перелік примірних питань до заліку

  1. I. Приблизний перелік питань рубіжного контролю.
  2. II Перелік і склад виконуваних робіт
  3. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  4. II. Приблизний перелік питань до заліку (іспиту) по всьому курсу.
  5. V. Перелік навчальних видань
  6. VI. Приблизний перелік контрольних питань для самостійної роботи по підготовці до іспиту.
  7. Позареалізаційні витрати (ст. 265, перелік відкритий)
 1. Роль інформації в розвитку суспільства і економіке2. Властивості інформації, види інформації, принципи розподілу. Поняття «документ» його інформаційна составляющая.3. Державні інформаційні ресурси4. Подання інформації в державні інформаційні ресурси5. Категорії доступу до інформаціі6. Обмеження на вміст засобів масової інформаціі7. Авторське право8. Управління інформаційними ресурсами на підприємстві, фірмі. Поняття, цілі і завдання, організаційні форми інформаційного управленія.9. Бізнес-план та виявлення вимог до інформаційного обеспеченію10. Зовнішньоекономічна діяльність і виявлення вимог до інформаційного обеспеченію11. Професійні бази12. Ділові ресурси Інтернет13. Державна система довідкової правової інформаціі14. Комерційні системи довідкової правової інформаціі.15. Біржова і фінансова інформація16. Комерційна інформація17. Види інформаційних ресурсов18. Рівні інтеграції інформаційних ресурсов19. Використання електронних інформаційних ресурсов20. Система міжнародної та національної системи статистичної інформації. Їх використання в економіці та управленіі.21. Зарубіжний і російський ринок знань. Бібліотечна мережа. Електронні бібліотеки. Система НТІ. Система патентної інформаціі.22. Вибір і пошук інформаційних ресурсів в професійних базах.23. Технології доступу до ділових ресурсів та ресурсів Інтернета.24. Класифікації інформації як основа побудови систем зберігання і обробки інформаціі25. Класифікатори ТЕСІ: категорії, статус, структура26. Міжнародні класифікації інформаціі27. Функції класифікаторів ТЕСІ.28. Уніфіковані системи документації: цілі та завдання створення, структура

Програма складена відповідно до ФГОС ВПО у напрямку 230400 Інформаційні системи і технології (кваліфікація "бакалавр") № 25 від 14 січня 2010 року і затверджена на засіданні кафедри Інформаційних та поліграфічних систем і технологій ___ ___ 2014 р протокол № ___.

розробники:

кафедра ІПСІТ доцент, к. П. Н. О. Г. Старцева

(Місце роботи) (посада) (ініціали, прізвище)

експерти:

зовнішній

___ ___ ___

(Місце роботи) (посада) (ініціали, прізвище)

внутрішній

___ ___ ___ (Місце роботи) (посада) (ініціали, прізвище)Інформаційно-довідкові ресурси Internet | ВСТУП

Розділи дисципліни і види навчальних занять | лабораторний практикум | Орієнтовна тематика доповідей і рефератів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати