Головна

III Порядок обліку та оформлення виконаних робіт

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  7. I. Цілі і завдання курсової роботи.

Річний план фінансування поділяється за призначенням по зимовому та літньому періоду.

3.1. Зимове утримання доріг та територій

Згідно тривалості зимового періоду, переліку та складу робіт

Підрядник забезпечує якісне виконання робіт відповідно до вимог ГОСТів, Сніпов та критеріями якості згідно п.4А реального стану.

Виконання робіт і закриття зимового місяця проводиться за схемою:

Підрядник щодня повідомляє телефонограмою Замовнику про плановані роботах і про закінчення виробництва даних робіт. Щотижня Підрядник надає Замовнику реєстр виконаних робіт.

Постійно діюча комісія у складі представників Замовника, Підрядника, Адміністрації (за потребою ОГИБДД) проводить контроль за виконанням робіт в планові дні, після снігопадів, за претензіями від населення. Порядок обліку якісних показників здійснюється в залежності від категорії ділянки доріг і територій та вимог до них. В ході обстеження визначаються дороги і території, які не відповідають якості прибирання (згідно цього Положення, п. IV), вносяться в акт на зняття оплати за дані обсяги за видами робіт, при цьому, якщо не прибрана частина вулиці, а / зупинки і обсяги ручної прибирання, знімається оплата за обсяг (площа) всієї вулиці, а / зупинки згідно переліку, якщо не проведено роботи з видалення слизькості за певною територій, що входить в затверджену схему підсипки, то знімається оплата за цикл з видалення слизькості в повному обсязі відповідно до переліку. Оплата за місяць проводиться за винятком суми за актами обстеження.

Грошові кошти в результаті зняття за невідповідність якості прибирання згідно цього положення і на підставі актів обстеження знімаються з суми виконання за поточний період (місяць). Підрядник не має права пред'являти до оплати невиконані обсяги за актами обстежень.

Якщо немає зауважень по актам, то оплата Підряднику проводиться в повному обсязі.

Після закінчення місяця, 31 (30) числа оформляється акт виконаних робіт за місяць.

Грошові кошти, отримані в результаті зняття за якість робіт в зимовий період, витрачаються за рішенням комісії (Замовника, Адміністрації) на необхідний обсяг робіт.

3.2. Літній утримання доріг і територій

Згідно тривалості літнього періоду, переліку та складу робіт Підрядник виконує роботи на підставі затвердженого річного плану робіт. Підрядник забезпечує якісне виконання робіт відповідно до вимог ГОСТів, Сніпов та критеріями якості згідно цього положення, фінансування і плану робіт.II Перелік і склад виконуваних робіт | Автомобільні дороги

Права та обов'язки сторін | гарантії якості | майнова відповідальність | Форс-мажор | Термін дії Контракту і умови розірвання | Особливі умови | Юридичні адреси та платіжні реквізити сторін | ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ | Таблиці 2. Перелік автомобільних доріг | додаток №2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати