На головну

орларды ұстауға кететін шығындардың Бөлу жүйесіндегі қойма санына тәуелділігі.

  1. Азаншұңқырдың бөлу сызбасын құру.
  2. Айналма қисықтардың негізгі элементтерінің есебі және оларды бөлу.
  3. Сызықтарды бөлу.
  4. Темір жол трассасын нивелирлеу және бөлу.

Қойма санының өсуі, жеке қойманың қызмет көрсету аймағының қысқаруына алып келеді, нәтижесінде жеке қоймадағы қор мөлшері де қысқарады. Бірақ жеке қоймадағы қор қызмет көрсету аймағы сияқты тез қысқармайды, нәтижесінде бөлу жүйесіндегі жиынтық қор өседі. (f2 функциясы).

Қойма шаруашылығын эксплуатациялаумен байланысты шығындар.Қойма саны өскенде, бір қойманы пайдаланумен байланысты шығындар төмендейді. Бірақ барлық қойма шаруашылығын ұстауға кететін жиынтық шығындар өседі. Бұл ауқым әсерімен байланысты: қойма ауданы азайғанда, 1шаршы метрге келетін эксплуатациялық шығындар көбейеді. (f3 функциясы)

Бөлу жүйесін басқарумен байланысты шығындардың қойма санына тәуелділігі. Қойма санының өсуі өойма шаруашылығын басқару жүйесіне кететін шығындардың күрт өсуіне алып келеді. (f4 функциясы)

Қойма санының қысқаруынан ж/е сәйкесінше жабдықтаушы қойманың тұтынушыдан алыстауынан пайда болған жоғалтулардың қойма санына тәуелділігі.

Қойма саны қысқарғанда қызмет ету пунктіне дейінгі орташа ара қашықтық өседі. Бұл дегеніміз-тұтынушыға қоймаға келіп ассортимент таңдау қиынға соғады. Жүктің жолында тұрып қалулар кездеседі. Мұнда жабдықтаушыға деген қызығушылықты төмендететін басқа да факторлар бар. (f5функциясы)

 Дәл мерзімде жеткізу» логистикалық концепциясы. | Лабораторная работа №13
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати