Техніко - економічні показники згідно проектно - кошторисної документації, затвердженої | Обсяги державної підтримки інвестиційного проекту | Програма виробництва та реалізації продукції | Чисельність працюючих, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби | Амортизаційні відрахування | Загальний бюджетний ефект від реалізації проекту | Територіальний бюджетний ефект від реалізації проекту |

загрузка...
загрузка...
На головну

Анкета підприємства

  1. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності
  2. SWOT - аналіз підприємства
  3. SWOT-аналіз в маркетингу підприємства
  4. V2: Інвестиції та інвестиційна діяльність підприємства
  5. Автобусні перевезення як основний вид діяльності підприємства
  6. Адачі 5. Визначення режимів захисту робітників, службовців і виробничої діяльності промислового підприємства.
  7. акціонерного підприємства

Титульна сторінка

"Затверджую"

Посада ____________________________

ПІБ __________________________________

"_____" ____________________ 200___ р

(печатка)

Бізнес план

(Коротка назва проекту)

Анкета підприємства

1. Найменування (повне та скорочене) підприємства

2. Організаційно-правова форма

3. Форма власності

4. Юридична та поштова адреса підприємства

5. Телефон, факс, електронна пошта, коди ЗКГНГ ??і ОКПО

6. Керівник підприємства (П.І.Б. повністю), телефон

7. Головний бухгалтер підприємства (П.І.Б. повністю), телефон

8. Відповідальний за проект (виконавець - П. І. Б. повністю, телефон, факс)

9. Рік освіти підприємства

10. Середньооблікова чисельність працівників на останню звітну дату

11. Дата, № постанови і місце реєстрації підприємства

12. Розмір статутного капіталу

13. Кількість акцій (для акціонерних товариств)

14. ПІБ, адреси та телефони основних засновників із зазначенням частки в статутному капіталі

15. Основний вид діяльності

16. Основні види продукції, що випускається

17. Величина середньомісячної заробітної плати працівників господарюючого суб'єкта за станом на:

-1 Січня поточного року;

-момент участі в конкурсі.

18. Суть інвестиційного проекту (3 - 5 рядків)

19. Характер інвестиційної діяльності (нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння діючого виробництва)

20. Вартість проекту

21. Форма участі держави у фінансовому забезпеченні проекту (вказати)

22. Фінансування проекту (у відсотках):

-власні кошти;

-заемние і залучені кошти (окремо - вітчизняні та іноземні) без засобів державної підтримки;

-поворотний кошти бюджетної системи РФ і додаткові кошти, що залишаються в розпорядженні підприємства, в зв'язку з

змінами термінів сплати податків і зборів.

23. Строки реалізації проекту (дата початку та закінчення)

24. Термін окупності проекту

25. Ким і коли розроблена і затверджена проектно - кошторисна документація

26. Наявність висновків державної позавідомчої (незалежною), а також екологічної експертизи найменування організації і дати затвердження)

27. Банківські реквізити (МФО, код ІПН, розрахунковий рахунок, кор. Рахунок, МФО)

28. Заява про комерційну таємницю

 ВИСНОВОК | Аналіз можливостей компанії з урахуванням
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати