На головну

Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 5 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

Панель дослідницька компанії «Етвуд» (Attwood panel)- Панель являє собою регулярну вибірку з великого числа покупців (приблизно 5000 сімей), які записують щоденні покупки в спеціальні книги, що висилаються їм раз у тиждень. У них реєструються дані про куплених товарах, марках, ціни, кількості товарних одиниць в упаковках, місце і час покупок. Це дозволяє з великою точністю розрахувати середній обсяг покупок, що припадає на одного типового споживача.

Панель споживча (Consumer panel)- Учасники панелі: домашні господині, окремі споживачі. В ході опитування ці учасники заповнюють спеціально підготовлені опитувальні листи про скоєних ними покупках.

Панель сервісна (Service panel)- Панель спеціальних досліджень потреб покупців в сфері обслуговування і різного виду надання послуг.

Панель торгова (Target panel)- Збір інформації про розвиток збуту певних груп товарів, їх запаси, закупівлі в певній кількості підприємствами роздрібної або оптової торгівлі.

Паритет купівельної спроможності (Purchasing-power parity - PPP)- Положення про те, що ціна на стандартний набір товарів приблизно однакова в двох країнах, якщо брати до уваги курс обміну валют цих країн.

Первинні дані (Initial data) -дані, зібрані або отримані дослідником безпосередньо в ході конкретного дослідження.

Змінна (Variable)- Величина, значення якої змінюється. Наприклад, щоб відрізнити одного індивіда від іншого, в якості змінних можуть розглядатися зріст, вага, колір очей і т.д.

Персонал (Personnel)- Вирішальна цінність бізнесу. Персонал компанії розглядається в цій якості якщо він прагне забезпечувати підтримку і просування товарів споживачам (клієнтам).

Плакат (Banner)- Щит або розтяжка з надрукованою на них рекламною інформацією.

Планова, командна економіка (collectivism) -економічна система, при якій планування здійснюється переважно центральним урядом, а засоби виробництва є суспільною власністю. Така система існувала в СРСР.

«Плати і неси» (Cash and carry).Кльоші - форма торгівлі, коли оптовий продавець, реалізує свій товар роздрібним торговцям, продавцям, приватним підприємцям зі знижкою. На умовах, що вони його купують оптом, платять готівкою і вивозять самостійно. Наприклад, «Метро», «Ашан».

«Подарунки самому собі» (Self-gifts)Кльоші - ситуація, коли споживач купує продукти і послуги для себе самого в якості нагороди або розради. Часто це імпульсивні покупки.

Позиціонування (Positioning) -маркетингова стратегія по розробці пропозицій компанії своєї продукції або свого іміджу, з метою зайняти вигідне положення, в свідомості і психології цільової групи споживачів, відмінне від інших аналогічних пропозицій.

Позиціонування товару (Positioning goods)- Спосіб інформування споживачів про переваги та особливості товару. Основна перевага товару, про який необхідно повідомити цільовому ринку, визначає його позиціонування.

Позиціонування, неоднозначне (Confused positioning) -результат маркетингових зусиль по позиціонуванню, в результаті якого у певного сегмента ринку створюється туманне уявлення про цю компанію, її товари або торгові марки.

Позиціонування, однобоке (Overpositioning) -помилка маркетологів в позиціонуванні, при якій позиція компанії, прийнята цільовим ринком, відображає занадто вузьке уявлення про неї, про її товари або торгові марки.

Позиціонування, поверхневе (Underpositioning) -помилка маркетологів в тактиці щодо позиціонування товарів або торгових марок, в результаті якої компанія може втратити в очах споживачів певну позицію.

Позиціонування, спекулятивне (Implausible positioning) -зусилля і дії маркетологів по створенню у споживачів перебільшеного уявлення про можливості та переваги компанії, її товарів і торгових марок.

Позиція (Position)- Образ, який повинен зайняти товар у порівнянні з конкуруючими товарами в свідомості і психології споживача.

Пошук інформації (Information search)- Процес пошуку споживачем необхідної інформації для прийняття оптимального рішення з приводу придбання того чи іншого товару.

Покоління (Cohort)- Група людей близького віку, що живуть в один час з періодичністю в 25 років.

Покупці корпоративні (Organizational buyers)- Особи, які здійснюють покупки від імені компаній з метою використання придбаної продукції для обробки, реалізації або повторного продажу.

Покупці промислові (Industrial buyers)- Покупці товарів для подальшого їх використання у виробництві іншої продукції.

Покупці, список (Prospect list)- Список потенційних покупців, які використовуються в телемаркетингу, в прямій поштовій розсилці.

Покупець колишній (former buyer) -споживач, який не зробив жодної додаткової покупки протягом тривалого періоду часу, зазвичай року. Для продавців поштою список таких покупців з плином часу втрачає свою цінність (вони можуть змінити адресу).

Купівельна спроможність(Purchasing ability) - Обсяг товарів, які може придбати споживач в обмін на свої грошові кошти.

Купівельна орієнтація (Shopping orientation)- Схильність, позиція споживача щодо придбання ним певного товару.

Купівельна премія (Buying loader)- Подарунок, пропонований виробником роздрібному торговцю в якості премії за покупку його продукції.

Купівля (Purchase)- Одна зі стадій в процесі прийняття рішень про покупку, коли споживач купує товар або здійснює його заміну.

Купівля імпульсна (Impulse purchase)-бажання виникло стихійно у споживача придбати товар, викликане його виглядом або спеціально розробленими заходами в місці продажу.

Купівля повторна (Repeat purchase)- Покупка споживачем продукції однієї і тієї ж марки. За характером повторних покупок судять про лояльність або прихильності покупця до марки.

Купівля, вплив лідерів думок (Expert power)- Здатність деяких осіб, що володіють специфічними знаннями або навичками в тій чи іншій області, впливати на прийняття рішень іншими споживачами.

Купівля, яка не потребує зусиль з боку покупця (Low-involvement product)- Покупка продукту, який не вимагає великих роздумів від покупця або майже їх не вимагає. Це зазвичай недорогі продукти (сірники, сіль, хліб, серветки та ін.).

Купівля, етапи процесу (Purchase)- Процес покупки споживачем складається з 5 основних етапів: 1) усвідомлення проблеми; 2) пошук інформації; 3) оцінка варіантів; 4) рішення про покупку і 5) постпокупочная реакція.

Покупки, частота (Purchase frequency)- Число покупок споживачем певного товару або здійснення покупок у одного конкретного продавця протягом встановленого періоду часу.

Підлога(Gender) - Одна з сегментаційного змінних. У дослідницькій практиці маркетингу ця змінна особливо використовується для таких товарів як текстиль, косметика, ювелірні прикраси, персональні послуги (наприклад, перукарні).

«Поле» (Field)- Умовне позначення етапу проведення маркетингового дослідження по збору первинної інформації: масове опитування, спостереження, реєстрація фактів, подій чи явищ.

Корисність (Benefit)- Оцінка споживачем здатності товару задовольняти його потреби.

Одержувач (Receiver)- Один з учасників процесу комунікації, особа, яка приймає повідомлення, інформацію від іншого учасника.

Перешкоди (Interference)- Фактори навколишнього середовища, які заважають або руйнують стосунки комунікатора або сам процес комунікації.

Посередники (Intermediaries)- Приватні особи, компанії, що допомагають іншим компаніям просувати, продавати і поширювати товари серед кінцевих споживачів.

Постачальники (Suppliers)- Організації або приватні особи, які постачають товари замовникам, які забезпечують компанію або її конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для організації виробництва і збуту продукції.

постмодерн(Postmodern) - Стан економіки суспільства, де дослідники виділяють наступні чинники: 1) ринки сегментовані і складаються з ніш; 2) ніхто не відчуває потреби в одному і тому ж; 3) компанії відрізняються один від одного меншими розмірами і набагато більше використовують кооперацію; 4) конкурентні відносини на ринку замінюються бюрократичними формами організації.

Споживачі «ранні послідовники» (Early adopters)- Лідери серед споживачів в своєму соціальному середовищі. Стають головними джерелами інформації про нові продукти для інших людей

Споживачі «золоті»(Golden consumers) - Покупці, згодні платити преміальну ціну за пропозиції.

Споживачі «інертні» (Laggards)- Споживачі, які вкрай повільно приймають нововведення, що з'являються на ринку.

Споживачі «новатори» (Innovators)- Частина населення, яка першою приймає новий продукт. Вони, як правило, мають високий рівень освіти, використовують численні джерела інформації і відрізняються схильністю до ризику.

Споживачі «пізніше більшість» (Late majority) -люди, які налаштовані скептично, мають соціальний статус нижче середнього і в меншій мірі, ніж новатори і ранні послідовники, покладаються на рекламу і особистий продаж як джерела інформації.

Споживачі глобальні (Global consumers) -споживачі з різних країн або регіонів світу, які мають схожі потреби і шукають подібні споживчі вигоди і властивості товарів.

споживач -особа, яка здійснює першу покупку (First-time buyer) - споживач, який в перший раз купує щось у продавця.

Споживач (Consumer)- Юридична або фізична особа, яке споживає продукцію, є центральним об'єктом уваги маркетингу.

Споживач, його готовність заплатити (Willingness to pay)- Максимальна сума, з якої покупець згоден розлучитися для придбання товару.

Споживач великий (Heavy users) -невеликий відсоток споживачів, на який припадає значний відсоток обсягу продажів. Рекламодавці в цих секторах ринку спрямовують свої зусилля на групи саме таких великих споживачів.

Споживач, його життєвий цикл (Consumer lifestyle) -стадії, що характеризуються зміною споживчого поведінки індивіда, що проходять протягом його життя.

Споживач, мотивація (Consumer motivation) - внутрішнє спонукання індивіда до задоволення фізіологічних і психологічних потреб за допомогою покупки і споживання продукту.

Споживач, процес соціалізації (Consumer socialization)- Процес придбання індивідом навичок, знань, відносин, культури необхідних йому, щоб діяти в якості споживача.

Споживач-організація (Consumer organization)- Юридична особа, яка придбаває товари або послуги для виробництва, обслуговування або розподілу інших товарів кінцевим споживачам.

Споживчий кошик (Consumer basket)- Розрахунковий набір, асортимент товарів, що характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання людини або сім'ї.

Споживча логістика, стадії (Consumer logistics)- Основні стадії поведінки покупця, в якому виділяють сім стадій: 1) підготовка до здійснення покупки; 2) прибуття в магазин; 3) вхід в магазин; 4) пересування по магазину; 5) касове обслуговування; 6) дорога додому і зберігання продуктів вдома; 7) стадія поповнення товарних ресурсів.

Споживча лояльність (Brand loyalty) - Прихильність покупців до даної торгової марки, що характеризується міцно вкоріненою звичкою купувати один і той же виріб, товар або користуватися однією і тією ж послугою.

Споживча ніша (Consumer niche)- Більш вузька група споживачів, зазвичай складова невеликий ринок, і має специфічні запити і переваги.

Споживчі бази даних (Consumer database)- Демографічна та фінансова інформація про окремі споживачах, складена з різних доступних джерел.

Споживчі переваги (Consumer preference)- Спосіб, яким споживачі, що роблять покупки на вільному ринку, розподіляють свої сукупні витрати на покупку товарів / послуг.

Споживчі товари (Consumer goods)- Товари, вироблені для використання споживачем з метою задоволення його потреб і потреб (наприклад, продукти харчування та одяг, легкові автомобілі, електроніка і т.п.)

Споживчі характеристики (Customer profile)- Класифікація груп споживачів на основі різних демографічних, психографических і географічних характеристик. Іноді це характеристики постійних покупців (shopper profile).

Споживчий набір (Consumption constellation)- Набір продуктів і видів діяльності, що використовується споживачем для визначення і виконання відведеної йому суспільством ролі, а також для підтримки процесу спілкування з іншими членами суспільства.

Споживче товариство (Consumer society)- Поняття, яке втілює ідею, згідно з якою сучасні суспільства відрізняються тим, що вони у все більшій мірі виявляються організованими навколо споживання. Ринок поширюється на всі сфери життя, а здійснення покупок стає основним видом дозвілля.

Споживче поведінка (Consumer behavior)- Процеси, що відбуваються під час здійснення окремим індивідом або групою людей вибору, придбання, застосування і утилізації різних товарів, послуг, ідей або вражень з метою задоволення своїх потреб і бажань.

Споживче пристрасть (Consumer addiction)- Фізіологічна і психологічна залежність споживача від споживання тих чи інших товарів чи послуг.

Споживання (Consumption)- Діяльність з використання споживчих товарів і послуг для задоволення поточних потреб окремих осіб, організацій і держави.

Споживання вимушене (Compulsive consumption)- Ситуація, при якій споживання може виявитися недоречним, надмірним і навіть шкідливим для споживача.

Споживання, що викликає (престижне) (Conspicuous consumption)- Придбання предметів розкоші з метою демонстрації оточуючим свою здатність дозволити мати для себе подібну розкіш.

Потреби фізіологічні по А. Маслоу (Physiological needs)- Основні потреби людини (їжа, житло, спрага, секс), які при задоволенні перестають бути детермінують факторами мотивації і більш неоказивают визначального впливу на поведінку.

Потреби в безпеці по А. Маслоу (Security needs) -потреби у фізичній захищеності (збереженні фізичної структури організму) і психологічної захищеності (збереженні психічної структури характеру). До них відносяться потреби у власній індивідуальності, почуття відповідальності за свою долю.

Потреби соціальні по А. Маслоу (Social needs)- Потреби в соціальному статусі, приналежності до групи, в асоціювання себе з колективом. Це потреби в спілкуванні і любові, взаємодопомоги, почуття приналежності, спільності з іншими людьми.

Потреби в самоповазі по А. Маслоу (Ego needs) -це потреби в почутті власної гідності, впевненості в собі і власній компетенції. Це також потреби у відчутті значущості власних цілей, повазі з боку інших людей, у визнанні заслуг, шанування таланту.

Потреби в самоактуалізації за А. Маслоу (Self-actualization needs) - Потреби, що стоять на вищому щаблі ієрархії і включають в себе самоствердження, самореалізацію і саморозвиток. До них належать потреби в розвитку власних здібностей, в доданні сенсу речам і своєї діяльності, в знаходженні їм розумного обґрунтування.

Потреби заявлені (Identified needs)- Ситуація, коли споживачі відкрито заявляють про необхідність задоволення певних потреб (наприклад, який-небудь меблів, квартири, машини). Маркетолог повинен з'ясувати наскільки ці потреби дійсні.

Потреби не заявлені (Unidentified needs) -приховані потреби, які покупець не артикулює, але чекає їх задоволення, наприклад, сервіс з обслуговування. Маркетолог повинен з'ясувати наскільки ці потреби дійсні.

Потреби таємні (Hidden needs)- Поведінка покупців, пов'язане з їх прагненням бути вигідними набувачами. Маркетолог повинен з'ясувати наскільки ці потреби дійсні.

Потреби, ієрархія по А. Маслоу (Maslow's Hierarchy of Needs)- Поширена в маркетингу психологічна теорія мотивації, що допомагає зрозуміти особливості купівельної поведінки людей.

Потреба (Human want)- Нестаток, що прийняв специфічну форму відповідно до культурного рівня й особистими особливостями споживача.

Прайм тайм (prime time)- Період дня, коли до ЗМІ (радіо і телебачення) залучається найбільшу увагу широкої аудиторії. Рекламні повідомлення, надісланого цей період, оплачуються за найвищою ціною.

Пропозиція (Supply)- Кількість товару або послуги, яке продавець може зробити і запропонувати до продажу за договірною ціною протягом певного періоду часу.

Підприємець (Entrepreneur)- Приватна особа, докладав зусиль з поставки на ринок товарів і послуг заради отримання прибутку. Зазвичай він інвестує в підприємство свій власний капітал і приймає на себе всі ризики.

Презентація (Presentation)- Один з етапів процесу продажу, при якому продавець або торговий агент демонструє переваги пропонованих товарів, доводячи необхідність їх придбання.

Премія (подарунок) (Gift, Free product)- Засіб стимулювання збуту, яке включено в пропозицію товару безкоштовно або зі значною знижкою.

Прес-конференція (Press conference) - Інструмент паблісіті - інформаційна зустріч з представниками ЗМІ, які попередньо ознайомлені з матеріалами про її зміст.

Прес-реліз (News release), (інструмент паблісіті)- Спеціально підготовлена ??інформація про майбутній корпоративному подію для представників преси.

Престиж (Status)- Статус або репутація різних груп споживачів представляє собою важливий параметр споживчої сегментації, основу якого може складати дохід, влада, рівень освіти, професійна кваліфікація, компетенція.

Прибуток (profit)- Різниця між продажною ціною на реалізовані товари і витратами на їх виробництво (придбання).

Прибуток поточна, максимізація (Profit maximization)- Стратегічний план, коли компанія встановлює ту ціну, яка забезпечує їй максимальне надходження прибутку і максимальне відшкодування витрат. Очікувані фінансові показники розглядаються як більш важливі, ніж плановані в перспективі.

Звичка (Habit)- Зв'язок між стимулом і реакцією, що закріпилася в свідомості споживача, яка завдяки особистому досвіду набуває практично автоматичний характер.

Принцип 80/20, закон Парето (80/20 principle) - Принцип, встановлений італійським вченим, соціологом і економістом Вільфредо Парето, відповідно до якого 80% всіх доходів припадає на частку 20% найбагатших громадян.

Прогноз на підставі дослідження намірів покупців (Survey of buyer intentions forecast)- Метод прогнозування продажів, що включає опитування потенційних клієнтів про ймовірність придбання ними товару або послуги протягом конкретного періоду часу.

Прогноз на основі опитування експертів (Survey of experts forecast)- Метод прогнозування на основі опитування експертів про ймовірність настання якої-небудь події.

Прогноз продажів (Sales forecast)- Прогноз майбутніх продажів конкретної продукції протягом певного періоду часу, побудований на основі платоспроможності споживачів, тенденцій ринку, минулого досвіду, темпу інфляції, безробіття та інших факторів.

Прогноз збуту (продажів) (Sales forecast)- Обсяг продажів на майбутній період часу з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих чинників.

Програми для постійних покупців (Continuity programs)- Засіб стимулювання збуту, яке використовується для заохочення і винагороди повторних покупок за допомогою обліку кожної покупки, зробленої споживачем, включаючи надання премії у міру їх накопичення.

Програми лояльності (Loyalty programs)- Маркетингова стратегія стимулювання споживачів повторних покупок за допомогою винагороди та інших.

Продавець (Vendor)- Особа, фахівець, який продає товари або послуги.

Продавці-консультанти (Sales consultants)- Торгові представники, які беруть на себе ініціативу визначення потреб покупців, виробляють рекомендації та пропозиції щодо їх задоволення.

Продаж «м'яка» (Soft sell)- Спосіб збуту продукції з використанням ненав'язливих методів продажу товарів на відміну від тих методів, які характерні для «жорсткої» продажу (Hard sell).

Продаж особиста як процес (Personal selling process)- Дії по збуту товару, що здійснюються до і після його продажу, які включають шість етапів: 1) розвідка; 2) підготовка до договору; 3) договір; 4) презентація; 5) укладення угоди; 6) супровід укладеної угоди.

Продаж-семінар (Seminar selling)- Форма колективного продажу, при якій команда представників компанії знайомить фахівців фірми-клієнта з останніми новинками своїх товарів.

Продажі особисті (Personal selling)- Особисті контакти торгового персоналу компанії з покупцями, включаючи презентацію товару або ідеї в процесі особистого спілкування з потенційним покупцем або представником іншої компанії з метою здійснення продажу.

Продукт (товар або послуга) (Product)- Результат виробництва та надання в речовій або інформаційній формі того, що може бути продано. Продукція найчастіше має предметний вид, кількісно вимірюваний в натуральному і грошовому вираженні.

Промо-сайт (Promo-site)- Сайт, спеціально створений для будь-якої рекламної кампанії, або присвячений певному товару або компанії.

Промоутер (promoter)- Фахівець, що сприяє просуванню продажів, що стимулює просування товарів або послуг, як правило, в місцях продажу або надання послуг.

Промоушн, ??просування (Promotion)- Сукупність різних маркетингових заходів, зусиль, дій, за допомогою реклами, PR, особистих продажів, стимулювання збуту і використання інших маркетингових комунікацій, що вживаються виробниками, продавцями товару або послуг, посередниками з метою підвищення попиту, збільшення збуту, розширення ринкового простору для реалізації продукції.

Промислове шпигунство (Industrial espionage)- Таємний збір промислових секретів і конфіденційної інформації про конкурентів.

Пропаганда (Propaganda)- Повідомлення, що впливає на розум і почуття цільової аудиторії, що передається з метою підтримки або поширення певної думки, бажаної точки зору на дії компанії.

Проспект (advertisments)- Засіб друкованої реклами у вигляді барвистою брошури. Виконується на високому поліграфічному рівні і містить інформацію про рекламодавця, його співробітників, про що випускається. Виділяють рекламні і пропагандистські.

Протилежна реакція (Reactance)- Ефект бумеранга, який має місце у випадках, коли споживачі як відповідна реакція вибирають модель поведінки, протилежну тій моделі, яка пропонується в рекламному повідомленні.

Процес закупівель (Purchasing process)- Процес придбання компанією необхідних товарів / послуг. Включає 8 послідовних етапів, званих фазами закупівлі: 1) усвідомлення проблеми; 2) узагальнений опис потреб; 3) визначення характеристик товару; 4) пошук постачальника; 5) запит-пропозиція; 6) вибір постачальника; 7) складання замовлення; 8) оцінка роботи постачальника. Ця схема зазвичай використовується для товарів виробничого призначення.

Процес розробки нових товарів (Innovation development process)- Основні етапи, включаючи генерування ідей, їх відбір, розробку концепції товару та її тестування, розробку стратегії маркетингу, аналіз можливостей виробництва і збуту, проектування товару і запуск його в комерційне виробництво.

Прямий маркетинг (Direct marketing)- Інтерактивна система маркетингу, яка дозволяє споживачеві отримати інформацію, придбати продукт без посередників за допомогою засобів інформації або зробити те й інше одночасно.

Прямий маркетинг, основні канали (Direct marketing main channels)- Маркетинг прямого відгуку, де продаж товарів відбувається безпосередньо споживачам в обхід торгових посередників. Включає: особисті продажі, пряму поштову розсилку, використання каталогів, телемаркетинг, мобільну комерцію і електронний маркетинг.

Псіхографія (психографія) (Psychographics)- Дослідження психології споживчих груп або окремих споживачів з точки зору характерних для них спільних рис, цінностей, уявлень, переваг і моделей поведінки.

Р

Робота з ключовими клієнтами (Major account management)- Практика використання колективних продажів для зосередження уваги на важливих клієнтів і побудови з ними взаємовигідних, довгострокових відносин.

Розвідка (Prospecting stage)- Пошук і оцінка потенційних клієнтів в процесі особистого продажу.

Розробка повідомлення (Message development)- Процес створення рекламного повідомлення.

Розподіл, збут (Distribution)- Процес переміщення товару в просторі і часі від виробника до споживача.

Розподільні центри (Distribution centers)- Централізовані розподільні підприємства, які на відміну від складів обслуговують великі споживчі ринки. Вони зберігають широкий асортимент товарних груп, отримують великі відвантаження з різних місць виробництва і мають у своєму розпорядженні комп'ютеризованої системою обробки замовлень.

Розсилка повторна (Repeat mailing) -друга розсилка поштової реклами за тим же списком, виконана через певний проміжок часу (рекомендується шість тижнів).

Розрахунок бюджету на просування (Advertising budget)- Розрахунок бюджету рекламної кампанії, де використовується п'ять найбільш загальних методів: 1) орієнтація на попередній рік з урахуванням інфляції; 2) від готівкових коштів; 3) у відсотках до суми продажів; 4) орієнтація на бюджет найближчого конкурента; 5) виходячи з поставлених цілей і завдань.

Розшифровка (Decoding)- Інтерпретація отримуваного повідомлення, розкодування.

Раціональні очікування (Rational expectations)- Дії споживачів, які в своїх прогнозах оптимально використовують всю наявну в них інформацію, включаючи оцінку політики, що проводиться урядом.

Реакція вибору (Choice reaction)- Дія, коли людині необхідно вибрати один з двох або декількох об'єктів за певними ознаками.

Рейтинг (rating)- Показник популярності фізичних або юридичних осіб. Для кожного рейтингу повинен бути чітко прописаний критерій його формування.

Ребрендинг (Rebranding)- Знаходження нової позиції для бренду в свідомості споживачів, перепозиціонування бренду.

Ревізія маркетингу (Marketing revision)- Процедура перегляду або істотне коригування стратегії і тактики маркетингу в результаті змін умов як зовнішнього, так і внутрішнього характеру.

Реклама (Advertising)- Розповсюджувана в будь-якій формі за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну чи юридичну особу, вид діяльності, товари, ідеї і починання (рекламна інформація), яка призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих осіб, до товарів, ідей і починанням, і сприяти їх реалізації. (ФЗ 1995 «Про рекламу», ст. 2)Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 4 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 6 сторінка

Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 1 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 2 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 3 сторінка | Ризик (Risk) - перехід права власності на товар до оптового торговця. Останній приймає на себе всі ризики, пов'язані з можливістю його продажу і зміною продажних цін. 7 сторінка | Ринкова ніша по М. Портеру (Niche) - концентрація зусиль з розвитку найбільш стабільного, з точки зору цін і відсутності на ньому конкурентів, сегмента ринку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати