На головну

Вимоги до інформаційного забезпечення

  1. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  2. II. вимоги до оформлення контрольної роботи
  3. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  4. II. Вимоги до порядку надання адміністративної послуги
  5. II. Вимоги до студентів при проходженні практики
  6. III. Вимоги до рівня підготовки учнів

Вимоги до інформаційного забезпечення можуть включати в себе вимоги до якості даних, складу і способу організації даних, їх сумісності із суміжними системами, використання класифікаторів та уніфікованих документів, методам контролю, зберігання, оновлення та відновлення даних.

До документів пред'являється ряд вимог щодо складу, змісту. Єдність вимог становить єдину систему документації, що дозволяє зіставляти показники різних сфер діяльності і предметних областей. Уніфіковані системи документації створюються на державному, республіканському, галузевому та регіональному рівнях. Типовою помилкою в документації є великий обсяг зайвої інформації і її дублювання. Тому до неї пред'являються єдині вимоги.

Необхідно, щоб склад, структура і способи організації даних в системі повинні бути визначені на етапі технічного проектування. Зберігання даних повинне здійснюватися на основі сучасних реляційних СУБД. Засоби СУБД, а також кошти використовуваних операційних систем повинні забезпечувати документування і протоколірованіеобрабативаемой в системі інформації.

Структура бази даних повинна підтримувати кодування інформації, що зберігається і оброблюваної інформації відповідно до загальноросійськими класифікаторами (там, де вони можуть бути застосовані). Доступ до даних має бути надана тільки авторизованим користувачам з урахуванням їх службових повноважень, а також з урахуванням категорії запитуваної інформації. Структура бази даних повинна бути організована раціональним способом, що виключає одноразову повне вивантаження інформації, що міститься в базі даних системи.

Технічні засоби, що забезпечують зберігання інформації, повинні використовувати сучасні технології, що дозволяють забезпечити підвищену надійність зберігання даних і оперативну заміну обладнання (розподілена надлишкова запис / зчитування даних; віддзеркалення; незалежні дискові масиви; кластеризація).

До складу системи повинна входити спеціалізована підсистема резервного копіювання та відновлення даних.

При проектуванні і розгортанні системи необхідно розглянути можливість використання накопиченої інформації з уже функціонуючих інформаційних систем.

Таким чином, до інформаційного забезпечення висуваються такі загальні вимоги:

? інформаційне забезпечення повинно бути достатнім для підтримки всіх автоматизованих функцій об'єкта;

? для кодування інформації повинні використовуватися прийняті у замовника класифікатори;

? для кодування вхідної та вихідної інформації, яка використовується на вищому рівні управління, повинні бути використані класифікатори цього рівня;

? повинна бути забезпечена сумісність з інформаційним забезпеченням систем, які взаємодіють з розробляється системою;

? форми документів повинні відповідати вимогам корпоративних стандартів замовника (або уніфікованої системи документації);

? структура документів і екранних форм повинна відповідати характеристиками терміналів на робочих місцях кінцевих користувачів;

? графіки формування та зміст інформаційних повідомлень, а також використовувані абревіатури повинні бути загальноприйняті в цій предметній області і погоджені із замовником;

? в АІС повинні бути передбачені засоби контролю вхідний і результативної інформації;

? висока ефективність методів і засобів збору, зберігання, накопичення, поновлення, пошуку і видачі даних;

? одноразова реєстрація та одноразовий введення інформації та її багаторазове і багатоцільове використання;

? простота і зручність доступу до даних інформаційної бази;

? введення і накопичення в інформаційній базі даних з мінімумом дублювання;

? організація ефективної системи документообігу;

? розвиток інформаційного забезпечення шляхом нарощування даних і організації нових зв'язків і проектування більш досконалих методів і способів обробки інформації;

? регламентація доступу до даних з різним рівнем доступу, а також часу зберігання документованої інформації;

? повинен бути реалізований контроль цілісності інформаційної бази;

? повинна бути реалізована захист від несанкціонованого доступу до автоматизованої інформаційної системи.

Інформаційне забезпечення АІС можна визначити як сукупність єдиної системи класифікації, уніфікованої системи документації і інформаційної бази.
Інформаційне забезпечення | оцінка екологічного стану річок басейну річки туру.

реферат | Визначення, позначення і скорочення | Автоматизована інформаційна система | Забезпечити підсистеми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати