Головна

Кінетика і механізм реакцій обміну лігандів

  1. IV. Механізми реалізації Стратегії
  2. V. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
  3. VI. Механізм досягнення рівнів цільових показників.
  4. VI. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
  5. XI. Механізми реалізації стратегії
  6. А) Дистрофії при порушенні обміну пігментів.
  7. А) крнвошіпно-повзуни дезаксіальний механізм;

У загальному випадку реакції заміщення лігандів за своїм характером нуклеофільниє, так як заміщається ліганд забирає електронну пару, раніше утворювали ?-зв'язок метал-ліганд, а заміщає ліганд приносить пару електронів і тому займає положення з низькою електронною щільністю. За аналогією з органічними сполуками ці процеси позначаються як SN-процеси (нуклеофільне заміщення). Можливі два основних шляхи протікання реакції в залежності від того, чи відбувається попередня дисоціація реагує комплексу (мономолекулярний процес SN1):

 повільна

M-X = M + X

 швидка

M + Y > MY

Або важливою стадією є бімолекулярний процес заміщення SN2, швидкість якого залежить від концентрації як комплексу, так і заміщає лиганда:

 повільна швидка

M-X + Y = MXY > MY + X

Отже, SN1 механізм повинен привести до активованого комплексу, в якому іон металу має меншу координаційне число, ніж у вихідному комплексі, тоді як SN2 -механізм вимагає збільшення числа приєднаних лігандів в перехідному стані.

Як приклад розглянемо реакцію лужного гідролізу [Co (NH3)5Cl]2+ :

[Co (NH3)5Cl]2+ + OH- = [Co (NH3)5OH]2+ + Cl- .

Дана реакція має другий порядок, причому, як за комплексом, так і по ОН- порядок дорівнює одиниці. Хоча це, як може здатися, передбачає SN2-механізм, експериментальні дані краще пояснюються за допомогою встановлюється спочатку кислотно-лужної рівноваги, що включає освіту амідо-комплексу. Слідом за цим відбувається дисоціація сполученого підстави, яка і визначає швидкість всього процесу, т. е. SN1 механізм:

швидка

[Co (NH3)5Cl]2+ + OH- = [Co (NH3)4(NH2) Cl]+ + H2O,

повільна

[Co (NH3)4(NH2) Cl]+ > [Co (NH3)4(NH2)]2+ + Cl- ,

 швидка

[Co (NH3)4(NH2)]2+ + H2O > [Co (NH3)5OH]2+ .

Однак слід підкреслити, що в багатьох випадках механізм реакції представляє щось середнє між двома крайніми випадками: SN1 і SN2.Стійкість комплексних сполук | Кислотно - основні властивості комплексних сполук

координаційна ізомерія | Цис-ізомер транс-ізомери | Хлороамміндіетілен діамінкобальта (III). | Метод валентних зв'язків | Теорія кристалічного поля | І, отже, має більш низьку енергію розщеплення. | D-електрони тільки на слабо екранують ядро ??t2g -орбіталей, дуже міцні і їх відомо дуже багато. | Забарвлення комплексних сполук | Магнітні властивості комплексних сполук | Рівноваги в розчинах комплексних сполук |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати