На головну

Визначення напружень в масиві грунту

  1. II. Прикметник як ліве визначення іменника (ол).
  2. III. визначення категорій
  3. III. визначення категорій
  4. III. визначення категорій
  5. III. визначення категорій
  6. III. визначення категорій
  7. III. визначення категорій

Лекція № 6.

При визначенні напружень в масиві грунту використовуються закони механіки для пружного суцільного тіла. На скільки грунти задовольняють даним вимогам?

1. Доказ застосовності теорії пружності до ґрунтів (постулати теорії пружності).

а) Деформації пропорційні напруженням

 
 


О
Р

 
 


S

Р
 
 


S

б)Теорія пружності розглядає тіла пружні.

Р Sост Sупр. S  У грунтах спостерігаються великі залишкові деформації Sост. Але для будівельників суттєво одноразове завантаженість підстави, т. Е. Тут умова пружності може бути застосовано (а в загальному випадку немає).

в) Теорія пружності розглядає тіла суцільні.


.
sср

 
 


 в точках контактачастіц - великий за обсягом (до 200 МПа)  У розрахунках допускається використовувати sпор. - Середню величину напружень, що діють за певною площадке.В цьому випадку можна говорити про «сплошности»Грунтів.

г) Теорія пружності розглядає тіла ізотропні

(Будемо вважати з відомими допущеннями, що грунт изотропное тіло).для призначення стипендії Президента РБ | Отже, в розрахунках механіки грунтів, з урахуванням зазначених припущень, можна використовувати теорію пружності.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати