На головну

управління ресурсами

  1. VII. Управління якістю
  2. Активний і реактивний управління
  3. Аналіз та управління ризиками в інвестиційному проектуванні
  4. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами і їх використання
  5. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами
  6. Антикризове управління фірм
  7. Швидкий успіх: управління тотальним якістю або процес реінжинірингу

Поняття MRP II (Manufacturing Resource Planning) і ERP (Enterprise Resource Planning) в даний час є загальноприйнятими позначеннями комплексу завдань управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. Автоматизовані системи, побудовані на цих принципах, широко застосовуються не тільки у виробництві, але і для управління проектною діяльністю (конструкторські бюро), комерцією, експлуатацією складної техніки (авіакомпанії). Це дозволяє розглядати принципи і стандарти MRP / ERP як базову технологію управління ресурсами при вирішенні різних завдань.

Відповідно до [ISO / IEC 2382-24: 1995] системи класу MRP повинні виконувати функції, перераховані в табл.1.

Таблиця 1

 Управління фінансовими ресурсами (Financial Management)  Розрахунок потреб в матеріалах (Materials Requirement Planning)
 Управління персоналом (Human Resources)  Прогнозування обсягу реалізації і продажів (Forecasting)
 Ведення портфеля замовлень (Customer Orders)  Оперативно-виробниче планування (Finite Scheduling)
 Управління запасами (Inventory Management)  Оперативне управління виробництвом (Production Activity Control)
 Управління складами (Warehouse Management)  Управління технічним обслуговуванням устаткування (Equipment Maintenance)
 Управління закупівлями (Purchasing)  Розрахунок собівартості продукції і витрат (Cost Accounting)
 Управління продажами (Sales)  Управління транспортуванням готової продукції (Transportation)
 Об'ємне планування (Master Production Scheduling)  Управління сервісним обслуговуванням (Service)

Для виконання перерахованих в таблиці функцій MRP / ERP-системи використовують інформацію, що міститься в ІВС, і поміщають в неї результати своєї роботи для використання даних на наступних стадіях ЖЦ.Управління проектами та завданнями | Управління якістю

Базові принципи CALS | Інтегрована інформаційне середовище | Безпаперове подання інформації, застосування електронно-цифрового підпису | паралельний інжиніринг | Реінжиніринг бізнес-процесів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати