На головну

Управління проектами та завданнями

  1. VII. Управління якістю
  2. Активний і реактивний управління
  3. Аналіз та управління ризиками в інвестиційному проектуванні
  4. Антикризове управління фірм
  5. Швидкий успіх: управління тотальним якістю або процес реінжинірингу
  6. В даному розділі інформаційно-методичного збірника вміщено матеріали педагогів-організаторів, які працюють з дитячими об'єднаннями та з учнівським самоврядуванням.

У сучасній літературі і практиці проектом прийнято називати сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої виробничої або комерційної мети і пов'язаних з використанням і витратою ресурсів різного типу. Прикладом проекту є виконання контракту на поставку вироби, який передбачає виконання цілого ряду завдань. Іншим прикладом проекту може служити рішення окремої складної задачі, такий як розробка комплекту документації або введення виробу в експлуатацію. Технологія управління проектами не залежить від змісту проектів, що дозволяє розглядати її як базову (інваріантну) технологію.

Термін Project Management (PM) позначає клас управлінських завдань, пов'язаних з плануванням, організацією і управлінням діями, спрямованими на досягнення поставлених цілей при заданих обмеженнях на використання ресурсів.

Типовими завданнями PM є:

Дії, що призводять до виконання проекту та потреба в яких виявляється в ході його планування, можуть являти собою типові бізнес-процеси (закупівля комплектуючих, розробка документації, виробництво і т.д.). Такі бізнес-процеси часто виконуються за заздалегідь визначеними формальним схемами (моделям) [IDEF / 0/3], фактично визначальним технологію їх виконання. В ході виконання проекту виконавці (організації або співробітники), діючи відповідно до заданої технологій (моделлю процесу), отримують і виконують завдання, відповідні структурних елементів бізнес-процесу (операцій).

Автоматизація управління потоком таких завдань є функція іншої базової технології управління - технології "workflow" (потік робіт - буквальний переклад англійського "workflow").Реінжиніринг бізнес-процесів | управління ресурсами

Базові принципи CALS | Інтегрована інформаційне середовище | Безпаперове подання інформації, застосування електронно-цифрового підпису | паралельний інжиніринг | Управління якістю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати