На головну

III. Методичні рекомендації щодо ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

  1. I. Методичні вказівки
  2. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  3. II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  4. III. Методичні рекомендації
  5. III. Рекомендації щодо виконання завдань

1. Загальні положення

Семінарські заняття повинні забезпечити:

- Більш глибоке і докладне вивчення підрозділів теоретичного курсу, що мають базовий характер;

- Обговорення і закріплення матеріалів по інвестиційної діяльності, запропонованих до самостійного вивчення і котрі ввійшли в лекційний курс;

- Формування навичок самостійної роботи з навчальною та науковою літературою;

- Розуміння і пов'язування економічних показників, цифр статистики з конкретними виробничими процесами, операціями, методами переробки і матеріалізовані елементами витрат виробництва, собівартості, ціни, інфляції і ризиків.

Семінарські заняття повинні дозволити:

- Бачити за цифрами витрати матеріальних і трудових ресурсів, обсяги і структуру послуг, необхідних для виробництва конкретного товару в ринковій системі;

- Навчитися на практичних заняттях перетворювати інвестиційний процес в економічні результати роботи підприємства;

- Сформувати навички використання власних коштів підприємства, отриманих в результаті діяльності, для інвестування з метою розвитку підприємства, впровадження нових технологій, нових засобів виробництва (знарядь праці і предметів праці);

- Набуття досвіду публічних виступів, участі в дискусіях, опонування доповідей, обговорення одержуваної інформації.

Метою семінарських і практичних занять є:

1. Більш глибоке і докладне вивчення тим теоретичного лекційного матеріалу з використанням різних джерел.

2. Обговорення і закріплення матеріалів теорії інвестиційного аналізу, запропонованого до самостійного вивчення і не увійшли в лекційний курс.

3. Формування навичок самостійної роботи з навчальної, наукової та періодичною літературою.

4. Навчитися розуміти сутність, функції, завдання та напрямки проектного аналізу. Навчитися бачити за показниками і факторами, конкретні дії, операції, методи обробки даних по витратах інвестиційних проектів.

5. Навчитися на практичних заняттях, перетворювати ідеї і стратегії в реально здійсненні технічно і фінансово проекти на альтернативній основі.

6. Оцінювати ефективність участі господарюючих суб'єктів у реалізації інвестиційних проектів, бізнес-планів.

7. Вміти визначати можливість підтримки того чи іншого проекту з тих чи інших параметрах.

8. Навчитися оцінювати економічні, фінансові, техніко-технологічні, економічні та соціальні наслідки вибору і реалізації будь-якого проекту з декількох, що мають близькі параметри.

9. Вміти вибирати оптимальний інвестиційний проект при обмеженому ресурсному забезпеченні.

10. Навчитися готувати висновок з економічних розділах при проведенні експертизи з метою обґрунтування або відмови в інвестуванні або своєчасного припинення проекту.

11. Отримати навички прийняття економічних рішень про зміни в ході реалізації проекту в залежності від нововиявлених обставин.

12. Отримати практику використання автоматизованих технологій в інвестиційному аналізі на базі різних програмних продуктів.

13. Навчитися вирішувати завдання і проводити інвестиційний проектний аналіз за допомогою автоматизованих технологій.

З дискусійних питань можливе призначення доповідача, співдоповідачів і опонентів.

При підготовці до семінарських занять рекомендується користуватися методичними вказівками кафедри і зазначеної літератури, конспектами лекцій, матеріалами, отриманими з Інтернету та іншими джерелами, в тому числі реальними проектами підприємств і організацій в разі можливого доступу до них.

Для доповіді студенту дається в межах 15 хвилин. За цей час він повинен висвітлити найбільш важливі моменти, що характеризують відповідний аспект теорії і практики проектного аналізу.

Під час обговорення можуть задаватися питання як виступаючому, так і викладачеві, опонентам і співдоповідачам.

Після обговорення викладач підводить підсумки, узагальнює матеріали та висловлювання студентів по даній темі, відповідає на питання, дає оцінку якості виступів і дискусій. Кожен виступив отримує оцінку, яка є основою атестації студента за місяць і по даній темі.

2. теми і питання семінарських занять, методичне забезпечення і контрольні питанняТема 3. Методи здійснення проектного аналізу. | Тема 1. Сутність, функції, завдання та напрямки інвестиційного аналізу.

Кафедра економіки підприємства і підприємництва | Організаційно-методичні вказівки | II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ | Тема 2. Сутність та напрямки інвестиційного аналізу. | Тема 4. Оточення інвестиційного проекту і аналіз зовнішніх факторів. Інфляція, ціни, ризики, кон'юнктура. | IV. Методичні рекомендації щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ | З. Словник | Тести для контролю знань. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати