Головна

Алкогольні напої - горілка, лікеро-горілчані вироби, вино, коньяк, бренді, кальвадос, шампанське та інші напої з об'ємною часткою етилового спирту 7 і більше відсотків;

  1. E) Порівняння стратегій з фіксованою часткою: ймовірність, що одна стратегія випередить іншу після n спроб.
  2. F14.5 Інші фактори
  3. Million d'Arlequin, Vesti la Giubba і інші
  4. А що в цьому році буде відбуватися в Європі? Чи відбудеться оздоровлення економік найбільш проблемних країн?
  5. А - до 120 см; б - на 120-200 см; в - на 250 і більше
  6. АВАРІЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ І зберіганні ХЛОРУ У СУДИНАХ великої одиничної ЄМКОСТІ (БІЛЬШЕ 25 ТОНН) І ПОРЯДОК ДІЙ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

державне регулювання виробництва і обігу алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту - встановлюється цим Законом та іншими актами законодавства Республіки Білорусь система заходів щодо визначення порядку виробництва та обігу алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту і забезпечення контролю (нагляду) за дотриманням законодавства Республіки Білорусь в області виробництва і обороту алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту на території Республіки Білорусь;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 18.06.2013 N 36-З)

контрольна марка - Документ з певним ступенем захисту, призначений для додаткового маркування алкогольних напоїв, промаркованих акцизними марками, виведеними з обігу;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 18.06.2013 N 36-З)

контрольний знак - Документ з певним ступенем захисту, призначений для маркування супровідних документів на ввезені (які) на територію Республіки Білорусь з території держав - учасниць Договору про Митний союз і Єдиний економічний простір від 26 лютого 1999 року юридичними особами алкогольну продукцію (за винятком ввезення (вивезення) пива з об'ємною часткою етилового спирту 7 і більше відсотків, ввезення алкогольних напоїв, маркованих акцизними марками Республіки Білорусь, вивезення алкогольних напоїв, маркованих їх виробником відповідно до вимог законодавства країни призначення), нехарчову спиртовмісну продукцію і нехарчової етиловий спирт;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 18.06.2013 N 36-З)

оборот - Експорт, імпорт, зберігання алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту, оптова і (або) роздрібна торгівля ними;

оригінальні алкогольні напої - алкогольні напої, вироблені за нетрадиційною технологією із застосуванням народних рецептів в культурно-етнографічних центрах, національних парках і заповідниках, інших об'єктах Республіки Білорусь з метою відтворення повноти білоруських національних традицій;

переміщення товару - зміна місцезнаходження товару на території Республіки Білорусь, за винятком транзиту, з використанням транспортних засобів або без них;

пошкоджена акцизна марка - Акцизна марка, нанесена відповідно до вимог законодавства Республіки Білорусь на споживчу тару (упаковку), в яку розлиті алкогольні напої, і під впливом зовнішніх чинників отримала механічні ушкодження (розриви, надриви, втрату частини марки і т.п.), хімічні пошкодження (руйнування юніграмми, паперу, зміна кольору, інших засобів захисту і т.п.), термічні ушкодження (вигоряння, обгорання і т.п.) або інші пошкодження, але зберегла при цьому серію і номер, що дозволяють її ідентифікувати;

спеціалізовані потужності - комплект обладнання, в тому числі основного технологічного, необхідного для виробництва певного виду алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту;

спеціальна марка - Марка, призначена для маркування алкогольних напоїв, затриманих або вилучених правоохоронними і контролюючими (наглядовими) органами, а також конфіскованих або звернених в дохід держави іншим способом;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 18.06.2013 N 36-З)

спеціальний знак - Маркировочная мітка, що представляє графічно-інформаційне зображення, нанесене за допомогою каплеструйних апаратів;

засоби контролю - захисні технічні засоби, виконані у вигляді знака встановленої форми з матеріалів, що забезпечують неможливість несанкціонованої заміни блоку фіскальної пам'яті приладів обліку алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту або зміни в ньому фіскальних даних;

фальсифіковані алкогольні напої - алкогольні напої з навмисне зміненими їх виробником (виробником) та (або) особою, залучають дані напої в оборот, складом, властивостями і характеристиками, інформація про яких, представлена ??зазначеними особами, є свідомо неповною і недостовірною.

Стаття 3. Заходи державного регулювання виробництва і обороту алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту

1. До заходів державного регулювання виробництва і обороту алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту відносяться:

ліцензуваннядіяльності, пов'язаної з виробництвом та обігом алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту;

встановлення квот на виробництво алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту;

встановлення вимог до якості і безпеки алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту;

державна реєстрація та обов'язкове підтвердження відповідності алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту вимогам технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації відповідно до міжнародних договорів України та законодавства Республіки Білорусь;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 18.06.2013 N 36-З)

державна реєстрація основного технологічного обладнання для виробництва алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту;

регулювання цін на алкогольну продукцію;

встановлення акцизів на алкогольну, нехарчову спиртовмісну продукцію і нехарчової етиловий спирт відповідно до податкового законодавства Республіки Білорусь;

маркування алкогольних напоїв акцизними марками, І (або) спеціальними марками, і (або) спеціальними знаками;

маркування супровідних документів на ввезення (вивезення) алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту контрольними знаками у випадках, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь;

встановлення порядку декларування обсягів вироблених, використаних і невикористаних, реалізованих і нереалізованих, експортованих, імпортованих і (або) надійшли алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту;

встановлення контролю (нагляду) за дотриманням законодавства Республіки Білорусь в області виробництва і обороту алкогольної, нехарчової спиртовмісної продукції і нехарчового етилового спирту;

(В ред. Закону Республіки Білорусь від 18.06.2013 N 36-З)

закріплення за державою виключного права на здійснення імпорту алкогольної продукції;ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЦІЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЕТИЛОВОГО СПИРТУ | Біля релігійно-культових споруд на відстані, що визначається місцевими виконавчими і розпорядчими органами спільно з релігійними організаціями; | глава 5 | Маркування АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати