загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання: Визначити на тип фінансової стійкості підприємства на основі нижче наведених даних

  1. I. Інтерпретація даних за шкалами термінальних цінностей
  2. II. Інтерпретація даних за шкалами життєвих сфер
  3. II. Умови і порядок обробки персональних даних у зв'язку з реалізацією службових або трудових відносин
  4. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності
  5. III Побудувати графіки амплітудних характеристик підсилювача для чотирьох різних навантажень і режиму холостого ходу, і визначити динамічний діапазон підсилювача для кожного випадку.
  6. IV Дослідити вплив стабілізатора напруги на форму випрямленої напруги і визначити коефіцієнт стабілізації.
  7. IV. Умови і порядок обробки персональних даних, необхідних у зв'язку з наданням державних послуг і виконанням державних функцій

Заданіе2: Зробити розрахунок і аналіз показників ліквідності на основі наведених даних

 показники  На початок року (кварталу), руб  На кінець року (кварталу), руб  Відхилення (+, -), руб
1. Грошові кошти, руб
2. короткострокові фінансові вкладення, руб
3. Разом грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень, руб
4. дебіторскаязадолженность, руб
5. Інші оборотні активи, руб - -
6. разом дебіторської заборгованості та інших Атів, руб
7. Разом грошових коштів, фінансових вкладень і дебіторської заборгованості
8. Запаси і витрати (без витрат майбутніх періодів)
9. Разом оборотних коштів
10 Поточні пасиви, руб.
 коефіцієнт  На початок року (кварталу), руб  На кінець року (кварталу), руб  Відхилення (+, -), руб
 1. поточної ліквідності (покриття)
 2. абсолютної ліквідності
 3. критичної ліквідності

висновок:

Дисципліна «АНАЛІЗ І ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА »

ТЕМА: «Діагностика фінансового стану підприємства»

Завдання: Визначити на тип фінансової стійкості підприємства на основі нижче наведених даних

 показники  На початок року (кварталу), руб  На кінець року (кварталу), руб  Відхилення (+, -), руб  Темп зростання,%
1. власний капітал за все
У т. Ч. Капітал і резерви
 Доходи майбутніх періодів
 Резерви майбутніх витрат
2. Необоротні активи
3. Наявність власного оборотного капіталу
4. Довгострокові кредити і позикові кошти
5. Наявність власного оборотного і довгострокового позикового капіталу
6. Короткострокові кредити і позикові кошти
7. Заборгованість постачальникам
8. Загальна величина власного оборотного і позикового капіталу
9. Загальна величина запасів (включаючи ПДВ по придбаних цінностей)
10. Надлишок (+), нестача (-) власного оборотного капіталу для формування запасів
11. Надлишок (+), нестача (-) власного оборотного капіталу і довгострокових джерел фінансування для формування запасів і витрат
12. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини власного оборотного капіталу, довгострокових і короткострокових джерел фінансування для формування запасів і витрат
13. Трикомпонентний показник типу фінансової стійкості  / /  / / - -

висновок:

 Приклад 5. | Кожен набір даних слід розглядати окремо.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати