Вступ | Роль і місце маркетингових досліджень. | Визначення проблеми. Формулювання цілей дослідження | Визначення методів дослідження | Визначення типу необхідної інформації і джерел її отримання | Визначення методів отримання (збору) необхідних даних | анкетування | Завдання на проведення маркетингових досліджень |

загрузка...
загрузка...
На головну

Інтерпретація отриманих результатів і їх доведення до керівництва.

  1. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  2. I. Інтерпретація даних за шкалами термінальних цінностей
  3. II етап Розрахунок фінансових результатів
  4. II. Інтерпретація даних за шкалами життєвих сфер
  5. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації
  6. А. Інтерпретація основних понять

Інтерпретація отриманих результатів і їх доведення до керівництва передбачає надання знайдених результатів і висновків керівництву з урахуванням специфіки їх діяльності та характеру прийнятих рішень. Можливо кілька варіантів інтерпретації отриманих результатів, які доцільно обговорити.

Кожен дослідник повинен точно знати вимоги клієнта до заключного звіту. Однак, існують широко використовуються стандартизовані розділи звіту про проведення маркетингових досліджень, а саме: введення, методологія, отримані результати і т. Д. Використовується також комп'ютерна графіка.

Крім написання звіту дослідники часто також роблять для клієнтів усну презентацію про методи дослідження та отримані результати.

Основні висновки:

1. Маркетингові дослідження проводять для прийняття обґрунтованих рішень підприємством на основі інформації про ринок, про поведінку споживачів, про діяльність конкурентів.

2. Маркетингові дослідження проводяться практично у всьому спектрі сучасного бізнесу.

3. Маркетингові дослідження не прив'язані до розміру підприємства. Вони необхідні для нормального функціонування не тільки великих корпорацій, а й дрібних і середніх фірм.

4. Маркетингові дослідження націлені на пошук відповідей на питання, типу:

 * Хто наші клієнти?

 * Де їх можна знайти?

 * Які їх потреби?

 * Які переваги споживачів?

 * Скільки грошей звертається на даному ринку?

 * Чому клієнти воліють купувати продукцію в даній фірмі, а не в фірмі-конкуренті або навпаки?

5. Основні етапи маркетингових досліджень зводяться до постановки проблеми (висування різних припущень, гіпотез), збору інформації у вигляді польових і кабінетних досліджень, обробці отриманих даних, їх аналізу, інтерпретації та підготовці рекомендацій.послідовність питань | Що для Вас важливіше при покупці фруктів
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати