Визначення проблеми. Формулювання цілей дослідження | Визначення методів дослідження | Визначення типу необхідної інформації і джерел її отримання | Визначення методів отримання (збору) необхідних даних | анкетування | послідовність питань | Інтерпретація отриманих результатів і їх доведення до керівництва. | Що для Вас важливіше при покупці фруктів | Завдання на проведення маркетингових досліджень |

загрузка...
загрузка...
На головну

Вступ

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

Маркетингові дослідження

зміст

1. Введення.

2. Роль і місце маркетингових досліджень

2. Зміст і напрямки маркетингових досліджень

3. Етапи маркетингових досліджень

3.1. Визначення проблеми і цілей дослідження

3.1.1. Визначення потреби в проведенні маркетингових досліджень

3.1.2. визначення проблеми

3.1.3. Формулювання цілей дослідження

3.2. Розробка плану дослідження

3.2.1. Визначення методів дослідження

3.2.2. Визначення типу необхідної інформації і джерел її отримання

3.2.3. Визначення методів отримання (збору) необхідних даних

3.2.4. Проектування форм для збору даних

3.2.5. Розробка вибіркового плану і визначення обсягу вибірки

3.3. Реалізація плану дослідження

3.3.1. Збір даних

3.3.2. аналіз даних

3.4. Інтерпретація отриманих результатів і їх доведення до керівництва

4. Практичний приклад

5. Завдання на проведення маркетингових досліджень

Вступ

Практичні заняття (польові дослідження) проводяться відповідно до програми курсу "Маркетинг" за розділом "Прикладні питання маркетингових досліджень" на тему: "Дослідження ринку пропозиції і попиту споживчого ринку"

Структура практичних занять:

Практичне заняття № 1 «Постановка маркетингових досліджень і вибір методів їх проведення»

Практичне заняття №2 «Вибір способів проведення маркетингових досліджень і проектування форм для збору інформації. Збір первинної інформації та її інтерпретація »

Практичне заняття №3 «Польові дослідження на території м Самара»

Практичне заняття №4 «Семінар з обговорення проблем проведених маркетингових досліджень. Захист основних результатів ».

вибір завдання здійснюється самим студентом і узгоджується з викладачем.Лабораторна робота №1 | Роль і місце маркетингових досліджень.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати