загрузка...
загрузка...
На головну

Перерахування доходів за цінними паперами здійснюється депозитарієм протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження вищевказаних доходів в повному обсязі на рахунок депозитарію.

  1. II.4.3) Повноваження монарха.
  2. II.5.3) Повноваження і посадова влада магістрату.
  3. IV Порядок визначення та класифікація доходів організації
  4. V питома вага кожного тарифного розряду зіставляється з питомою вагою робіт, що вимагають робочих цього розряду;
  5. V2: Операції банків з цінними паперами 1 сторінка
  6. V2: Операції банків з цінними паперами 2 сторінка
  7. V2: Операції банків з цінними паперами 3 сторінка

Надання інших не заборонених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами РФ послуг, пов'язаних з веденням рахунку депо депонента (депозитарію-депонента), і сприяння в реалізації прав за цінними паперами.

Виплата доходу за цінними паперами - операція, яка здійснюється депозитарієм з метою забезпечення майнових прав власників цінних паперів, що є перерахування депоненту (депозитарію-депоненту) доходу за цінними паперами, отриманого депозитарієм від емітента (платіжного агента емітента).

Порядок нарахування і виплати доходу визначається емітентом і / або його платіжним агентом по виплаті доходу відповідно до статуту емітента і законодавством Російської Федерації.

Депозитарій здійснює отримання для депонентів і депозитаріїв-депонентів процентних, купонних доходів і дивідендів по цінних паперах, щодо яких депонент (депозитарій-депонент) призначив депозитарій номінальним утримувачем.

Розподіл і виплата доходу депонентам (депозитаріям-депонентам) проводиться на підставі даних депозитарію на дату фіксації реєстру, встановлену емітентом, а також на підставі результатів звірки залишків цінних паперів за рахунками депо з інформацією реєстроутримувача або стороннього депозитарію на дату фіксації реєстру. При цьому зміни по рахунку депо в системі ведення реєстру власників цінних паперів в сторонньому депозитарії є первинними по відношенню до змін, які відбулися за рахунком депо в облікових регістрах депозитарію.

Перерахування депоненту-юридичній особі і депозитарію-депоненту доходів з цінних паперів та, в разі наявності відповідних повноважень, піклувальнику рахунку депо, здійснюється тільки шляхом безготівкового переказу за банківськими реквізитами, вказаними у відповідній анкеті клієнта. У разі відсутності даних про банківські реквізити для перерахування доходів за цінними паперами в анкеті клієнта, ненадання або несвоєчасного надання документів, необхідних для внесення змін до анкетні дані відповідного клієнта, доходи перераховуються на брокерський рахунок клієнта.

Перерахування доходів за цінними паперами здійснюється депозитарієм протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження вищевказаних доходів в повному обсязі на рахунок депозитарію.

У разі відсутності даних про банківські реквізити для перерахування доходів за цінними паперами, депозитарій здійснює перерахування доходів за цінними паперами не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня внесення депонентом змін в параметри анкети клієнта, що містять відомості про реквізити депонента, або з дня надання клієнтом інформації про свої банківські реквізити, в обсязі, достатньому для здійснення безготівкового переказу грошових коштів.

При бажанні депонента (депозитарію-депонента) отримати доходи на банківський рахунок, відмінний від зазначеного в анкеті клієнта, йому необхідно направити в депозитарій відповідне письмове повідомлення у вільній формі з описом цінних паперів, виду і періоду нарахування доходу і зазначенням всіх необхідних для перерахування доходу реквізитів . Депозитарій здійснює перерахування доходів за реквізитами, вказаними в письмовому повідомленні, в разі, якщо зазначене повідомлення надійшло в депозитарій до моменту перерахування депозитарієм доходу за реквізитами, вказаними в анкеті клієнта.

Депозитарій інформує клієнта про величину поступили коштів, величиною утриманих податкових, тарифних та інших сум по електронній пошті, або по телефону. А в разі офіційного запиту - шляхом надання на вимогу клієнта відповідного листа.завдання 9.5 | Інших документів.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати