На головну

Електрохімічна корозія металів. Методи захисту металів від корозії.

  1. Синтез І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ
  2. I. Лабораторні методи дослідження
  3. I. Основи теорії корозії металів.
  4. II. Наука як процес пізнання. Форми і методи наукового пізнання. Структура естественнoнаучного пізнання
  5. II. Спеціальні (активні) методи лікування.
  6. II. Вимоги до оформлення. Порядок написання і захисту.
  7. III. Документи, необхідні для захисту практики

Для зазначених у варіанті завдання металів визначте:

Складіть рівняння катодних і анодних процесів, що протікають при порушенні цілісності захисного покриття:

а) металу 1 металом 2 в умовах корозії 1,

б) металу 1 металом 3 в умовах корозії 2.

Таблиця 3.

 № вар  метали  Умови корозії при 298 К
 Co  Al  Ag  Розчин KCl в контакті з Про2  розчин H2SO4 з рН = 4,0

а) при порушенні цілісності захисного покриття металу З металом Al в умовах корозії 1 - розчин KCl в контакті з Про2, Механізм електрохімічної корозії полягає в наступному:

ніж ввозить (Co і Al), що знаходяться в контакті один з одним і мають різні електродні потенціали, утворюють в електроліті гальванічний елемент, в якому анодом буде алюміній

анодний процес - перехід металу в розчин у вигляді гідратованих іонів з залишенням еквівалентної кількості електронів в металі:

Alo + mH2O ? Al+3 · mH2O + 3е- ;

катодний процес - витяг надлишкових електронів в металі будь - якими деполяризаторами (атомами, молекулами або іонами розчину, які можуть відновлюватися на катоді).

При корозії в нейтральних розчинах (розчин KCl має нейтральне середовище) деполяризатором служить розчинений в електроліті кисень, в цьому випадку корозія протікає з кисневою деполяризацією: Про2 + 2Н2Про + 4е- ? 4ОН-.

Крім первинних реакцій в розчині протікають вторинні процеси:

Al+3 + mH2O + 3OH- ? Al (OH)3 + mH2O

2Al (OH)3 ? Al2O3 + 3H2O.

Отже, схема корозійного гальванічного елемента:

Al | Н2О, KCl | Co.

 електрохімічні процеси | Електроліз водних розчинів електролітів
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати