На головну

Лабораторні заняття, їх найменування та обсяг в годинах

 1. I. Лабораторні методи дослідження
 2. II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.
 3. II.1. Асиметричність інформації та обсяг взаємодій в умовах двосторонньої монополії
 4. II.2. Вплив ситуації двосторонньої монополії на обсяг особливих інвестицій
 5. II.4. Вертикальний зовнішній ефект і ефективний обсяг торгівлі (модель подвійної маржіналізаціі)
 6. II.5. Вертикальний зовнішній ефект і обсяг послуг з просування товару

Лабораторна робота № 1.

«Визначення коефіцієнта тертя в різьбі»

В роботі визначається наведений коефіцієнт тертя в різьбовій парі шляхом заміру сили, що розтягує стержня гвинта, пропорційної деформації поперечної балки установки, і моменту загвинчування головки гвинта.

Лабораторна робота № 2.

«Вивчення конструкції зубчастих редукторів»

Метою роботи є визначення основних геометричних параметрів зубчастого редуктора і вивчення конструкції редукторів різного типу. Вивчення проводяться на моделях.

Лабораторна робота № 3

«Підшипники кочення».

Метою роботи є вивчення конструкції, маркування підшипників кочення. Вивчення проводиться на макетах і моделях.

Лабораторна робота № 4.

«Визначення втрат на тертя в підшипниках кочення»

Метою роботи є визначення коефіцієнта тертя в підшипниках кочення, що визначається виміром моменту тертя і радіального навантаження на підшипник.

Лабораторна робота № 5.

«Підшипники ковзання, принцип роботи та експериментальне визначення коефіцієнта тертя ковзання»

Метою роботи є визначення коефіцієнта тертя в підшипниках ковзання, що визначається виміром моменту тертя і радіального навантаження на підшипник в умовах різних режимів тертя.

Лабораторна робота № 6.

«Дослідження роботи запобіжних муфт»

Метою роботи є вивчення конструкції запобіжних муфт і виявлення залежності граничного моменту, що передається муфтою і сили притиснення пружини.

Лабораторна робота № 7.

«Дослідження складних приводів»

Метою роботи є визначення ккд складного приводу шляхом заміру навантаження на вхідному і вихідному валах приводу.

7. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни (модуля)

Основна література

1. Іванов М. н. Деталі машин. М. Вища школа, 2003. -408с.

2. Кудрявцев В. н. Деталі машин. Л., Машинобудування, 1980.- 464с.

3. Дунаєв П. ф., Льоліком О. п. Конструювання вузлів і деталей машин. М. вища школа, 2004.-496с.

 1. Решетов Д. н. Основи конструювання машин, атлас конструкцій, М машинобудування 1967 - 252с

додаткова література

5. Решетов Д. н. Деталі машин В, м, Машинобудування, 1980.

6. Ануров В. і. Довідник конструктора-машинобудівника, т.1,2,3. М. Машинобудування, 1994.- Т1.-816с.- Т2. - 783с. - Т3.- 732с .. і електронне видання

7. Іосілевіч Г. б Деталі машин. М ,, Машинобудування, 1988, - 366с.

8. Проектування механічних передач під ред. С. а. Чернавського, Г. а. Снесарева і ін. М., Машинобудування, 1984.- 558с.

 1. Кокіна Т. М. Дослідження роботи запобіжників муфт: Методичні вказівки до лабораторної роботи. Наб. Човни: Изд-во Кампо. 2004 - 23с
 2. Мінгазов М. р, Тазмеева Р. н. Підшипники кочення: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Деталі машин» Наб. Човни: ІНЕКО, 2006, 15с.
 3. Лрінен С. і. Визначення втрат на тертя в підшипниках кочення:
 4. Ларін С. і. Підшипники ковзання, принцип роботи та експериментальне визначення коефіцієнта ковзання: Методичні вказівки до лабораторної роботи - Наб. човни: Изд-во Кампо, 2003 - 12с.
 5. Кокіна Т. м. Розрахунок валів зубчастих редукторів із застосуванням ЕОМ: Методичні вказівки до курсового проектування з деталей машин і основ конструювання. Набережні Челни: Кампо, 2004 З20.
 6. Таліпова І. п. Деталі машин: Навчально методичний комплекс для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей - Набережні Човни: Изд-во Камською державної реєстрацiї. инж.-екон. акад., 2008.-33с.

8. Матеріально-технічне забезпечення дисципліни (модуля)

[Вказується матеріально-технічне забезпечення даної дисципліни (модуля).]

Перелік комп'ютерних програм:

А) навчальні:

1. Демонстраційні електронні лекції курсу ДМ, розроблені кафедрою.

2. ДМ-КП-програмно-методичний комплекс для навчання і виконання розрахункових робіт по курсовому проектування ARMVINMACHIN.ЗАВДАННЯ №7 | Вступ

Цілі і завдання освоєння дисципліни | Компетенції того, хто навчається, що формуються в результаті освоєння дисципліни (модуля) | освітні технології | ЗАВДАННЯ №1 | ЗАВДАННЯ №2 | ЗАВДАННЯ №3 | ЗАВДАННЯ №4 | ЗАВДАННЯ №5 | ЗАВДАННЯ №6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати