Головна

I. Методичні вказівки

  1. II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  2. III. Методичні рекомендації
  3. III. Методичні рекомендації щодо ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  4. IV. Методичні рекомендації щодо ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  5. IV. Методичні вказівки студентам з підготовки до заняття
  6. VII. Методичні вказівки

Контрольна робота з курсу «Ціноутворення» призначена для перевірки ступеня засвоєння студентами пройденого матеріалу з даної дисципліни.

Контрольна робота виконується після прослуховування студентами лекційного курсу з дисципліни і їх самостійної роботи з рекомендованою викладачем навчальною літературою. Контрольна робота повинна показати, що її автор здійснив ґрунтовне вивчення і засвоїв теоретичний матеріал.

Практична частина контрольної роботи - рішення задач - допоможе студентам освоїти теоретичний матеріал, особливо методичні питання практики ціноутворення.

При виконанні контрольних робіт студентам пропонується вирішити два завдання, розроблені на основі фактичних матеріалів з реальної економічної ситуації конкретних господарюючих суб'єктів.

При оформленні практичних завдань студент повинен показати розгорнуті рішення з докладними поясненнями кожного дії.

У заключній частині контрольної роботи необхідно навести список використаної літератури, що містить не менше 10-15 підручників, монографій і статей періодичної преси.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 24 сторінок формату А4 (шрифт 14, полуторний інтервал). Формули повинні бути написані за допомогою редактора формул  . Зразок оформлення титульного аркуша наведено в додатку 1.

Номер варіанта контрольної роботи встановлюється відповідно до останньої цифри номера залікової книжки.

Варіанти контрольної роботи розміщені на сайті ХТРЕІУ за адресою: http://www.vzfei.ru/rus/platforms/fm/d_price.html

У методичних вказівках по курсу «Ціноутворення» представлені 10 варіантів контрольної роботи, кожен з яких включає по 10 тестів і дві практичні завдання. Основні теоретичні положення, необхідні для успішного виконання студентами контрольної роботи, представлені на стор. 5 - 26 даних методичних вказівок.

Виконана і оформлена відповідно до вимог кафедри контрольна робота здається викладачеві для перевірки. Після перевірки контрольної роботи викладач виставляє на титульному аркуші роботи оцінку «допускається до співбесіди» або «не допускається до співбесіди».

При позитивній оцінці студент проходить співбесіду за результатами проведених ним в роботі тестів і практичних завдань. Студент в першу чергу, повинен відповісти на зауваження викладача по даній роботі і на питання щодо вирішення завдань і відповідей на тести.

Після проведення співбесіди зі студентом викладач при позитивній оцінці ставить «залік».

У разі неправильного рішення контрольної роботи студент повинен підготувати та подати на кафедру повторну контрольну роботу того варіанту, який йому вкаже викладач.

Приклад виконання і оформлення контрольної роботи з даної дисципліни представлений в Методичну кабінеті інституту (вул. Олеко Дундича, 23, бібліотека).
МОСКВА 2011 | Попит і пропозиція. Рівноважна ціна.

Склад і структура роздрібної ціни товару | Види цін залежно від обслуговуваної сфери товарного обороту | Види цін залежно від способу фіксації в договорі | витратні методи | Маржинальний прибуток - це гранична прибуток, яку може отримати підприємство від виробництва і продажу кожного виду продукту. | Економетричні методи ціноутворення (нормативно-параметричні) | Не впливає | Вирішіть задачу аналітичним і графічним методами. | Обсяг виробництва, од. - 15 000 | Обсяг виробництва, од. - 15 000 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати