Облік витрат на ремонт основних засобів. | Облік продажу та іншого вибуття основних засобів. | Поняття, склад і оцінка нематеріальних активів. | Облік надходження та вибуття нематеріальних активів. | Порядок нарахування і обліку амортизації нематеріальних активів | Матеріально-виробничі запаси, їх склад, принципи оцінки. | Документальне оформлення надходження та витрачання матеріальних цінностей | Облік матеріалів на складах і в бухгалтерії | Синтетичний облік матеріалів | Поняття і класифікація витрат |

загрузка...
загрузка...
На головну

Облік витрат основного виробництва

  1. Рахунок виробництва (консолідований).
  2. III. У чому різниця між витратним і ціннісним підходами до ціноутворення
  3. III. Група допоміжних інструментів для сприяння у виконанні основного етапу операції.
  4. III. Основні напрямки підвищення прибутку і рентабельності виробництва.
  5. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.
  6. Q-обсяг виробництва.
  7. XIV. ІНСТИТУТ ВИРОБНИЦТВА

Основні витрати становлять більшу частину собівартості виготовленої продукції (робіт, послуг). До таких витрат належать: сировина і матеріали; зменшення або збільшення витрат (віднімаються); покупні вироби, напівфабрикати і послуги виробничого характеру сторонніх організацій; паливо і енергія на технологічні цілі; заробітна плата виробничих робітників; відрахування на соціальні потреби від заробітної плати виробничих робітників.

Переважна частина основних витрат - прямі витрати, тобто ті, які включаються в собівартість конкретного виду продукції на підставі первинних документів і в калькуляціях виділяються окремими статтями.

Сировина і основні матеріали, витрачені на виробництво продукції (робіт, послуг), включаються в собівартість на підставі лімітно-забірних карт, вимог, накладних. Первинні документи попередньо групуються за напрямами видатків матеріалів, і дані, які в них містяться, відображаються у відомості розподілу витрат матеріалів по кожному структурному підрозділу організації. Оцінюється витрата матеріальних цінностей в залежності від прийнятої в організації методології.

На підставі відомостей розподілу матеріальних витрат на рахунках бухгалтерського обліку робляться такі записи:

Дебет 20 «Основне виробництво»

Кредит 10 «Матеріали».

У цьому випадку в собівартість конкретного виду продукцій включаються фактично здійснені конкретні матеріальні витрати.

Якщо з одного виду матеріальних цінностей виробляються кілька видів виробів, то витрата матеріалів розподіляється між собівартості кожного виду продукції. Такий розподіл може здійснюватися пропорційно витраті матеріальних цінностей за нормами, встановленими на одиницю продукції; встановленому коефіцієнту витрати; кількості або ваги виготовленої продукції і т.д.

Вартість зворотних відходів зменшує витрати на виробництво продукції. Зазвичай зменшення або збільшення витрат оприбутковуються на склад за накладними, оцінюються за цінами можливого використання і відображаються на рахунках бухгалтерського обліку наступного записом:

Дебет 10 «Матеріали»

Кредит 20 «Основне виробництво».

У собівартості конкретних видів продукції зменшення або збільшення витрат відображаються прямим (по документам) або непрямий способами (після додаткових розрахунків).

Куплені вироби і напівфабрикати, послуги сторонніх організацій, як правило, призначені для виготовлення конкретних видів продукції, тому в собівартість цих видів вони включаються на підставі видаткових документів.

У собівартість конкретного виду продукції технологічне паливо і енергія включаються, виходячи з первинних документів або показників приладів (лічильників). Якщо пряме віднесення неможливо, то витрати палива і енергії розподіляються непрямим шляхом пропорційно кількості годин роботи обладнання з урахуванням його потужності або норм витрати енергоресурсів на одиницю продукції.

Заробітна плата основна і додаткова виробничих робітників включається в собівартість конкретного виду продукції (робіт, послуг) за даними табелів обліку використання робочого часу, нарядів, рапортів, відомостей та ін. На підставі первинних документів, згрупованих за на правлінням витрат, складаються відомості розподілу за заробітної плати по кожному структурному підрозділу. Згідно з цими розподільним відомостями, на рахунках робляться записи:

Дебет 20 «Основне виробництво»

Кредит 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Відрахування на соціальні потреби включаються в собівартість продукції в встановлених законодавством відсотках від нарахованої заробітної плати. Розрахунок таких відрахувань виробляється в відомостях розподілу заробітної плати за напрямками зроблених витрат.

Дані з відомостей переносяться до зведеного регістр для узагальнення всіх витрат на виробництво продукції (робіт і вус луг). Після розрахунків на рахунках робляться записи:

Дебет 20 «Основне виробництво»

Кредит 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення».

 Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції | Готова продукція, її оцінка та синтетичний облік
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати