На головну

SCADA-жүйесі диспетчерлік бақылау мен алыстағы таратушы технологиялық процесстерді бақылау

  1. Бақылау өлшеу аспаптарын пайдалану
  2. Бақылау сұрақтары
  3. Жұмыс орнындағы технологиялық процесстерді автоматтандыру мен роботтандыру
  4. Згерістерді бақылау (автоматтық жүйедегі жабық жүйе) Аналогтық және импульстық шығыс
  5. Зін бақылау үшін тестік тапсырмалар
  6. Кеден сараптамасын жүргізудің технологиялық кестесі

Диспетчер басқару және берілген жиын (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition) негізгі келіп жатыр және тіршілік маңызды (процесстерге) күрделі динамикалық жүйелерге автоматты басқаруларға өте перспективті әдіске осы уақытқа қалып жатыр және облыстардан қауіпсіздіктен және сенімділіктен сынағыш көзқарастан. Сол диспетчер басқаруларға қағидаларда өнеркәсіпте және энергетикада ірі автоматты жүйелер салынып жатыр, көлікте, ғарыштық және әскери облыстарда, әр түрлі мемлекеттік құрылымдарда.

SCADA - Өңдеу үшін (объекттерден) алып тастаған нүктелерден нақты уақыттың мәліметтер жиынның процессі, алып тастаған объекттермен талдаудың және ықтимал басқарудың. Нақты уақыттың өңдеулер талабы (қатынастарының) барлығын қажетті оқиғаларының (берулер) жеткізулері қажеттілікпен мерзімді және осы (диспетчерге) операторға орталық интерфейске. Сол уақытта "нақты уақыттың" ұғым әр түрлі SCADA-жүйелер үшін айырмашылығы болып жатыр.

SCADA-жүйеге тапсырлатын екі негізгі функция:

1. берілген жиын осы тексерілетін технологиялық процесс туралы;

2. технологиялық процесспен басқару, Негізде жауапты беттермен жүзеге асырлатын берілген жиюлы және (белгілердің) ережелер, орындау технологиялық процесстің көбінесе тиімділігін және қауіпсіздігін қайсы қамтамасыз етеді.

Төменгі деңгейлерден және датчиктерден контроллерлерден тексерхатын технологиялық параметрлер туралы мәліметтер қабылдауы.

1. Сақтау архивтерде мәліметтер қабылданған.

2. Екінші өңдеу мәліметтер қабылданған.

3. Технологиялық процесстің жүріс график түрінде ұсынысы, ал сонымен бірге қабылданған және архивті мәліметте ыңғайлы форма қабылдау үшін.

4. Оператордың командалардың қабылдауы және төменгі деңгейлеріне және атқарушы тетіктеріне контроллерлеріне мекен-жайына олардың берілу.

5. Қызыметшіден технологиялық процесспен және әсерлермен тексерілетін сабақтас оқиғалардың тіркеуі, жауапты жүйелердің пайдаланымдың және қызмет көрсетудің артын

6. Білдірған авария оқиғаларға туралы қолдану кезіндегі және қызмет етуші қызыметшінің хабарлау, авария жағдайларда қызыметшіден әсерлерден тіркеумен АСУТП программалық-аппаратты құралдардан тексерхатын технологиялық процесспен және жұмыс жасаумен сабақтас.

7. Архивті мәліметте негізде мәліметтердің және басқа есеп беру құжаттардың құрастыруы.

8. Кәсіпорынмен басқарудан автоматты жүйемен мәліметпен айырбас (оның қабылданған қазір деп атау сияқты, немесе, кешенді ақпараттық жүйемен).

9. Тап қалған алгоритмдермен сәйкестікте технологиялық процесспен тікелей автоматты басқару.

Егер негізгі функциялар қысқа сипаттау талаптаныса керек, онда айтуға болады, SCADA-Жүйе технологиялық процесс туралы мәліметті жинап жатыр, оператормен интерфейс қамтамасыз етіп жатыр, Процесстің тарихті сақтап жатыр және сол көлемне процесспен автоматты басқару жүзеге асырып жатыр, бұл қажетті.

Remote Terminal Unit (RTU) - алып тастаған терминал, есептер өңдеуді орындайтын (басқару) нақты уақытта тәртіпте, нақты қолданудан тәуелділікте өзі қарапайым датчиктерден ұсына алады, Қатты нақты уақытта тәртіпте мәліметтер және басқару өңдеуді орындайтын объекттен, мамандандырған көп процессорлық қателік жасамайтын есептеуіш кешендерге дейін мәліметтер орымы орындайтын. Мәліметтер төмен деңгейлі өңдеулері құрылымдардың қолдануы орталық диспетчер тармақпен байланысқа каналдарға өткізу қабілеттілікке талаптар азайту мүмкіндік беріп жатыр.

Master Terminal Unit (MTU), Master Station (MS) - Басқарулар диспетчер тармақ (ең басты терминал); Осы өңдеуді жүзеге асырып жатыр және жұмсақ нақты уақытта тәртіпте ереже сияқты, басқару биік деңгей; Бір негізгі функциялары - адам-оператормен және жүйемен арасында интерфейстің қамтамасыз етуі (HMI, MMI). Жүзеге асырған MTU мүмкін болу нақты жүйеден тәуелділікте үлкен есептеуіш жүйелерге дейін байланысқа каналдарға қосудан қосымша құрылымдармен жеке компьютерден түрде жұмыс станцияларға және серверлерге жергілікті желіге (мэйнфреймов) және/немесе біріккен. Құрастыруда жүйелер жұмыстары сенімділіктер және қауіпсіздіктері жоғарылатулары әр түрлі әдістері MTU қолданып жатыр.

Communication System (CS) - ( Байланыстар каналдары) коммуникациялық жүйе, қажетті берілу үшін осы алып тастаған нүктелерден (объектер, терминалдар) Басқаруларға сигналдарға оператор-диспетчерге және берілулерге орталық интерфейске RTU (немесе алып тастаған объект - жүйеден нақты орындаудан тәуелділікте).


Сурет 1.2 - SCADA-жүйелер негізгі құрылымдық компоненттер

Процесс жүйелерге SCADA қолданылып жатыр, (операторға, диспетчерге) адамға міндетті түрде бар болу. Диспетчер басқаруларға жүйеде адам-оператордың функциялары:

1. Қандай келесі әсерлер қажетті орындау керек жоспарланды;

2. Келесі әсерлерге компъютер жүйеді (программалап) жатыр оқытып жатыр;

3. Жүйелер автоматты жұмыстары (етекті) нәтижелер зерттеп отырып жатыр;

4. Автоматика жұптаса кезде, алмайды жағдайда кризистік оқиғаларға процесске араласып жатыр, немесе процессте параметрлерде (реттеуде) үндестіруде қажеттілікте;

5. Жұмыстарға процессте оқып жатыр ( тәжірибе алып жатыр).

Басқарулар процесстің SCADA-ның ерекшеліктері:

Жүйелерде қазіргі диспетчерілерде басқарулар процесстің ерекшеліктері:

1. Процесс жүйелер үшін игерілген SCADA еді. Кез келген бұрыс әсерге басқаруға объектке (жоғалтуға) ақауға келтіре алады немесе даже апатты зардаптарға;

2. Оператор жауапты, жүйедің басқарудың артында ортақ жауапкершілік, нормалы шарттарда, Ұтымды өнімділік табыс үшін параметрлердің үндестірулері тек қана анда-санда талап етіп жатыр;

3. Басқаруларға процессте оператордың белсенді қатысуы сирек болып жатыр және уақыттың болжамсыз сәттеріне, кризистік оқиғалардың әдетте жағдайда шабуылдары (ақаулар, штаттық жағдайлар және т.б.);

4. Кризистік жағдайларда оператордың әсерлері уақыт бойынша қатты шектелген ей алады (бірнешесі минуттармен немесе даже секундтармен).

Келесі негізгі талаптарға SCADA-жүйелерге талап етіледі:

жүйелер сенімділік (технологиялық және функционалдық);

басқарулар қауіпсіздік;

өңдеулер және ұсыныстар дәлдігі осы;

жүйелер кеңейтулары оңайлығы.

Басқаруларға қауіпсіздікте және сенімділікте талаптарға SCADA қосып жатыр:

жабдықтар ешқандай жеке ақау басқаруларға объектке (командалар) жалған демалыс әсерлері беруді шақыруға тиісті емес;

Оператордың ешқандай жеке қате басқаруларға объектке (командалар) жалған демалыс әсерлері беруді шақыруға тиісті емес;

басқару бойынша барлық операциялар (диспетчер) оператор үшін интуициялық-түсінікті және ыңғайлы болуға тиісті.

SCADA-жүйелердің қолдану облыстары

Диспетчер басқарулар жүйелердің қолданулары негізгі облыстармен келіп жатыр:

электр энергиясылар берілумен және бөлумен басқару;

өнеркәсіптік өндіріс;

электр энергиясылар өндірісі;

су дуалы, суды тазарту және суды тарату;

олжа, газ және мұнайлар тасымалдау және бөлу;

ғарыштық объекттермен басқару;

басқару көлікте (көліктің барлық түрлер: әуе, метроға, темір жол, автомобилдік, су);

телекоммуникация;

әскери облыс.

Дамыған шетел елдерде осы уақытқа жаңа енгізу бойынша осы көтеру байқалып жатыр және үнемдеулерге әр түрлі салаларда басқарулар қазіргі автоматты жүйелердің жаңғыртулар; бұл жүйелерге жағдайларға басым түскен көпшілікте осы диспетчер басқару және жиын қағида бойынша салынып жатыр. Тән индустриалды салада (Өңделетін және өнеркәсіпке, энергетикаға табушы және т.б.) Өте жиi атанып жатыр тап жаңа ұрпақтар SCADA-жүйелермен қазіргі өндірістердің жаңғырту. Үлкен ықылас өндірістердің жаңғыртулары білдіріп жатыр, Ұсынатын өзі төңіректегі орта үшін экологиялық қауіп-қатер (химия және ядролық кәсіпорындар), ал сонымен бірге уық тармақтарға тіршілік қамтамасызда маңызды рөл көп ойнаушысылардың (Су құбыры, канализация және т.б.).Инжинер техникалық жұмысшылардың жұмыс міндеті, жүйенің жаңа жобалары мен автоматтандыру құралдары | Басқарылушы жүйелердің математикалық модельдерін алу жолдары мен ЭЕМ алгоритмдарын құру және басқару

Автоматтандыру цехында немесе автоматтандыру өнеркәсібінде ұйымдастыру бөліміндегі техника қауіпсіздік сұрақтарын зерделеу | Шығарылған бұйымның тізбектемесі және мінездеме | Нысанның технологиялық сұлбасы, жұмыс орнының келешектегі және ағымдағы жоспарлауы | Цехты жабдықтау, өндіріс технологиясы, қазіргі заманғы материалдар мен технологиялық процесстері | Жұмыс орнындағы технологиялық процесстерді автоматтандыру мен роботтандыру | Жұмыс орнындағы автоматтандыру қызметінің құрылымы | Бақылау өлшеу аспаптарын пайдалану | Котроллерді пайдалану Орындауыштық механизмдерді пайдалану | Электрондық кедергілермен жұмыс істеу | Згерістерді бақылау (автоматтық жүйедегі жабық жүйе) Аналогтық және импульстық шығыс |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати