На головну

завдання 4

  1. II. ЗАВДАННЯ № 1
  2. III. практичне завдання
  3. IV. Завдання для підготовки до практичної роботи №1
  4. IV. Завдання для підготовки до практичної роботи №2
  5. IV. практичне завдання
  6. Г.2 Завдання основне
  7. діагностичне завдання

Є фактичні та планові показники, що характеризують близькість організації до банкрутства (таблиця 4).

потрібно: розрахувати показники задовільності структури балансу організації, порівняти їх значення з нормативними, дати аналітичне висновок за результатами проведеного розрахунку.

Таблиця 4 - Оцінка задовільності структури балансу організації

 показники  оптимальне значення  факт  план
 Вихідні дані для аналізу  
 Необоротні активи  
 Оборотні активи  
 Власний капітал  
 Короткострокові зобов'язання  
 Власні оборотні кошти      
 показники  
 Коефіцієнт поточної ліквідності  1,5-2    
 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами  ? 0,1    
 Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності  ? 1    

завдання 5

Є планові показники для розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності і питомої ваги позикових коштів в сукупних активах двох підприємств (таблиця 5).

потрібно: розрахувати підсумковий показник ймовірності банкрутства на основі двофакторної моделі.

Таблиця 5 - Вихідні дані для прогнозу ймовірності банкрутства на основі двофакторної моделі

 показники  підприємство №1  Предпріятіе№2
 Вихідні дані для аналізу
 Оборотні активи
 Короткострокові зобов'язання
 Позикові кошти
 сукупні активи
 показники
 Коефіцієнт поточної ліквідності    
 Питома вага позикових коштів в сукупних активах    


Завдання 1 | завдання 6

Завдання 3. Провести факторний аналіз валового прибутку. Розрахунки оформити у вигляді таблиці. Зробити висновки. | Завдання 4. Провести факторний аналіз прибутку від реалізації продукції і рентабельності продажів. Зробити висновки. | Методичні вказівки для виконання практичних завдань | Завдання 1 | Завдання 4. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати