Головна

Еталони відповідей на ситуаційні задачі

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  4. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  5. I. Мета та завдання зліт
  6. I. Мета і завдання роботи.
  7. I.1 Мета і завдання дисципліни

Завдання 1.Юкстагломерулярного апарат петлі Генлі контролює концентрацію іонів натрію в ниркової тканини і спонукає синтез реніну при зниженні концентрації іонів натрію. Ренін, в свою чергу, каталізує перетворення ангіотензиногена в ангіотензин, стимулюючий продукцію альдостерону. Альдостерон забезпечує затримку іонів натрію шляхом прискорення його реабсорбції в ниркових канальцях. При ураженні юкстагломерулярного апарату петлі Генле втрати Na+ збільшуються, що призведе до зростання діурезу і компенсаторною гіперкаліємії.

Завдання 2.Олігоурія, спрага, виражений діурез, сеча з низькою питомою вагою (низькою щільністю) характерні для нецукрового діабету, розвивається при недостатній продукції вазопресину (антидіуретичного гормону).

Заняття 6. Зачетное заняття по модулю «Біохімія органів і тканин».

Мета заняття.Поглибити і закріпити знання студентів про метаболічні особливості різних органів і систем - крові, гемостазу, печінки, м'язової, нервової сполучної тканин, нирок, біохімії сечі, а також оцінити ступінь засвоєння ними деяких методів біохімічного дослідження різних функціональних систем.

Зміст заняття. На заняття студентам належить тест-контроль засвоєння теми на комп'ютері. При співбесіді крім знання теорії звертатиметься увага на знання студентами принципу методів робіт, виконаних на практичних заняттях, вміння інтерпретувати отримані результати аналізів.Якісне визначення жовчних пігментів. | Методичні вказівки до самопідготовки

Робота № 4. Дослідження мінерального складу тканин кістки і зуба. | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади контролю вихідного рівня знань | Робота № 1. Визначення показників фізико-хімічних властивостей сечі. | Робота № 2. Визначення хімічних компонентів нормальної сечі. | Якісне визначення білка. | Якісне визначення цукру в сечі за допомогою реактиву Фелінга. | Кількісне визначення білка в сечі за методом Робертса-Стольнікова. | Якісне визначення кетонових тіл. | Якісна реакція на кров'яні пігменти. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати