На головну

Робота №4. Кількісне визначення активності каталази крові методом А. Н. Баха і С. Р. Зубкової.

  1. C) Кілька років працював Білоруський пересувний театр під керівництвом Владислава Голубка
  2. E1. Принцип активності користувача
  3. I. 4. Які типи хвиль існують в природі, техніці? Які хвилі називаються пружними? Дайте визначення поздовжніх і поперечних пружних хвиль.
  4. I. 9. Опишіть пристрій лабораторної установки по визначенню швидкості звуку методом резонансу.
  5. I. Визначення рівнянь лінійної регресії
  6. I. ПІДГОТОВЧА РОБОТА
  7. I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ І ВИЗНАЧЕННЯ МОВНИХ ЖАНРІВ 1 сторінка

Принцип методу.Метод заснований на титруванні надлишку перекису водню, нерасщепленного каталазой, перманганатом калію в кислому середовищі.

2О2 + 2КМnО4 + 3Н24 > 8Н2Про + 5О2 + К24 + 2MnSО4

Активність каталази виражається каталазного числом, яке представляє собою кількість перекису водню в міліграмах, розкладеної 1 мл3 крові за 30 хвилин. Показником каталази називають співвідношення каталазного числа до кількості мільйонів еритроцитів в 1 мкл досліджуваної крові.

Хід роботи.За допомогою микропипетки беруть кров з пальця людини або хвоста / вуха експериментальної тварини і готують гемолізат крові, розводячи її в 1000 разів в мірній колбі (0,1 мл в 100 мл дистильованої води).

У 2 колбочки або широкі пробірки відміряти по 7 мл дистильованої води і по 2 мл 1% розчину пероксиду водню. У дослідну колбу / пробірку долити 1 мл розведеної в 1000 разів крові. Обидві колби / пробірки - дослідну і контрольну - залишити на 30 хвилин при кімнатній температурі. Після закінчення зазначеного часу в обидві проби додати по 3 мл 10% розчину сірчаної кислоти, яка припиняє дію каталази. Вміст дослідної та контрольної проб відтитрувати 0,1 н розчином перманганату калію до слабо-рожевого кольору.

Розрахунок.Припустимо, що на титрування дослідної проби пішло 4,5 мл 0,1 н розчину КМnО4, А контрольної - 12,6 мл 0,1 н розчину КМnО4. 0,1 н розчину КМnО4 відповідає 1 мл 0,1 н Н2О2, А 1 мл Н2О2 відповідає 1,7 мг Н2О2. Отже, в даному випадку каталазного число відповідає: (12,6 - 4,5) ? 1,7 = 13,77 одиниць.

Показники норми.Каталазного число крові у людей коливається в межах від 11 до 20 одиниць. У клініці частіше використовується показник каталази, який в нормі становить 2-3 ? 10-6.

Клініко-діагностичне значення.Висока активність каталази спостерігається при пернициозной і макроцитарной анемії, а також при введенні в організм кофеїну, ацетонових тіл, алкоголю. Активність каталази в крові знижується при ряді захворювань: раку, анемії, туберкульозі та ін.Робота № 3. Визначення активності фруктозо-1-фосфаталь-долази. | Робота № 5. Кількісне визначення активності пероксидази крові за методом Н. І. Сімакова.

Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади контролю вихідного рівня знань | Робота № 1. Кількісне визначення білірубіну в сироватці крові за методом Іендрашека. | Робота № 2. Визначення лужного резерву крові титрометричним методом | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Заняття № 2. Біохімія печінки. Механізми знешкодження токсичних речовин. | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади контролю вихідного рівня знань | Робота № 1. Проби коллоідоустойчівості білків сироватки крові. | Робота № 2. Кількісне визначення активності альдолази в сироватці крові (метод Брунса в модифікації Е. Н. Валуйськ і В. І. Товарницького). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати