Головна

Приклади тестових завдань

  1. I. 5. Сформулюйте принцип суперпозиції для вектора. Наведіть приклади.
  2. II. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  3. II. Перелік завдань контрольної роботи
  4. II. Приклади бібліографічного опису книг
  5. III етап рішення професійних завдань
  6. III. Приклади бібліографічного опису
  7. III.2. Класифікації домашніх завдань

1. Функціями ДНК є ...

а) зберігання генетичної інформації

б) передача генетичної інформації у спадок дочірнім клітинам.

в) матриця для синтезу білка

г) реалізація генетичної інформації

д) конструювання рибосоми

2. Найменшою молекулярною масою володіє ...

а) ДНК

б) 28S рРНК

в) тРНК

г) мРНК

3. Можливі причини подагри - це ...

а) надлишкове надходження нуклеопротеинов з їжею

б) зниження швидкості реутилізацію пуринових підстав

в) зниження швидкості утворення сечової кислоти

г) прискорення синтезу нуклеїнових кислот

д) порушення синтезу ОМФ

4. Ферментами, що розщеплюють нуклеотиди в шлунково-кишковому тракті, є ...

а) діпептідази д) фосфатаза

б) рибонуклеази е) фосфолипаза

в) трипсин ж) амілаза

г) нуклеотидази з) нуклеозідази

5. Для синтезу пиримидинового кільця de novo використовуються ...

а) СО2

б) енергія АТФ

в) аміак

г) аланин

д) аспарагінова кислота

е) глутамінова кислота

6. Праймер ...

а) складається з рибонуклеотидов

б) синтезується під дією ДНК - полімерази ? (альфа)

в) необхідний для фунционирования ДНК - полімерази ? (дельта)

г) комплементарен фрагменту в ланцюзі материнської ДНК

7. У ініціації транскрипції беруть участь ...

а) РНК - полімераза

б) ТАТА - фактор

в) фактори ініціації

г) фактори елонгації

д) чинники термінації

8. Біологічний код - це ...

а) порядок чергування нуклеотидів ДНК

б) порядок чергування нуклеотидів рРНК

в) спосіб запису первинної структури білка за допомогою послідовності нуклеотидів мРНК і ДНК

г) набір генів, що визначає фенотипічні ознаки

д) триплет нуклеотидів, які кодують одну амінокислоту

Еталони відповідей на тести:

1. - а, б; 2. - в; 3. - а, б; 4.- г, д; 5. - а, б, в, д; 6.- а, б; 7.- а, б, в; 8 - д.

Модуль 6. «Взаємозв'язок і регуляція обміну речовин. гормони »

Модуль включає наступні теми занять:

1. Інтеграція обміну речовин і його регуляція. Загальні властивості гормонів.

2. Гормони білкової природи.

3. Стероїдні гормони. Тканинні гормони. Простагландини.

4. Зачетное заняття по модулю.

 Методичні вказівки до самопідготовки | Рекомендовані теми реферативних повідомлень

Робота № 2. Кількісне визначення сечовини в сечі по Рашковану. | Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань | Техніка виконання роботи. | У сечі. | Робота № 3. Визначення вмісту гемоглобіну в крові ціанметгемоглобіновим методом по Драбкін. | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Заняття № 1. Інтеграція обміну речовин і його регуляція. Загальні властивості гормонів (семінар). | Методичні вказівки до самопідготовки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати