Головна

Техніка виконання роботи.

  1. A. Порядок виконання роботи
  2. I. 10. Опишіть принципову схему установки і хід виконання лабораторної роботи.
  3. I. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА
  4. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  5. I. Мета і завдання роботи.
  6. II. Завдання для самостійної роботи.
  7. II. Завдання для самостійної роботи.

У центрифужні пробірки вносять 1 мл сироватки крові, додають 8 мл дистильованої води, 0,5 мл 0,35 сірчаної кислоти, перемішують. Потім додають 0,5 мл 10% розчину вольфрамату натрію, знову переемешівают і через 10 хв. Центрифугують протягом 10 хв при 1500 об / хв. Після осадження білків сироватки крові центрифугуванням ставлять дослідну, стандартну і контрольну проби.

Досвідчена проба: 3 мл надосадової рідини переносять в чисту прбірку.

стандартна проба: 3 мл 0,03м стандартного розчину сечової кислоти (1 мл містить 0,006 ммоль сечової кислоти) налити в чисту пробірку.

контрольна проба: У чисту пробірку долити 3 мл дистильованої води.

У всі три пробірки додають 1,5 мл 10,3% розчину карбонату натрію, 1 мл фосфорновольфрамового реактиву, ретельно перемішують і через 30 хв дослідну та стандартну проби фотометрируют при довжині хвилі 590-700 нм (червоний світлофільтр) в кюветі довжиною оптичного шляху 1 см проти контрольної проби.

розрахунок:концентрацію сечової кислоти розраховують за формулою:

З = Едосвід./ Естанд.? Естанд.? 10, де

С - концентрація сечової кислоти, ммоль / л;

Едосвід. - Екстинкція дослідної проби;

Естанд.- Екстинкція стандартної проби;

Сстанд. - Концентрація стандартного розчину сечової кислоти,

0,03 ммоль / л;

10 - коефіцієнт перерахунку на обсяг сироватки крові.

 Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань | У сечі.

Еталони відповідей на тести | Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань | Робота № 1. Колориметричний метод визначення активності аспартат- і аланінамінотрансферази в сироватці крові. | Визначення АсАТ. | Робота № 2. Кількісне визначення сечовини в сечі по Рашковану. | Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Робота № 3. Визначення вмісту гемоглобіну в крові ціанметгемоглобіновим методом по Драбкін. | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Методичні вказівки до самопідготовки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати