На головну

Поняття і принципи експлуатації основних фондів у сфері культури

  1. Засоби підтримки служб експлуатації компанії Computer Associates
  2. DSM-IV і облік впливу культури
  3. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  4. I. 7. Що називається інтерференцією хвиль? Поясніть поняття когерентності, різниці ходу хвиль, умови max і min при інтерференції хвиль.
  5. I. Поняття про принципи ФВ і їх значення.
  6. II. Базові принципи побудови та основні завдання загальнонаціональної системи виявлення та розвитку молодих талантів
  7. II. Компонувальні схеми основних частин каркаса.

Основні фонди як засоби праці виробничого і невиробничого призначення. Виробничі і невиробничі основні фонди.

Основні виробничі фонди як частина виробничих фондів, що беруть участь в процесі виробництва тривалий час, зберігають свою натуральну форму, переносять свою вартість на готову продукцію поступово, у міру використання. Основні невиробничі фонди як частина основних фондів не беруть участі в процесі виробництва і не переносять свою вартість на готовий продукт. Активні і пасивні основні фонди. По приналежності основні фонди поділяються на власні і орендовані.

Класифікація основних фондів у сфері культури:
 будівлі, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, виробничий і господарський інвентар, бібліотечні фонди, інші основні засоби.

Невиробничий характер основних фондів галузі культури. Специфіка невиробничих фондів: вартість основних фондів в бюджетних установах культури не переноситься на готовий продукт; амортизаційні відрахування не проводяться; відтворення основних фондів за рахунок національного доходу.

Знос основних фондів (фізичний, моральний). Форми відтворення основних фондів (повне, часткове): нове будівництво, модернізація, відновлювальний ремонт. Види ремонту: капітальний, поточний, профілактичний ремонт.

Джерела коштів на проведення ремонту. Амортизація як грошовий вираз зносу основних фондів шляхом включення частини їх вартості у витрати на випуск продукції. Залежність амортизаційних числень від вартості фондів, часу їх експлуатації, витрат на модернізацію.

Форми обліку основних фондів (натуральна, грошова). Документи обліку: інвентарний список, акт приймання - передачі основних засобів, інвентарні картки, акт на списання і т.д. Інвентаризація як процес, що дозволяє отримати дані про наявність і структурі основних фондів, визначити їх відновну вартість і ступінь зносу.

Ефективне використання основних фондів: забезпечення збереження майна; дотримання сприятливих умов зберігання (температурний режим, умови охорони, спеціально підготовлені приміщення для зберігання, дотримання умов експлуатації); використання основних фондів за призначенням; контроль за експлуатацією фондів в установах культури; здійснення своєчасного ремонту; формування джерел фінансування для придбання основних фондів.Ресурси установ соціально - культурної сфери | Авторське право як об'єкт інтелектуальної власності

Фольклор як основа народної художньої культури | Російські народні пісні, їх жанрове розмаїття | Види народного зодчества, його традиції | Російський традиційний костюм кінця XVIII - першої половини XX століть | Жанри усної народної поетичної творчості, їх особливості | Дитячий фольклор як частина народної педагогіки | Народні промисли і ремесла як вид художньої творчості | Історія розвитку народної хореографії, її жанри і особливості | Російське народне образотворче мистецтво | Методичне забезпечення соціально - культурної діяльності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати