Головна

Методичне забезпечення соціально - культурної діяльності

  1. I. Аналіз діяльності школярів
  2. I. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ
  3. I. Забезпечення умов для формування максимально можливих фінансових ресурсів, необхідних для соціально-економічного розвитку Республіки Дагестан
  4. I. Ознайомлення дітей з навколишнім в активній діяльності
  5. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації
  6. II. Аналіз господарської діяльності (АХД) організації (Редькіна, Філонов, Виноградів, Богак, Коваленко)
  7. II. Максимально можливі бали за види контрольованої діяльності студента, що враховуються в рейтингу

Методична діяльність: збір, аналіз, узагальнення, поширення методичних матеріалів з метою вдосконалення діяльності установ культури. Підвищення якості та ефективності діяльності установ культури.

Методичне забезпечення СКД як організована діяльність з інформаційного обслуговування фахівців установ культури і впровадженню передових методик в їх діяльність. Своєчасне і повне забезпечення фахівців бібліографічною, фактографічної інформацією про досягнення сучасної теорії і практики.

Функції методичного забезпечення: інформаційна, педагогічна (процес навчання використанню нових методик, підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців), організаційна функція (практичну допомогу).

Принципи методичного забезпечення: науковість, оперативність, диференційований підхід. Глибокий аналіз практичної діяльності установ і досягнень науки. Виявлення недоліків і недоліків в діяльності установ. Надання консультативно-методичної допомоги. Врахування специфіки типів і видів установ, технологічних процесів і спеціалізацій, а також умов діяльності установ.

Суб'єкт методичного забезпечення - методист (носій методичних ідей, творець методичних знань і рекомендацій).

Регіональна мережа Будинків (Центрів) народної творчості (Будинки (Центри) народної творчості та дозвілля, Науково-методичні центри народної творчості та дозвілля, Центри народної творчості та підвищення кваліфікації). Мережа районних і сільських методичних центрів, центри народної традиційної культури, будинки ремесел, національно-культурні центри. Орієнтація на місцеві умови і можливості, опора на власні культурні та історичні традиції, вироблення нових, затребуваних суспільством соціально значущих форм і методів роботи установ культури.

Функції Будинків (Центрів) народної творчості: методичне забезпечення та координація процесів збереження культурної спадщини, розвитку народної творчості; організаційне забезпечення регіональних, муніципальних державних проектів і програм; інформаційне забезпечення. Завдання Будинків (Центрів) народної творчості: розробка методик збереження традиційної культури; організація фестивалів, оглядів, конкурсів, інших суспільно-культурних акцій; збір і фіксація на різних носіях зразків народної творчості; збір та узагальнення державних статистичних даних по мережі культурно-дозвіллєвих закладів; моніторинг діяльності культурно-дозвіллєвих закладів, аналітичне узагальнення творчих, дозвіллєвих і соціокультурних процесів; створення бази даних за жанрами народної творчості; розробка методичних матеріалів; підвищення кваліфікації; передача навичок через систему постійно діючих виставок, студій, майстер-класів, семінарів. Примірний перелік послуг Будинків (Центрів) народної творчості. Розробка і методична допомога в реалізації соціокультурних програм. Проведення соціологічних досліджень. Проведення фольклорно-етнографічних експедицій з розшифровкою зібраних матеріалів. Розробка сценаріїв і здійснення постановок масових свят і театралізованих вистав. Навчання народним, художнім ремеслам, організація шкіл, студій, класів. Виробництво друкованої, аудіо-, відео- та кінопродукції. Розробка методичних матеріалів та навчальних програм.

Діяльність інформаційно - методичних відділів установ культури. Надання довідкової інформації про діяльність організації, поширення інформації відповідно до потреб і інтересами ключових користувачів діяльності; проведення освітніх заходів з інформаційної грамотності співробітників і зовнішніх споживачів; надання безпосереднього доступу до інформаційних ресурсів, як через організацію автоматизованих робочий місць, так і через надання доступу до різноманітних видів програмного забезпечення.Російське народне образотворче мистецтво | Ресурси установ соціально - культурної сфери

Музична творчість як основа художньої культури | Російська народна іграшка, її види та специфіка | Фольклор як основа народної художньої культури | Російські народні пісні, їх жанрове розмаїття | Види народного зодчества, його традиції | Російський традиційний костюм кінця XVIII - першої половини XX століть | Жанри усної народної поетичної творчості, їх особливості | Дитячий фольклор як частина народної педагогіки | Народні промисли і ремесла як вид художньої творчості | Історія розвитку народної хореографії, її жанри і особливості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати