На головну

Еталони відповідей на ситуаційні задачі

  1. GPSS-ПРОГРАМА завдання № 6
  2. I СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПО ПРОФІЛЬНИМ РОЗДІЛІВ
  3. I. Цілі і завдання виконання курсової роботи
  4. I. Мета та завдання ВИПУСКНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
  5. I. Мета та завдання зліт
  6. I. Мета і завдання роботи.
  7. I.1 Мета і завдання дисципліни

завдання 1. Заміна не відіб'ється на складі пептиду, так як обидва триплета ГЦУ і ГЦЦ кодують одну і ту ж амінокислоту аланін.

завдання 2. Присутність в клітці лише кількох десятків тРНК пов'язано з їх функцією - транспортної та адапторной, оскільки в освіту білка беруть участь лише 20 амінокислот, які кодуються 61 кодонів. Матричні РНК несуть інформацію про первинну структуру білків, яких десятки тисяч, оскільки у еукаріотів кожна молекула білка кодується однією мРНК.

Заняття № 4. Обмін складних білків - нуклеопротеинов і хромопротеїни.

Мета заняття.Поглибити і закріпити знання про структуру і властивості нуклео- і хромопротеїни, засвоїти шляхи метаболізму простетической частини цих складних білків.

 студент повинен
 знати:  вміти:
 1. Основні і додаткові шляхи синтезу пуринових і піримідинових нуклеотідов.2. Шляхи нуклеотидів і утворення їх кінцевих продуктов.3. Структуру і функції гемоглобіна.4. Синтез і розпад гемоглобіну.  1. Розв'язувати ситуаційні задачі.2. Інтерпретувати дані лабораторного дослідження показників пуринового і порфіринового обмена.3. Визначати концентрацію сечової кислоти і гемоглобіну в сироватці крові.

Зміст заняття.

Студентам належить після перевірки виконання завдань з самопідготовки дати відповіді на тести контролю вихідного рівня знань та питання викладача, вирішити ситуаційні завдання, прослухати доповіді по темі УИРС, оволодіти методами визначення вмісту сечової кислоти і гемоглобіну в сироватці крові.

 Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань | Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань

Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань | Робота №2. Визначення активності уропепсіна. | Еталони відповідей на тести | Приклади тестів для контролю вихідного рівня знань | Робота № 1. Колориметричний метод визначення активності аспартат- і аланінамінотрансферази в сироватці крові. | Визначення АсАТ. | Робота № 2. Кількісне визначення сечовини в сечі по Рашковану. | Техніка виконання роботи. | У сечі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати