На головну

Заняття № 1. Переваривание і всмоктування білків. Протеолітичні ферменти шлунково-кишкового тракту.

  1. I заняття
  2. I заняття
  3. I заняття
  4. II заняття
  5. II заняття
  6. II заняття
  7. II заняття

Мета заняття.Поглибити і закріпити знання про склад травних соків. Ознайомитися з властивостями протеолітичних ферментів шлунково-кишкового тракту, процесами перетравлення, всмоктування і гниття білків, а також з методами визначення активності деяких протеолітичних ферментів шлунково-кишкового тракту

 студент повинен
 знати:  вміти:
 1. Основні протеолітичніферменти шлунково - кишкового тракту, особливо їх активації, оптимуму pH і спеціфічності.2. Особливості всмоктування амінокислот і шляхи їх використання; особливості пептидного зв'язку і рівні структурної організації білкової молекули; види кислотності шлункового сока.3. Основні токсичні продукти гниття білків в товстій кишці і способи їх знешкодження.  1. Пояснити механізм перетравлення білків в шлунково - кишковому тракте.2. Визначати протеолітичну активність шлункового соку і інтерпретувати отримані результати.3. Трактувати наслідки порушень вироблення протеолітичних ферментів при хворобах шлунка, панкреотіческой залози і тонкого кішечніка.4. Трактувати наслідки змін видів кислотності шлункового соку.

Зміст заняття.

Студентам належить пройти перевірку виконання завдань з самопідготовки, дати відповіді на тести контролю вихідного рівня знань та питання викладача, вирішити ситуаційні завдання, прослухати і обговорити доповідь по темі УИРС, оволодіти методом кількісного визначення протеолітичної активності шлункового соку.

 Еталони відповідей на тести | Методичні вказівки до самопідготовки

Заняття № 2. Обмін холестерину і складних ліпідів. Регуляція обміну ліпідів. | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тестів контролю вихідного рівня знань | Робота № 1. Кількісне визначення холестерину в сироватці крові за методом Ілька. | Робота № 2. Визначення змісту загального холестерину в сироватці і плазмі крові ферментативним колориметричним методом. | Робота № 3. Визначення холестерину в ЛПВЩ, ЛПНЩ і ЛПДНЩ. Розрахунок атерогенности. | Робота № 4. Кількісне визначення вмісту лецитину в сироватці крові. | Еталони відповідей на ситуаційні задачі | Методичні вказівки до самопідготовки | Приклади тест-контролю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати